DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


....., ...... je ..... .... ...... ...... ......., .. ]. .. .. .... .......
..... ....... . ....... ....... ... ..........


..... ...... je ....... ........, .. ce .. .......... ....... .......
... y ..... .. .... ........., .. .. LIJ. .. ..... na .........., .. je .......
.. ....... ....... ..... ........ ......... ......, na ..... .... ......
..... ......... — ........, .. Gap .. .... ...... ...... ........ .........
a .......... .. ce ......, .. ... ......, .. .. .. ce ....... .... ..... ........
.. ....., a y ...... .. ...... .... ......


.. .... ....... ........ .. . ro :


.. ........:


....... ........, ......, ...... ......., ......... ........., ....
.... ........, ............, ..... ........, ..., .... ...-........
3 a . . . a . a . . :
...... ......., .... ........., ......, ..... .....>....., ..... .....


.... ......, ....... ..........., ..... .... .... ......, ...... .........,
..... .... .... ......, ....... ......, ..... .... .... ......
..... ........., ..... .... .... ......, ....... ....., ..... .... ....
......, ....... ........., ..... .... .... .......


.. ..........:


....... ..........., ......... ....^... ........


. c . y . u . a . . .. .. ..


..... ....., ........ ......., ...... ........, ... .... .........
.........


...... ... .. ......... . ........... .......... ....... ........ .
........ .. ..... .......... ....... . .......... ........ je ...........
........ . ...... ....... y ........


..... no ........ ........ ...... je ........ ........ .... . .......
...... ...... y ..... ............ ... ...... .. ......... ........
........... crni ....... ........ ........ .. ... ........, ... . ...... .
...... . ...... ......; ...... . ....... ........; ....... . ...............
....... ........... u .. ..


........ je ....... ...... .......* ........, .. ...... .. ..., ..
ce .......... ...... ......... . ......... .............. ........
......, (..........).


........ ........ je .. ......... ........ ......... ...... ......
. .... .......... . ...... je y ..... ..... .... ........
........ je ........, .. he ce ......... .. ......... ...... . ..
.... ...... .............., .... je ono .. .... ........


..........


Pedesetogodišnjica našeg Udruženja. Kako je poznato, glavna Uprava
našeg Udruženja zaključila je u svoje vrijeme, da će o pedesetoj godišnjici
društvenoga rada izdati Spomenicu. 1 proslava i Spomenica ne treba da bude
samo spoljašnja, formalna, dekorativna. Jedna i druga treba da je čedna ali
stvarna. One treba da pokažu, što je zapravo učinjeno u nas u pola vijeka šumarstva.


Spomenica će sadržavati jedan i s t o r i j s k i i jedan stručni dio
U istorijskom dijelu bit će prikazana istorija naših udruženja od najstarijih početaka
do danas. Tom će dijelu biti dodane i neke biografije i portreti onih pokojnika,
koji su bili vanredno zaslužni za naše šumarstvo ili za rad oko udru