DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1926 str. 72     <-- 72 -->        PDF

70 Lične vijesti


ISKAZ UPLAĆENE ČLANARINE U MJESECU NOVEMBRU 1925. GOD.


Petronijević Slavko, Skoplje 50 D (za god. 1925.); Kafadarevič Fehim, Nemila
50 D (1925) ; Mijušković Petar P. Plevlje 50 D (1925.) ; Bogičević Aleksa,
Pančevo 100 D (1925.—26.) ; Vuković Zlatko, Ogulin 50 D (1925.); Žagar Bodan,
Cirkvenica 50 D (19-´5.); Vasić Petar, Glamoč 50 D (1925.); Vojvod F. Vočin
100 D (1924.-25.); Simete Franjo Pazarić 25 D (a conto 1925.); Sekulić Miiorad,
Nova Gradiška 50 D (1925.); Pržibik Fr. st. Sarajevo 50 D (1925.); Šerbetić Adolf,
Olovo 50 D (1925.); Novković D., Han Pješak 60 D (upis i čl. 1925.); Rajković
Gjuro, Zagreb 100 D 1924. (1925.); Renner A., Zagreb 30 D 1922.; Perušić And.,
Ogulin 50 D (1925.) i Slijepčević Ilija, Zagreb, 50 D (1925.). Ugrenović dr. A. Zagreb
50 D 1925. Ambroz Franjo. Nemila 50 D za g. 1925.


Pretplatci Šum. Lista, uplata:


Grad Požega Slav. 100 D za god. 1925.


Članovi pomagači ; uplata :


Šum. Uprava Kičevo 200 D i 40 upisnine za 8 članova.


Upozorenje!


Svu p. n. gg. članove J. Š. U. pretplatnike Šum. Lista i svakoga
tko šalje novac molimo, na poštan. uputnici da izvoli označiti za što
šalje novac.


Svaku promjenu adrese valja javiti Udruženju, da ne bude suvišnih
reklamacija i nereda u otpremanju Šum. Lista.


Poslije svake otpreme vraća pošta po stotinu nedostavljenih
listova, a članovi reklamiraju listove. Uprava.


1 ..... ....... 1


UMRO:


U Karlovcu dana 6. XII. prošle godine u 60. god. života umro dana 8. XII
pr. godine pokopan umirovlj. šumarski nadzornik Slavko Sutlić. Slava mu !


IMENOVANJA :
Šum. nadupravitelj ing. Fran c Sonnbichlerj e imenovan gozdarskim
ravnateljem graščinskega posestva barona dr. Kad Born-a pri Sv. Katarini nad
Tržičem.


.......... ..:
....... ......., .. ......... 1. .... 4. ..... ... .... .... y .......
..... ...., .. ........... II. .... 5. ..... ... .... .... y ...........
........ ......., .. .... .... ......... I. .... 9. ..... npu .... ....


y ........
..... ......, .. .... .... ........ 1. .... 9. ..... ... .... .... y ........
....... Mapa, .. ...... ........... III. .... 4. ..... ... .... .... y


........