DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 32     <-- 32 -->        PDF

«8 Šumarska nastava u Cehoslovačkoj republici


mično opetovanje i produbljivanje srednjoškolskoga studija, te naučna
se građa tih predmeta dublje usječe u pamet. Ali drukčije je to
sa stručnim predmetima. Tu se susreću slušači s cijelim nizom novih
disciplina, koje takoreći samo prolete njihovim mozgovima, pa ako
im se neda prilika, da povezu predmete predavanja s praksom, izgubit
će naučeno iz pameti isto tako brzo, kako su brzo stekli znanje
za čas ispita. Naposljetku odgovarat će to u smislu drugoga —
stručnoga — državnoga ispita, ako se premjesti na konac pete godine,
jer samo potom imao bi- ispit značenje stručnog — praktičnog
ispita. Upravo je i svrha tog ispita, da bi pokazao sposobnost mladoga
šumara za praksu. Proširenje visokoškolskih šumarskih studija
ne će biti toliki teret za slušače i njihove roditelje; kako se to možda
i čini u prvi mah. Naime pretežna većina slušača pristupa II. državnom
ispitu i bez toga, tek nakon dužeg vremena po svršetku
četvrtog godišta, a u materijalnom pogledu bit će znatno olakšan
boravak slušača na školskom dobru Adamov. S tim petim godištem
spojene razmjerno male žrtve ne stoje u nikakvom razmjeru prema
velikom obogaćivanju znanja i proširenju vidokruga slušača, kao
što i napretku, kojega će od toga imati šume. Također ne će time
gubiti slušači od vremena svoje životne staze, jer većina će od njih
i tako morati da čeka neko vrijeme poslije absolviranja škole na namještenje.
Zato će biti za slušače korisnije, ako će umjesto takovog
čekanja vršiti za njih najkorisniju praktičku pripravu na dobru
Adamov.


Sretan je slučaj, da je šumsko dobro u najvećoj mjeri podesno,
da služi potrebama visoke šumarske škole. U glavnom su te tri
okolnosti, koje dolaze školi u prilog, t. j . 1. blizina Brna i dobra željeznička
veza s tim gradom ; 2. razlika geoloških i terenskih formacija,
kao i prostornih razmjera, dalje bogata flora; 3. dvorac u Krtiny,
koji se može lako preurediti za obitavalište profesora i slušača.
Osim toga je na dobru u Dovoljnom položaju pilana, koja može
biti korisno upotrebljena kao školska pila.


Veze profesora s dobrom u svrhu naučnoga istraživanja, kao
što i priprave za vježbe sa slušačima, treba si tako predstaviti, da
svaki profesor obradi dobro u smjeru po njemu zastupane discipline
i da izvodi pokuse, koje nalazi zgodnima za svoja istraživanja. Svaki
profesor i docenat ima prilike i nastojat će da predoči pismom, slikom,
zbirkama i drugim zornim načinom cjelokupnu sliku dobra.
Ovim radovima imat će učitelji i asistenti stalnu vezu sa praksoim
svoje struke. Kod toga naći će se mnogo prilika za istraživanje i predočivanje
utjecaja raznih mjesnih odnosa na razne pojave, što će
zaista biti ishodištem raznim istraživanjima.


Da predočimo kakovu priliku daje dobro naučnoj i praktičnoj
stručnoj djelatnosti profesora i docenata navest ćemo za niz disciplina
način, kakovim bi se imale discipline izraditi pojedinim stolicama
i docentima u vezi sa školskim dobrom.


Pisac onda navodi u kratko geologiju s mineralogijom i petrografijom,
botaniku, zoologiju, pedologiju i biokemiju, meteorologiju
i klimatologiju. Osvrće se na započetu kulturu ljekovitog bilja, na