DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina 115


u strane ruke. Trebalo bi naći mogućnost za isključenje od sudjelovanja kod
licitacija podmetnutih lica (stromana) stran´h firmi, te provesti nacionalizaciju
privatnih šumskih uprava.


10. U trgovačkim pregovorima s Austrijom imalo bi se ozbiljno nastojati o
tom, da se nova austrijska uvozna carina na kestenov ekstrakt ukine, jer će
austrijski kožari, dok ova carina postoji, pretežno raditi sa prekomorskim
ekstraktom, koji je i po novoj austrijskoj carinskoj tarifi oprošten od carine.
li. Porezi : 1. da se poradi kod nadležnog ministarstva na izjednačenju
poreza i ostalih državnih dažbina za cijelu kraljevinu, te smanjivanju poreza i
.stvarnoj osnovi za sva drvarska preduzeća.
Naročito se moli, da se ukinu pristojbe za gatere i testere, te na električne
svjetiljke u strugarama. jer su to predmete* bez kojih se uredno vođenje strugara
ne može zamisliti, a uslijed čestjh potresa podloženi su previše naglom kvarenju


2. da se opštinske pristojbe naročito u izvoznim lukama sasvim ukinu ili
barem znatno reduciraju i po mogućnosti izjednače u svima lukama.
3. da se utvrdi važnost izvozničkih uvjerenja od dosadainjih dva na šest
mjeseci, te da se snize stavovi cjenovnika za obezbeđenie valute pri izvozu robe
u relaciji porasta dinara.
111. S (i e i j a 1 n a pitanja: 1. da se snizi prinosim tarifa za osiguranje
radnika u slučajni nesreće n 4 posto obezbeđene nadnice, jer prema iskustvima
prošlih godina nije potrebna veća suma.
2. da se izmijeni tablica opasnosti, saobrazivši je rezultatima prošle dvije
i pol godine.
3. da se snizi prinos za osiguranje radnika u slučaju bolesti na 5 posto.
jer prema iskustvima prošlih godina i sa štednjom u upravnim troškovima i u
zidanju novih zgrada nisu potrebni veći prinosi.
4. da se radno vrijeme u strugarama produži na najmanje deset radnih
sati u jednoj smjeni uz plaćanje faktičnih radnih sati bez posebnih nadoplata,
kao što je zavedeno u zemljama konkurencije Rumunjskoj, Francuskoj i u Rusiji.
5. da se tačno fiksiraju obavezni praznički dani u godim* u kojima se ne
radi, kako bi se izbjeglo suvišno prazimvanje neobaveznih praznika, što je na
veliku štetu i samih radnika.
Rezolucija kreditne sekcije.


Da bi se ublažila i suzbila kriza šumske privrede, izazvana sve već4m
produkcionim troškovima, kao što su visoki kamati, tarifni stavovi i druge
pristojbe, konferencija zamteresovanih trgovaca i industrijalaca drveta, moli
nadležna ministarstva, da u prvom redu obezbijede što jeftinije kredite našoj
drvarskoj industriji prema kreditnoj sposobnosti svake pojedine industrije zasnovanoj
na bazi količine drveta za eksploataciju i na kapacitetu strugara.


U prvom redu bi ministarstva imala da se obrate Narednoj Banci, koja je
po posljednjoj statistici od 1923. god. samo 15 posto svih kredita podijelila našoj
cjelokupnoj industriji, trgovačkim firmama 17 posto, nenaznačenim ustanovama
18 posto, pa i od onih 15 posto otpada srazmjerno neznatni dio na drvarsku
industriju i ako ova sačinjava 1 četvrtinu cjelokupnog izvozu. Najmanju pažnju
pak obratila je Narodna Banka i njene filijale maloj i srednjoj domaćoj nacionalnoj
industriji u Bosni i Hercegovini, u Sloveniji i u Hrvatskoj. Buduć da je
danas kod vladajuće opće nestaš ce novca u zemlji i kod težih prilika na strani
drvarska industrija prisiljena da prodaje svoje proizvode na kredit, kako u zemlji
tako i u inostranstvu. to je i ona u stanju da uručuje na eskont poslovne mjenice.