DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Svedeno trgovačko kubisanje drveta 107
Iz odnosa volumena u ođeljanom V4 i volumena u oblom V:


°u 1


16 4 n


V


°7854 L


V* 4 ^...^*


* 4.. ..
proizlazi, da su otpaci ođeljavanja sjekirom u šumi malo jači od petine
volumena u oblom, ili da je volumen ođeijanog komada malo
veći od ./4 volumena u oblom.


//. Soedeno kubisanje petinom opsega — namijenjeno hrastovim
komadima, koji idu za pilane i koji treba da su grubo sjekirom
oštrobridno ođeljani i očišćeni od beljike.


Ovaj način kubisanja zove se svedeno kubisanje petinom zato,
šio ono daje volumen jedne grede, čiju stranicu S nalazimo smanjujući
prvo opseg stabla, izmjeren u sredini, za 1/5, pa uzimajući od
ostatka 1/4, koju zatim dižemo na kvadrat i umnažamo sa dužinom
(visinom)


5°~0


. — — ±0


dakle: O -==— = -_ c) zato onda:
4 4 4 .


V,-©2 -S-< -*


dok bi zbiljni volumen istoga komada u oblom bio:


V-L« ?


Iz odnosa volumena u ođeljanom V5 i volumena u oblom V:


y EU ±


v 5 25 25 4.


=.=»=..02 2


V~^.*.


* 4jt 4..
vidi se, da je svedeni volumen petine jednoga trupca približno jednak
polovini volumena u oblom.


Ovaj način kubisanja hrastovih trupaca može biti koristan, da
bi se našao volumen komada u oblom, koji se dobije, ako se petinom
svedeni volum udvostruči.


III. Soedeno kubisanje šestinom — namijenjeno komadima, koji
treba da budu ođeljani oštrobridno u cijeloj dužini svojoj (bukovi i
grabovi komadi i komadi debelih jela), pri čemu se postupa na taj
nnčin, što se uzme srednji opseg neođeljanog komada, pa se od
istog opsega oduzme */., a od ostaika se uzme 1/4 i podigne na
kvadrat pa zatim umnoži dužinom odnosnog komada:
14 02 1 0


V.=(^(f):


dok bi volumen istog komada u oblom bio :


v=*´S-´ »>


»Šumarski List« br. 2.