DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina


Kako se dalje 70 posto naše proizvodnje mekog drveta, a preko 90 posto tvrdog
drveta izvozi u iinostranstvo, to je našoj drvenoj industriji kod Narodne Banke
potreban ne samo dinarski nego i eskontni kredit u stranoj moneti.


Kako je eksploatacija i prerada drveta kod normalnog rada vezana na rok
najmanje od 1 i pô god. i kako naša drvarska industrija preko cijele godine
neprekidno radi za izvoz, njena kalkulacija zavisi prvenstveno od stalnosti kursa
dinara. Mi doduše pozdravljamo snaženje kursa dinara, ... kao najviše zainteresovani
željeli bi, da se to snaženje vrši sistematskni načinom, jer Je naša
drvarska industrija zbog naglih promjena kursa dinara i do sad već pretrpjela
ogromne gubitke, a naročito skokovi dinara u posljednje vrijeme, primorali su
pojedine strugare, da obustave svoj rad. Molimo, da se sazove posebna anketa.
ko;a bi se pozabavi´Ja pitanjem stabilizacije kursa dinara.


Rezolucija saobraćajne sekcije:


1. da se što prije riješi pitanje vicinalniii i privatnih željezu´ca. kako bi
se već jednom prekinulo sa sistemom prekidanog tarif rania.
2. da se provede deklasifikacija u ovim tarifnim stavovima: a) trupci,
koji se šalju na plane, da se računaju po tarifi »C«, b) drveni ugalj da se provede
tar. B. u spec. tar. 3. i da se za transport istog nabave specijalni vagoni
Kad se šalju u zatvorenim vagonima, da se ukine zaračunavanje povišica od
10 posto, i da se težina računa po faktičnoj težini, c) za ambalažu sa pilana da
se računa tarifa C. d) za hrastov i kestenov ekstrakt u unutarnjem prometu da
se računa specijalna tarifa 3, a da se za strani ekstrakt (kvebračo) povisi
tarifa iz B. u A.
e) za drvene kuće iz domać´li pilana da se provede deklasifikacija: u
tarifu A.
Tim povodom umoljava se za što skorije proveden/e unifikacije tarife 1
izdanje iste na našem jeziku.


3. da se smanji zakupnina za skladišta drveta za 50 posto.
4. da se na željezničkim skladištima ne računa ležarina, kad željeznička
irprava nije u stanju dostaviti vagone.
5. da se vagoni daju prvenstveno firmama, koje dokažu potrebit hitnog
utovara u prisp:ele brodove.
6. da se uspostave vage na stanicama, koje tovare preko 1000 vagona
godišnje.
7. da se oskudica voznog parka u Bosni hitno sanira nabavkom vagona
i lokomotiva, za radionice za popravku vagona dotiraju potrebnim kreditima.
i da se nabave specijalni vagoni za krcanje dugačkog drveta.
8. da se odmah pristupi izgradnji pruge Doboj—Banjaluka, radi odterećenja
stanice Brod.
9. da se uvede sistemi stacijskih eksportnih tarifa na sve šumske produkte
sa sniženjem od 30 posto.
10. da se uvedu naročite snižene tarife za naše domaće luke.
11. da se uvede kreditirana za drvo pokrićem u državnim papirima.
12. da se uvedu snižene tarife za prenos drva u važnije aprovizacione
centre kao Beograd i Vojvodinu.
Rezolucija carinske sekcije.


1. da se ukine izvozna carina na hrastove željezničke pragove i hrastovu
specijalnu gradu, ali svakako i bezuslovno na pragove 1.20 do 1.80 met.