DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Kultura crnog oraha 2&


čiste sastojine. Protiv gubara poduzete su kod vukovarskog vlastelinstva
nekoje zaštitne mjere i to u jesen uništavanje »guba« (jajašca), na deblu
pomoću ocjelnih četki i s proljeća mazanje guba katranom prije izlaženja
gusjenica. Potonji način pokazao se je boljim. Ako se pojavi leptir u malom
mnoštvu, on odlaže jajašca u hrpicama na donjem dijelu debla i to
obično sa južne strane. U slučaju pak da nastupa u velikom mnoštvu, odlaže
jajašca prilično visoko na deblu. Mazanje se obavlja pomoću motke,
na kojoj; je pričvršćena kičica. Na ovaj način može se sa dobrim uspjehom
provesti uništavanje tog velikog štetnika, osobito ako se provede
uništavanje na cijelom suvislom kompleksu šuma. Samo od česti provedene
mjere ne vode k cilju. Sa uništavanjem guba mora se početi odmah
čim se primijeti gubar, da se spreči njegovo brzo umnažanje, jer bi
inače posao onda bio teži a uspjeh manji.


Radi preduzetih obranbenih mjera ne pojavljuju se u posljednje tri
godine u ovdašnjim vlastelinskim šumama gusjenice više u tolikoj množini,
uslijed čega i hrastove sastojine toliko ne trpe. Ali hrastova medljika
pojavljuje se redovno svake godine u većoj ili manjoj mjeri prema vremenskim
odnosima Zato nema izgleda, da će se moći uskoro potpuno
zaustaviti propadanje hrastovih šuma.


Kad su se počele pojavljivati ove kalamitete godinu za godinom i uništavati
hrastove šume, ukazala se potreba, da se promijeni način uzgoja
šuma odnosno da se kultiviraju druge vrsti drveća, koje nisu u tolikoj mjeri
izložene raznim opasnostima. U prvom redu nisu se više osnivale čiste
hrastove šume, nego su se osnivale mješovite sastojine hrasta i drugih vrijednih
vrsti drveća. U drugom redu počeo se je više kultivirati orah, jer
su, kako je već rečeno, pokusi s njime dobro uspjeli. Sadio se je u prvo
doba u smjesi sa hrastom, kasnije i sa cerom, brijestom (poljskim), jasenom,
trešnjom a od česti i čistim sastojinama. U posljednje doba se
na pošumljenju sa crnim orahom još intenzivnije radi i nastoji, da on
zamijeni hrast te postane glavna vrst drveta u vlastelinskim šumama. Danas
zapremaju mješovite sastojine crnog oraha i spomenutih inih vrsti drveta
kod Vukovarskog Vlastelinstva već oko 1500 kat. jutara.


(Svršiti će se).


„La culture de „Juglans nigra" en Iougoslavie".


Un compte rendu sur les essais faites en Slavonie. Rédaction.