DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Šumarska nastava u Čehoslovačkoj republici 91


unaprijed točno pripraviti i sistematski provoditi vježbe. Vježbe


moraju s obzirom na program predavanja ostati u pravilu ograni


čena na vrijeme jednoga ili polovice dana. Svaki profesor, docenat,


asistenat i slušač dobit će od uprave dobra za orijentaciju mapu


školskoga dobra. Na osnovu orijentacije s pomoću mape. te prema


dobivenim podacima predavanja moći će slušači u slobodnom vre


menu i sami rješavati ili opažati pojave ili gospodarske mjere na


školskom posjedu.


Takove vježbe može također vršiti i katedra za pravne nauke.


Bit će naime vrlo svrsi shodno, budu li se protumačile razne gospo


darske mjere pravnog značaja na samome mjestu.


Dakako ovakove vježbe ne mogu se ipak smatrati dovoljnom


pripravom za praksu. One su samo niz ilustracija za predavanja.


Dakle, one su nesuvisle epizode, koje nemaju zbiljnost praske. Pre:


laz iz šumarskog studija u šumarsku praksu može biti omogućen


samo ad 2. obaveznim jednogodišnjim praktičnim


Obr azo van´jem na školskom dobru, a u tom za


htjevu i leži najveće značenje dodjeljivanja


dobra visokoj šumarskoj školi.


Praktične vježbe u vremenu predavanja, kako je bilo o njima
govora ad 1. bile su uvedene već i na visokogospodarskoj školi u
Beču, a vrše se danas također u nas tako, da zasad* zapravo nije
mnogo dobiveno pridjeljenjem školskoga dobra. Napokon vježbe bi
se mogle vršiti na privatnim posjedima u blizini škole, ali sistematično
i praktično obrazovanje može se ipak samo dati na vlastitom
školskom dobru.


Taj odgoj je za šumarsko zvanje neophodno potreban dopunjak
teoretskog studija, jer upravo svrha je studija da odgoji šumara za
upotrebu u praksi. Dosada bio je praktički odgoj prakticiran tako,
da se je apsolvent visoke šumarske škole namještao u svojstvu
eleva kod državnih ili privatnih šumarija. Bilo je to propisano trogodiste
za pripuštanje t. zv. ministerijalnom ispitu (za državnu
službu) ih ispitu za šumarske ekonome (za privatnu službu). Međutim
kako iz iskustva znamo, nije uvijek postignut istaknuti cilj ovak >
vom trogodišnjom praktičnom pripravom. Ova je praksa u pravilu
jednostrana, jer se obično odnosi na nekoliko struka, a i ove ne
obuhvata savršeno. Ona oskudijeva na svakoj sistematičnosti i
ovisna je vrlo često od raznih slučajnosti. U praksi izvan škole ne
može se pored najbolje volje elev tako uposliti, da bi on imao prilike
upoznati iz vlastitog posmatranja sve one brojne struke svoga
zvanja. Pače i samoj upravi, (osim u državnoj političkoj službi i u
službi gradnje bujica) je upotreba eleva jednostrana i tu nijesu ništa
koristili razni propisi, koje je naređivala na pr. austrijska državna
šumska uprava, a niti naređenja o načinu upotrebe eleva u službi


Dalje je za eleva vrlo važno, da li Je njegov pretpostavljen ima
potrebnu sposobnost i mogućnost, da bi ga uveo u praktičnu službu
Pretpostavljeni — instruktor — treba da ima, da bi njegovo vodstvo
mio na korist elevu 1. dobru volju; 2. dosta vremena i 3 mora da
posvema vlada strukom. Ako nema instruktor samo jednu od ovih


»Šumarski List« br. 2. _


3