DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1925 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Lovstvo 551


Predaleko bi nas vodilo kada bi opisivali ovu izložbu ali pozivamo
svakog lovca, da ju pogleda, jer mu to ne će biti na odmet.


Dana 9. septembra, dan poslije otvorenja izložbe održavati će se
kongres lovaca iz cijele države u pol 9 sati u Sabornoj dvorani na
Markovom trgu.


Na kongresu će se raspravljati sva pitanja koja se tiču lovaca,
lova, uzgoja, zaštite i nabave divljači, suzbijanja zvjerokrađe, nabave
i uzgoja lovačkih pasa, nabave lovačkog pribora, džebane i t. d. Saznali
smo, da će kongres donijeti i neke važne zaključke sa rezolucijama
koje će se uputiti na mjerodavna mjesta i kojima će se tražiti,
da i naše vlasti posvete doličnu brigu ovoj znatnoj grani narodnog
gospodarstva i narodne privrede.


v Isti dan t. j . 9. septembra u 2 sata po podne biti će na vojnoj
streljani u Maksimiru i nagradno lovačko pucanje na pomične i nepomične
ciljeve.. Najbolji strjelci biti će nagrađeni krasnim i skupocjenim
predmetima. Pucati mora svaki, ali samo sa svojom puškom i to
sa kuglom. Možemo i to priopćiti da je interes za ovo pucanje upravo
ogroman.


Kako naši šumari moraju već i po svom zvanju biti lovci, držimo
da ne će niti jedan propustiti priliku, da si usput na ili sa šumarskog
kongresa, pogleda i ovu izložbu.


Lovci šumari do viđenja na izložbi.


Ceović.


NABAVA BEZDIMNOG BARUTA.


Odbor Hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva u svojoj sjednici od


17. augusta ponovno´ je uzeo u pretres pitanje nabave bezdimnog baruta za članove.
Pretresene su ponude većeg broja tvornica baruta iz raznih država.
Stvoren je zaključak da se nabavi austrijski bezdimni barut broj! 1. i to> s
razloga, što je taj barut većini članova poznat, što manipulacija njime nije pogibeljna
što se taj barut vrlo dobro drži i kod dugotrajnije pohrane (nije osjetljiv
spram promjene temperature, a uz to je slabo higroskopičan), te konačno što
konvenira i cijena i modaliteti nabave.
Pozivaju se s toga članovi Hrv. lovozaštitnog društva u Zagrebu, da prijave
društvu svoju potrebu. Pojedini član može da naruči maksimalno´ 2 i pol kilograma
t. j. oiko 1000 hitaca. U naručbi treba prema naređenju ministarstva
vojnog navesti ovo:


Ime i prezime svakog naručioca, njegovo zanimanje
i boravište. Uz to svaki član neka navede da li je zakupnik lovišta
i kojega, broj oružnog lista i lovne karte. Ovo će
trebati da se ishodi odobrenje velikog župana.


Nije još utvrđeno koliki su troškovi skopčani s prevozom, carinjenjem i
raspačavanjem baruta. Za to se sada ne može tačno navesti, koliko će stajati
kilogram baruta. No kako se barut mora već prigodom naručbe unapred u gotovom
tvornici platiti, to i svaki pojedini nartičioc ima da prigodom svoje na


4