DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 35     <-- 35 -->        PDF

1


Ekspropricija velikog posjeda


do svoga drveta. Vlasnici šumskih posjeda nastavili su svoje gospodarenje
pod dojmom uspostavljenog pravnoga stanja, a šumarske vlasti zaštićene
autoritetom svojim i svojih predpostavljenih viših vlasti, počele su gotovo
nesmetano da provode one intencije, koje su bile načelno mjerodavne kod
donošenja te naredbe.


Posljednja naredba od 8. aprila 1925. broj 12.499 načinje ponovno
to pitanje, ističući odmah u uvodu, a i kasnije, one momente, koji su bili
odlučni za njeno donošenje t j. :


»da se zemljoradniku trajno osigura drvo i popaša u šumama privatnog
velikog posjeda«;
»da se ustanovi broji svih interesenata te ukupna količina njihove potrebe
«; te se u tu svrhu imadu:


»prikupiti potrebiti podaci« ;


»da se nadalje ustanove i tačno označe, a po tom izluče, oni dijelovi
velikih šumskih privatnih posjeda s kojima bi provodjenje tih propisa osigurano
bilo »trajno«, i tako da se dodje do odredjenog stanja u tom pitanju
i konačno :


»da se spriječi devastacija i potpuno uništenje šuma, kako sa strane
velikih posjednika tako i sa strane interesenata«;


Ova i ovakova je naredba, po shvatanju JŠU., u stanju, da izazove
novu suvišnu zabunu u redovima interesenata, u redovima zemljoradnika
i šumoposjednika, kao i u redovima onih vlasti, koje su po toj naredbi
zvane da ureduju i odlučuju. Ta okolnost može da urodi nepopravljivo
zlim posljedicama u dosada često uzorno gospodarenim velikim šumskim
privatnim posjedima, promatrajući ih kao objekte od opće narodno-gospodarske
važnosti. Da je tome tako, slobodni smo, da istaknemo one momente,
koji su za to shvatanje odlučni.


U uvodu se ističe potreba pribiranja svih podataka, dakle podataka,


po kojima bi se imao ustanoviti i provjeriti:


a) broj interesiranih lica i kućanstava,


b) količina i vrst potreba, nadalje:


c) opća mogućnost namirenja tih potreba iz vlastitog šumskog i pa


šnjačkog posjed, koji su svojina tih interesenata,


d) ina mogućnost namirivanja tih potreba; te konačno:


e) one objekte privatnog velikog šumskog poosjeda, koji bi u tu svrhu


u obzir doći mogli; i


f) ustanoviti da li su po svojoj strukturi ti privatni šumski ob


jekti, obzirom na dosadanji i budući način gospodarenja, kao i obzirom


na faktično stanje i prilike toga gospodarstva u času tog prosudjivanja, a


i po veličini njihovoj sposobni, da udovolje postojećoj potrebi, itd. Dok


je to jedan čisto t e h n i č k o-p r i p r a v n i, statistički r a d, to se


.