DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1925 str. 50     <-- 50 -->        PDF

5SJU__: Lovstvo


Obrazloženje ove osnove zaključuje autor ovako:


»t)a je ovaj zakon od eminentne važnosti za naša Plitvička Jezera o tome
mislim nije potrebno daljnjeg obrazlaganja. Kako smo vidjeli, sve kulturne države
riješile s upitan]© nacionalizovanja prirodnih parkova i satvili ih pod osor
bitu zaštitu zakona i naredaba. Bilo bi već krajnje vrijeme, da se i mi trgntmo
iz našeg mrtvila, te započnemo akcijom o stvaranju jednog nacionalnoga parka,
za koji su Plitvička Jezera upravo kao stvorena. Nadam se da će slijediti primjer
našeg nastojanja i druga udruženja, koja se bave podizanjem svoga kraja i
tako zaštititi prirodne osebine od uništenja i propadanja«.


Bilo bi korisno, da se ovim pitanjem pozabavi i uprava našeg Udruženja.
Primjećujemo, da smo u našem nacrtu Zakona o Šumama predvidili zasebno i
strogo´ zaštićivanje i čuvanje onih šuma, koje su proglašene -na osnovu posebnog,
zakona prirodnim spomenicima. (Čl. 18.). —


i i


I Lovstvo I


LOVAČKA IZLOŽBA I KONGRES LOVACA.


Dana 8. septembra t. g. otvara se u Zagrebu u prostorijama Zagrebačkog
Zbora grandiozna lovačka izložba sa izlošcima iz cijele
države.


Već sada možemo kazati da je izložba uspjela iznad svakog
očekivanja, a možemo i ustvrditi da je još svih i inostranih posljeratnih
izložbi ponajbolja.


Izložene trofeje, rogovlje jelena, srnjaka, lanjaca, kljove veprova,
punjene ptice svih vrsta, počam od tetrijeba i jarebice kamenjarke
do najmanje močvarice, iovačke slike, puške i t. d. upravo zapanjuju
svojom ljepotom i najiskusnijeg lovca.


Naročito se mora istaknuti grupa u sredini ogromne dvorane,
koja predstavlja čitave predjele močvarnog terena sa lijepim jezerom,
zatim šuma u nizini sa žuborećim potočićem, a iza svega visoko gorje
sa svojom crnogoricom i izvorom bistre vode.


Primjereno načinu života, grupirana je i postavljena divljač i
zvjerad u tim predjelima i to tako lijepo i ukusno da lovac vidjevši u
jezeru divlje patke bekasine, ronce, vidre i t. d. u šumi gnjetlove trčke,
šljuke, vukove i t. d., a iznad svega u visokom gorju ponos gora,
krasnog divojarca i zaljubljenog tetrjeba dobiva iluziju da se nalazi
u božjoj prirodi, dok mu ruka i nehotice želi da skine pušku s ramena.


Da ne govorimo o važnosti, sa lovačkog i nacionalno-gospodarskog
gledišta, koje će se postići sa ovom izložbom, moramo spomenuti,
da će mnogi lovac mnogo štošta naučiti gledajući izložene predmete,,
da će mnogi promijeniti svoja naziranja na lov, na način njegovog izvršivanja
kao i na osnovne principe našeg lovnog zakonodavstva.