DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


šumarskom stručnjaku provjereni, a ne kako se to na brzu ruku više puta
dogadja, posve šablonski, površno i neobjektivno sastavljeni »popisi«.
Tek na temelju tako pribranih i tačno proradjenih, istinskih podataka,
moglo bi se pristupiti konkretiziranju same stvari.


Ali s obzirom na neke važne momente, koji govore u opće proti v
na s i 1 n o g izlučivanja pojedinih šumskih kompleksa iz velikih
šumskih objekata, slobodni smo slijedeće primijetiti:


Valja zamisliti samo jedan uzorno gospodaren šumski objekat, koji je
i u šumarsko-uzgojnom, kao i u eksploatacionom, industrijskom i uredjajnom
pogledu stabilizirao oblik i smjer svoga gospodarstva, osnovanog
na recimo strogo potrajnoj bazi! To znači, da je u tom šumskom
cbjektu, za — recimo — sto i više godina gotovo tačno unaprijed
označeno, koje i kakove sastojine mogu u izvjesnome roku da se sijeku
(eksplcatišu) i dakakako pomladjuju.


Tako uredjeno gospodarenje teče, recimo, već dugi niz godina na tom
«objektu.


Gotovo je nemoguće zamisliti, da se iz ovakovog cjelovitog objekta,
koji ne bi mogao da udovolji svim do sada na nj stavljenim zahtjevima o
snabdijevanju zemljoradnika drvetom itd., najednom istrgne jedan ili vige
njegovih dijelova.


Cijelovitost takovog objekta bila bi nasilno narušena, kontinuitet,


uredjajnim operatom učvršćenih gospodarskih smjernica prekinut, cijeli


sistem uredjajne strukture oštećen. Svi nacrti, iskazi, površina itd .okrnjeni.


Medjusobni odnos dobnih razreda poremećen. Osnovica za račun etata


a time i podloga cijeloga gospodarsko-i´inanci;skog problema za taj ob


jekt poništena


Sve to zlo postaje to izrazitije, što je objekat bolje uredjen ; što je go


spodarsko uredjenje objekta starije, i što su investicije učinjene na objektu


veće.


Ako se dakle pitanje snabdijevanja zemljoradnika iz šuma velikog pri


vatnog posjeda može drugim načinom riješiti — a da se može to znade


mo — neka se po mogućnosti ne uništavaju onakovi šumski objekti, koji


služe na korist našeg općeg šumsko-gospodarskog — dakle i narodno


gospodarskog života.


Tu mogućnost priznaje i sama ta najnovija naredba u svom Ll. 6, u


kojemu se kaže, da:


»objekti, sa pretežno tehničkim drvetom. naročito za industriju, ne


će se po mogućnosti odredjivati za te svrbe«. Tim članom treba da se


osiguraju onakovi objekti od sakaćenja, koji daju produkte našoj doma


ćoj industriji, te koji daju onakove vrijednote, kakove se u inostranstvu


cijene.