DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 44     <-- 44 -->        PDF

42
Praktičnu uređjivatije šuma


Dr. Hufnapl-prof. Veseli [Sarajevo] :


Praktično uredjivanje suma.


25.
U koliko je šumarski upravitelj dužan da se drži propisane godišnje
sjećne mjere.
(Nastavak.)


Iako ovo pitanje ne zasijeca izravno u zadatak, osvinućemc se ipak
nanj sa nekoliko riječi. To činimo za to, da dovedemo što više u sklad
pojam potrajnosti sa stanovišta uredjivačeva sa možda oprečnim nazorima
šumarskog upravitelja.


Iz raznih razloga nije moguće, a nije ni poželjno, da se godišnje siječe
tačno masa, koja je bila sječnom osnovom propisana, često se uslijed
prirodnih dogadjaja moraju sjeći veće mase, a općenito uzevši je provadjame
sječa tačno na kubni metar dangubno cjepidlačarenje. često traže
i prilike tržišta, da se sa nekim sječama pričeka ili da se siječe više, kako
bi se iskoristila osobito povoljna situacija.


Prema tome je u mnogim slučajevima dovoljno, da se zahtjev potrajnosti
shvati tako, da se ukupna za 10 do 20 godina ustanovljena sječna
mjera ne smije prekoraiiti u tome razdoblju. U pojedinim godinama dakle
smiju nastupiti kolebanja, no koncem decenija ili perijode treba da je
ukupna drvna masa iskorištena tokom toga razdoblja, ravna etatu, koji je
bio propisan za ovo razdoblje.


Pri velikome prekoračenju propisane količine odrediće se sje,;na
mjera za ostale godine perijode tako, da se ostatak, t. j . ona količina, koja
još preostaje od ukupne sječne mjere, propisane za cijelu perijodu, podijeli
brojem godina. Da se izbjegne velikome kolebanju, bolje je da se u
tome slučaju računa umjesto decenija sa perijodom do 20 godina.


Ako bi na pr. iznosio etat za 20 godina 180.000 nr, ostaje za narednih
12 godina godišnje samo još 80.000 : 12 - 0660 m3.


26. Sječna mjera u medju-užitku.
Medju-užitku pripada obično drvo iz sječa odgoje (čišćenje i proreujivanje),
i slučajni užici, ako ne prekoračuju izvjesnu mjeru
Dok se proredjuje na stari način, t. j . umjereno uz neznatno privremeno
prekidanje zastora, koji daju krošnje, rijetko će kada nastupiti sumnja
o tome, da li užitak potječe iz sporedne sastojne, dakle pripada
bezuslovno medju-užitku ili možda sadržava česti glavne sastojine.