DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Eksproprijacija velikog posjeda


Ing. Petar Rohr [Našice] :


Eksproprijacija velikog šumskog posjeda,


(Predlog JŠU. za izmjenu naredbe od 8. IV. 1925. broj 12.449).


Kako smo spomenuli u izvadku iz zapisnika II. sjednice glavne uprave


J. Š. U. održane u Beogradu dana 18. i 19. decembra 1925. pozabavila se
glavna uprava spomenutom naredbom naročito iz razloga, što se po toj
naredbi unatoč njene nejasnosti i kontradikcije već počela u nekim oblastima
vršiti eksproprijacija velikog šumskog posjeda, a da se nije znalo na
kojem temelju se eksproporcija vrši i kome se eksproprisane površine
predaju.
J. Š. U. donijelo je nakon svestrane debate jednoglasan zaključak, kojim
se usvaja rezolucija i obrazloženje užeg odbora, sastavljeni na temelju
pomnog proučavanja pomenute naredbe, kao i posljedica, i;oje bi n. stale
kada bi se po toj naredbi eksproprijacija zaista i vršila.
To obrazloženje i rezolucija glasi :


Gospodine ministre !


Povodom naredbe koju je izdao gospodin Ministar Šuma i Rudnika
sporazumno sa gospodinom Ministrom za Agrarnu Reformu pod brojem


12.449 od 8. aprila 1925., a kojom se odredjuje izručenje potrebitih šumskih
površina iz objekata velikih šumskih posjeda, u svrhu snabdjevanja
zemljoradnika drvom i popašom, prema odredbama čl- 41. Ustava, uslobodjuje
se, JŠU., da iznese ovime svoje mišljenje, u cilju, da svrati pažnju
gg. Ministara na one štetne mogućnosti, koje bi mogle po naše opće
šumsko gospodarstvo i privredne naše prilike da nastanu, kada bi se ta
naredba doslovno provodila.
Glavna misao te naredbe jest trajn o osiguranje onih zemljoradnika
drvom i popašom, prema odredbama čl. 41. Ustava, koji žive na dohvatu
privatnoga velikog šumskog posjeda.


Držimo, da je gotovo isključeno, da baš oni zemljoradnici, koji žive
tako reći u šumi, trpe toliku oskudicu na drvetu i popaši, da se državna
vlast mora tim pitanjem baviti kao nekim naročitim socijalnim problemom,
pa se nabacuje samo po sebi pitanje, što li će tek biti sa onim zemljorad