DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 58     <-- 58 -->        PDF

114 Šumska industrija i trgovina


Na toj anketi uzeli su učešća naši industrijalci i trgovci drvetom te izasla


nici Narodne Banke, Ministarstva Šuma i Rudnika, Industrije i Trgovine, te


Saobraćaja.*


Anketu je otvorio sam gospodin Ministar Šuma i Rudnika. Nakon opće


debate podijeljen je rad u četiri sekcije, opću. kreditnu, saobraćajnu i carinsku.


od kojih je svaka za sebe donOjela rezoluciju.


Plenum je jednoglasno prihvatio ove rezolucije:


Rezolucija po općim pitanjima.


1. Šumarsko-tehnička pitanja: 1. Priznavajući dosadanju susretljivost
Ministarstva Šuma i Rudnika, valjalo bi svakako u većem olakšati način
plaćan:a kupovnine za kupljene objekte i to tako, da se dozvoli uplata kupovnine
u više platežnih obroka, nego li je to bio slučaj do sada stojeći uvijek na principu,
da se jedna četvrtina kupovnine imatlc platiti prije početka sječe, a ostali obroci
neposredno prije izvoza materijala iz šume.
Za strugare, koje vrše eksploataciju drveta iz državnih šuma po dugogodišnjim
ugovorima, trebalo bi barem za trajanja postojeće novčane kr´ze prolongirati
plaćanja dospjelih rata uz obavezu priznavanja 6 posto kamata od dana
dospjelosti do dana uplate.


2. da se kod raspisa licitacija ne zahtjevaju od kupca posebni prinosi u
specijalne svrhe kao na pr. za gradnju lugarskih kuća, izrađivanje pragova,
čišćenje siečina izvan kupljenog objekta, kao i naplata takse za uporabu
državnih strugara u Sloveniji.
3. u onim ugovorima, gdje je unapred predviđen procenat tehničkog i
ogrevnog drveta, za koji se prigodom izrade naknadno usta/tovi, da bi se obračun
kupovn´ne izvršiti na bazi faktično ustanovljene, a ne unapred određene relacije
ogrjevnog i tehničkog drveta.
4. da se kod državnih prodaja drveta u Sloveniji, uzima uzama mjerenja
od 1 — 1 ran kao u ostalim dijelovima države.
5. da se intervenira kod Ministarstva za Agrarnu Reformu, da se 5 posto
troškova, koji se u smislu naredbe istog ubiru u ime troškova za agrarnu reformu.
od sada naplaćuje samo od vrednosti drva na panju, a ne i od troškova izradbe ´
izvoza drva. Ovo će b´ti tim lakše provesti, što takovo tumačenje odgovara i
duhu spomenute naredbe, koja se u praksi samo krivo primjenjuje.
6. da se čl. 91. zakona o državnom računovodstvu, koji propisuje, da kod
prve licitacije moraju biti prisutna barem tri licitanta, ne primjenjuje na svaku
skupinu zasebno u onim slučajevima, gdje je dražbeni objekat razdijeljen u više
skupina, već se cjela licitacija smatra kao jedan dražbeni ob´ekt. na koji u smislu
zakona moraju reflektirati barem tri licitanta.
7. da se ukinu propratnice za svaki vagon drveta u Bosni i plaćanje
njihovih taksa od 5 dinara po vagonu, buduć tako propratnice ne postoje ni u
ostalim krajevima.
8. da se ukine naredba za liferovanje jamske japije bosanskim državnim
rudnicima po cijeni koštanja, u toliko prije, što za ovu godinu postoji velika
superprodukcija jamske japije.
9. da se dade prvenstveno pravo eksploatac´je šuma u našoj zemlji
domaćim firmama, jer prijeti opasnost da sva nova šumska industrija ne prede
* Kako iias izvještava poslovni tajnik našega udruženja, naše udruženje
nije primilo poziv na tu anketu.