DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Šumarska nastava u Čehoslovačkoj republici


livadno gospodarstvo, te ribarstvo, koje se može prakticirati u


ribnjacima u Josefskoj dolini i nastavlja:


Veliko značenje ima dobro za geodeziju opću i primijenjenu u
šumarstvu, fotogrametriju i aero-fotogrametriju i to kao za profesore,
docente i asistente tako i za slušače.. Prvi mogu provesti na
dobru praktične vježbe, ispitati razne strojeve za mjerenje i pripraviti
vježbe u tančine tako, da će biti omogućeno svestrano uvježbanje
u razmjerno kratko vrijeme. Četrnaest-dnevna vježba iz geodezije
bila je, kako smo i prije već spomenuli, jedina institucija te
vrsti uvedena na visokoj gospodarskoj školi u Beču.


Razumljivo je da smo i mi primili tu instituciju, jer "se ne da
zamisliti, da bi iz škole izašao geodet, kojemu nije bila dana prilika,
da praktički preradi odslušani materijal o pomagalima za mjerenje,


o metodama mjerenja i o dogotavljanju planova i mapa. Takove
vježbe iziskuju 14 dnevni boravak slušača s profesorom i pomoćnim
silama vani, a za tu svrhu je u najvećoj mjeri podesno mjesto
Krtiny. Dvorac će služiti za boravak i za domaću izradbu mjerenjem
dobivenih podataka, a područje u okolici Kftiny pruža priliku
za provadanje svih vrsti mjerenja. Dosadanje vježbe iz geodezije
bit će proširene s vježbama iz fotogrametrije tako, da će se vrijeme
vježbi produžiti otprilike na 3 sedmice.
U šumarskom muzeju u Krtiny bit će također odijeljeno mjesto
za geodeziju i tamo će biti prikazan postupak mjeračih radova za
vježbe visoke škole na posjedu.


Najveću važnost ima dobro za profesore šumarskih disciplina,
kao njihova stručna radionica u prirodi i kao pripravljaonica za
vježbe slušaču.


Zavod za uzgoj šuma nalazi na dobru Adamov široko polje za
svake vrsti pokusa i demonstracija. Tu se nalaze razna tla i sastojine
razne vrsti i kakvoće. Na dobru nalazimo sitne i visoke šume,
sastajemo se ovdje s pretvorbama sitnih šuma u visoke, tu su
zastupana sve vrsti drvlja. Na dobru ima sastojina proizašlih iz vještačkog
i prirodnog podmlađivanja, ovdje su bile provađane dobre
ali također i ne posve besprikorne gospodarske operacije. Prijašnja
je uprava posvetila također pažnju egzotičnom drveću. Uopće sastojine
dobra daju vrlo šaroliku sliku s obzirom na mješavinu drveća.
Na dobru je i niz šumskih rasadišta i t. d. To su sve stvari, koje daju
uzgajatelju prilike k veoma brižnom promatranju i razmišljanju o


uzgojnim problemima svake vrsti. Na dobru bit će osnovan šumarski
arboretum, da bi i s ove strane bila upotpunjena slika šumske
vegetacije.


Zavodu za uzgoj šuma bit će povjeren zadatak šumskih po


kusa u struci uzgoja šuma. pa se i tu otvara zastupniku ove struke


široko polje rada.


Zavod za obranu šuma nalazi na dobru Adamovu obzirom na
različne sastojinske odnose, kao što i susjedstvo brojnih općina,
mnoge pojave, koje se tiču obrane šuma. akoprem ddbro ne trpi na
sreću od elementarnih nezgoda i većih šteta prouzročenih insekti