DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1925 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Humska industrija i trgovina 117


2. da se objasni carinarnicama, da se samo na dvije strane prizmirani
trupci smatraju kao oblo drvo i podpadaju izvoznoj carini
3. da se uvede izvozna carina i za bukove trupce, bez obzira na duljinu
i debljinu.
4. da se povisi: izvozna carina na trupce iz tar. br. 93. 1-a od 5 na 10
d´nara po kub. ni.
5. da se ukine riješeuje, kojim se gorivo drvo oslobađa uvozne carine, i
ista povisi od 0.50 na 1 dinar po kub. metru.
6. da se na prekomorski ekstrakt za štavljenje »kvebračo« uvede posebni
carinski stav uvozne carinske tarife od 40 dinara od 100 kg.
7. da se ne dozvoljavaju nikakve olakšice za uvoz drvene ambalaže;, a
isto tako da se ne dozvoli uvoz dužice za bačve naročito za cementnu burad.
8. da se carinska manipulacija «prosti, olakša i pojeftini; da se uspostave
carinarnice kod pograničnih stanica, naročito u Kranjskoj Qori, da se granica, do
koje se vrši zvanično uvozno carinjenje po željezničkim organima digne od 20
na 50.000 din.; da carinarnice u lukama vrše permanentnu službu, kao što je običaj
u Genovi i Marselju.
9. Kod trgovinskih pregovora sa drugim državama, treba obezbijediti našim
gotovim pro´zvodima izvoz u strane zemlje, i to naročito time, da se postigne
snižene strane uvozne carine, odnosno ukinuće uvoznih zabrana. Naročito
skrećemo u tome smislu pažnju na to, da nam treba obezbijediti mogućnost izvoza:
sanduka u Grčku, pokućtva u Bugarsku, parketa u Češku, bačava u Francusku
i Belgiju, pokućtva u Poljsku, sanduka, patosa za ladje, parketa i savijenog
da ova država ukine surtaksu carin kod uvoza iz država sa slabom valutom,
pokućtva u Italiju, tanina u Austriju. U pogledu izvoza u Španiju treba nastojati,
kako bi posredovanje Italije kod uvoza naših proizvoda u Španiju otpalo.