DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Eksproprijacija velikoga posjeda


2. da do konačnog zakonskog uredjenja toga pitanja gospodin Ministar
za Šume i Rudnike izdade novu jednu jasnu i pravednu naredbu
kojom bi se nedvoumno označilo:
a.) tko imade pravo na tu pogodnost
b.) u kojem slučaju
c) koliko tko može da dobije i
d) kojim radom i putem bi tko mogao doći do potrebnog drveta


i paše. a n a osnovu načela kupa i prodaje, uz ci jene
cijenovnika, koje bi se cijene same imale periodično da dovedu u
sklad sa srednjim ili najnižim stavkama dnevnog trga.


3. Uzimajući prvenstveno u obzir raznu leževinu te razni proredni
materilal, koji ne podnosi nikakove ili vrlo malene transportne troškove,
i konačno takav materijal iz sječina, koji ne može da služi eksportu.
Dok bi se za eksport sposobni sortimenti isključili od pogodovnih
cijena u opće.
Ovim načinom izbjeglo bi se potrebi izlučivanja pojedinih kompleksa,
auvadjanju novoga se r v i t u t a.
Glede gradjevnog drveta (čl. 5) mišljenja smo, da jednokratna
ukupna, a možda tek slučajna potreba na gradjevnom đrvetu ne


koga recimo sela, ne mož e bit i mjerodavni m m j e . i-
1o m za odredjivanje trajnoga godišnje g e t a t a
potrebe .
Faktična potreba je jedino mjerilo za tu ustanovu,


4. Da se i državne šume, koje leže na dohvatu zemljoradničkog
pučanstva obavežu na dužnost snabdijevanja drvetom i popašom.
jednako kao i svaki drugi veliki šumski posjed kao i svaki momentani
posjednik etata.
5. Da se omogući slobodan sporazum-kup i prodaja- onih i onakovih
šumskih i pašnjačkih dijelova, koji neće gospodarstvu velikog
šumskog posjeda onemogućiti normalni razvitak i rad, te da se omogući
nakon odobrenja ugovora po nadležnim za to vlastima .gruntovni
prenos takovih površina sa imena veleposjeda na ime kupca, sela,
zemljišne zajednice, općine itd.
Mišljenja smo, da bi ovakav sporazuman prekup, odnosno prodaja
stanovitih šumskih i pašnjačkih dijelova interesovanim zemljoradničkim
krugovima, imao najbolji uspjeh.


6. Da se kod izdavanja dozvola za pretvorbu cijelih velikih
šumskih objekata u oranice- kako se to zna dogoditi u ravnicama na
terenu bivših velikih posjeda — uzme dolični obzir na buduće potrebe
tamošnjega zemljoradničkoga naroda, koji bi takovim pretvaranjem