DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 53     <-- 53 -->        PDF

....... . .....


....... . ......


Šumarski kongresi. Posije rata učestali su međunarodni kongresi za
poljoprivredu. Napose Francuska i Italija nastoje da budu u središtu kretanja,
koja idu za unapređivanjem poljoprivrede. U tom cilju trajno radi Medjunarodna
komisija za poljoprivredu u Parizu (Comission Internationale d´Agriculture â
Paris) i Medjunarodni Institut zâj poljoprivredu u Rl´mu (Ilnstitut Internationa!
d´Agriculture a Rome). Ona prva organlzovala je vrlo uspjeli ... internacijonalni
kongres, koji je održan mjeseca maja godine 1923. u Parizu.


Šumarstvo ju na tom kongresu nastupilo kao samostalna sekcija. No već
ondje je delegat Španije iznio predlog, da u buduće šumarstvo organizuje
svoje samostalne kongrese. Izgleda da je rezultat ovoga nastojanja već jasno
vidljiv. Ovogodišnji XII. internacijonalni kongres sazvan je za mjesec maj o. ..
u Varšavu. No on je svojim programom obuhvatio samo poljoprivredu u užem
smislu riječi, kako to razbiremo iz poslanoga nam programa. Šumarstvo je prepušteno
zasebnom šumarskom kongresu.


Na organizaciji šumarskih kongresa u cilju proučavanja pošumljavanja
krša i goleti, radi i »Liga zemalja sredozemnoga mora« (Silva Mediterranea,
Ligue Forestiere Aléditerraneéne). Ona je i ove godine za mjesec juli projektavala
svoj sastanak u Grenoble-u u Francuskoj, gdje će se u isto vrijeme održati
i jedan šumarski internacijonalni kongres.


Internacijonalni šumarski kongres u velikom stilu sprema Italija (zapravo
Institut za poljoprivredu u Rimu) za maj 1926., te je već sad počela sa pripravama.
Primili smo poziv i program rada pa ćemo se na njega osvrnuti opširnije
u narednom broju.


O KONGRESU ZA PROUČAVANJE ZAŠTITE PTICA.


Omitologija je od najvećeg interesa ne samo za naučnijake, koji rade samo
U svom laboratoriju, nego baš za brojne prijatelje parode i lovce. Ovo potvrđuju
brojni članci u raznovrsnim listovima, stručne knjige i listovi.


Od sviju grana orratoiogiije najviše pažnje i interesa predstavlja, van svake
sumnje, seoba ptica, i zaštita ptica.
Sa gospodarskog gledišta ima znatan interes zaštita ptica, koja se naglo
širi n naprednijim državama.


Tako u Sjedinjenim Državama Severne Amerike postoji skoro 300
društava za zaštitu i proučavanje ptica, a osim toga 10.000 tako zvanih
»PtJčijih dečjih klubova« u osnovnim školama i gimnazijama. A koliko milijuna
članova je upisano u ova društva? Teško je odgovoriti! Možemo samo kazati,
da je jedno od takvih društava pre nekoliko godina imalo 700.000 članova!


Većina evropskih država ima društva za zašt´tu i proučavamje ptica.
Rad ovakvih društava sastoji u širenju ideja o zaštiti ptica pomoću predavanja,
izložbi, plakata, knjiga, štampanja, društvenih časop´sa, pomoću prodaje jeftinih
sandučića za gnezda korisnih ptica i t d.