DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 54     <-- 54 -->        PDF

....... . .....


Sem toga društva uzimaju u kiivju «li kupnju ona mesta, koja su naseljenu
retkim divljim pticama. Čuvanje takvih prebivališta vrši se pomoću naročitih savesnih
čuvara.


Društva organizmu takode u sel´ma i gradovima masu dečijih društava za
zaštitu ptica.
Većina -Sjedinjenih Država Severne Amerike uvela je zakone, prema kojima
svaka škola u proljeće mora da priredi dečiji praznik »Ptičji Dan«.


U toku takvih praznika deca recituju pesme i čitaju probrane članke a
pticama. Zatim daju saopštenja kako su vršili posmatranja i ziaštićavanje ptica
i na kraju krajeva izvode komad u dečijem pozorištu, i svaki učesnik dobija
sandučić za gnezđa korisnih ptica ili sadnice nekih drveta.


U mesecu apr´lu 1925. god. u Velikoj Vojvodini Ljuksemburgu održati će
se međunarodni kongres za proučavanje i zaštitu ptica sa izložbom zaštite ptica.
Ovaj kongres sazivaju francusko, belgijsko i ljuksembiwgsko društvo za
zaštitu ptica.


Generalni tajnik Odbora za organizaciju kongresa zamolio je mene da
razdelim neku količinu pozivnica među interesovana lica i organizacije u Kraljevini
SHS.


Sem toga obećao sam, da ću podneti kongresu referat »O uništavanju .
zašt´ti ptica u Kraljevini SHS« i neke šeme za izložbu.
Pošto- su za referat potrebni najdetaljniji podatci, obraćam se čitaocima
»Šumarskog Lista«´ sa molbom da mi pomognu, da izvršim taj zadatak.
Potreban je odgovor na ova pitanja:


1. Postoji li zaštićavanje pt´ca u vašim krajevima (na pr. vezanje sandučića
za gnezđa korisnih ptica, hranjenje ptica u toku zime i t. d.) i kakvi su
postignuti i ezuitat´i?
2. Na koji se način utamanjuju i hvataju ptice u vašim krajevima, i koiî
su naiglavniji neprijatelji pt´ca?
3. Koje su vrste divljih ptica sasvim: uništene, a koje su postale vrlo retke?
4. Postoje li kakvi zakoni o zaštiti pt´ca i u kojoj meri stanovništvo njih
ispunjava?
5. Postoje li kakva verovania u narodu koja bi da štitila istrebljivanje
nekih vrsta ptica?
6. Što je potrebno po vašem m´šljenju za poboljšanje zaštite korisnih ptica
u vašim krajevima? ´
Svaki savet, svako kratko saopštenje i odgovor bar na neke od gore
pomenutih pitanja (sa naznakom zakona i naredaba) primiču sa najvećom
zahvalnošću. Onfana, koji se interesu zaštitom ptica, mogu poslati neka izdanja
besplatno. Đorđe Brizgalin


Beograd, Kralja Aleksandra ulica br. 256.


.... ........... ............. .... je ....... ..... ....... ........
......... je ........... ............ ..... .... ........ .....
y ........ .. ..... 10.000 ... ....... .... ...... ce . ......, .... ho
.. ......... . ...-..... .. ...... ...... ........... .............
...... je .... ........... .. .... ....... .... ....... y ...... ......
..... ... .... ......., ........ .. je .........., .. ... .. ...
................. .......... .... ....... ...... ............ ......
.. ... .....