DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda.


Ona je uvijek u mogućnosti, da prisili svakoga šumoposjednika na
striktno vršenje zakonom ili naredbama ustanovljenih dužnosti.
Osiguranjem mogućnosti nabavke, i kontrolom prodajnih cijena u glavnom
je pitanje snabdijevanja i riješeno.


Svaki drugi način suvišna je komplikacija, a može da bude i od nedogledno
loših posljedica po gospodarstvo onoga šumskog objekta, koji bi
bio time — promatrajući ga kao objekat od opće nacionalno-ekonomske
važnosti — pogodjen. Propisima Zakona o Šumama, osigurana je i potrajnost
produkcije i onih jeftinih šumskih vrjednota, koje su za lokalno
namirenje potreba zemljoradnika od važnosti.


Ustanovljivanjem pako savremenih cjenovnika za takove šumske
proizvode zaštićen je konsumenat od eventualnog neopravdanog iskorišćavanja
po producentu-šurnovlasniku.


Pitanje snabdijevanja zemljoradnika drvetom i popašom počelo je aa
rnuči muku neposredno nakon našeg narodnoga i državnoga ujedinjenja
Prva ministarska naredba u tom pitanju, ona od 12. 9. 1921. broj 20.100
od 1921. samo zato jer nije pošla sa gledišta gore istaknutoga najjednostavnijeg,
najbržeg i najpravednijeg riješenja ne samo da je promašila
svoj cilj, nego je izazvala poradi svoje nejasnoće i komplikovanosti, ogromnu
zabunu i kod interesenata-zemljoranika, (koji su tamo taksativno kaiegorisani),
jer su ovi u toj naredbi vidjeli dozvolu neograničenoga uživanja,
kao i kod samih posjednika šuma, kojima se činilo da su izgubljeni u
poremećenosti sklada kod dosada još uravnoteženog pravnog shvatanja.
Zabuna je unesena i kod samih onih šumarskih vlasti, kojima je bilo naredjeno
provodjenje te naredbe, jer se one nisu mogle odhrvati ogromnim
potraživanja interesenata, predvodjenih po neodgovornim licima, stranačkim
demagozima, ili eksponentima, dok su opet strukovnjaci šumari
vidjeli da će tim načinom naši tada usčuvani šumski objekti jednostavno
stradati.


Uslijedila je predstavka za predstavkom, anketa za anketom, borba
kadikad žešća kadikad blaža, tumačenje za tumačenjem, u svakom kraju
države drugačije, dok se konačno nije iskrastilizovalo mirnije i stvarnije
shvatanje kao osnovica za provodjenje te naredbe. Ona se u glavnom drži
ranije istaknutoga načela, navodeći tko i kojim redom ima drvo da dobije.
u kojem slučaju i uz koju odštetu. Iako ta naredba — onako kako je u
zadnjem njezinom stadiju interpretirana (na pr. odlukom g. velikog župana
osječke oblasti od 18. septembra 1924.) broj- 5085 od 1924) — nije
zadovoljila u svim tačkama principu najjednostavnijeg, najlakšeg, najstvarnijeg
i najprvednijeg rješavanja, ipak je umirila duhove, odstranila
prvobitnu zabunu i obnovila vjeru u postojanje pravne zaštite svojine, te
omogućila da i zemljoradnici, koji na to pravo imadu, dolaze