DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


odmah u nastavku dalje govori o potrebi točnoga označivanja i izlučivanja
pojedinih dijelova, tako da se ve ć sad a po postojećim zakonima i naredbama
iz tih šumskih kompleksa interesenti podmiruju, i
to kako 51. 8. iste naredbe kaže »t r a j n o«.


Ova i ovakova naredba unosi već samom svojom nedosljednosti ponovno
zabunu medju sve interesovane faktore, jer zemljoradnik, koji zbu
njen povodom ranijih nejasnih naredaba, povodom raznovrsnog tumačenja
tih naredaba na raznovrsnim mjestima, te raziičnom provedbom u
praksi, jedva što se izmirio sa konačno iskristalizovanim interpretisanjem,
nailazi na ponovni poticaj, da uzteži za onim, što se možda nije ni htjelo.


Unosi zabunu medju privatne posjednike šuma, koji u provedbi te naredbe
gledaju komadanje svog posjeda, stavljajući pojedine dijelove
njegove »izva n zako n a«. Unosi ponovnu zabunu i u redove šumara
strukovnjaka, koji su teškom mukom jednom već riješili isti problem snabdijevanja
zemljoradnika drvetom i pašom, i ttoje nena.lano ponovo pred
tim problemom u jcš težem obliku.


Svaki pripravni rad iziskuje ne samo mnogo truda nego i mnogo vremena.
Što teži je problem, kojemu taj pripravni rad treba da posluži, to
valja da je i posao savjesniji.


Svi, koji su odredjeni i zvani, da taj ili takov pripravni rad vrše, znaju
da su za njega i odgovorni.
Stoga je vrijeme jedan nerazdruživi pojam u provodjenju toga posla.


Stupanjem ove naredbe na snagu »već sada«, obnovila bi se — a b strahirajući
na čas ostalu njenu sadržinu — poradi nedostatka
dovoljnoga vremena za sabiranje svih potrebnih podataka koji tačno
odgovaraju istini i prvomu stanju stvari, ona ista griješka, koju smo već
toliko puta doživjeli kod donošenja raznih drugih, inače i dobrom intencijom
prožetih naredaba — kako je to bilo baš i kod donošenja prve naredbe
o snabdijevanju zemljoradnika drvetom i pašom.


Pa i sam čl. S naredbe od 8. aprila 1925. broj 12.449 kaže:
»kada se potrebiti podaci priberu izlučiće se ... itd.« pa se taj pripravni
rad ne može logički dovesti u sklad sa čisto kontradiktornom i stanovom
iste naredbe, u kojoj kaže, da se »već sada« iz tako izlučenii:
šumskih kompleksa po postojećim zakonima i naredbama zemljoradnici.
koji su interesenti, podmiruju.«
Držimo, da nam je dužnost upozoriti na ovu kontradikciju koja bi,
ako je pregledamo, mogla izazvati katastrofalno rješavanje našeg općeg
šumsko-gospodarskog problema.
Podaci, koji treba da posluže kao csnovica u prosudjivanju tih važnih
pitanja, moraju biti apsolutno istiniti i po mjerodavnom objektivnom