DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kultura crnog oraha


tance« (Zeuzera aesculi), koje žderu srčiku. Nalazi se često na jasenu,
a predje katkada i na crni orah. Od lovne divljači ima štete od zečeva
u zimsko doba, koji ogrizaju stabljike i nešto od srnjaka, koji gule
u proljeću orahova stabalca i češljaju rogove. Od ovih štetočinaca oslobodio
je orahe kod nas u velikoj mjeri prevrat 1918. godine.


Od mrazova i drugih vremenskih nepogoda crni orah u ovim krajevima
malo trpi.


Kao što pokazuju dosadašnji rezultati, bio bi prividno najuspješniji
način kultiviranja crnog oraha u čistim sastojinama u gustom sklopu.
Ali drži se, da će biti smj|esa, koja se je nakon mnogih pokusa odabrala
i to pola crnog oraha i pola cera, hrasta, brijesta poljskog, jasena i trešnje
iz uzgojnog gledišta od boljeg upliva. Omjer smjese može se odstra
njenjem drugih vrsti drveća putem čišćenja i prorede tako regulisati,
da ostane skoro čista orahova sastojina. U koliko hrast u odabranoj ophodnji
od 60 godina ne bi polučio dovoljne debljine za tehničke svrhe,
može se uzgajati putem pričuvaka u dvostrukoj ophodnji


Spomenute vrsti drveća traže se mnogo po okolišnom pučanstvu,
obrtnicima i u trgovini drvom te su visoko u cijeni, usljed čega će se
moći polučiti i visoki novčani prihodi. Treba držati naime na umu, da
se oko 2 trećine šuma vukovarskog vlastelinstva nalazi na relativnom
šumskom tlu, koje bi donašalo kao oranica vrlo velike prihode, samo na
taj način, ako se uzgajaju skupocjene vrsti drveća, koje dobro uspijevaju,
i jer se cijena divu neprestano diže, može se očekivati, da će se u
ovim krajevima šumska renta donekle približiti renti, koju odbacuje
oranica. Tako će biti opravdano uzgajanje šuma na prvovrsnom sremskom
poljodjelskom tlu. U Sremu će se kultiviranje crnog oraha brzo
proširiti, jer su počeli već i susjedni šumski veleposjedi Nuštar i Ilok sa
uzgojem ove vrsti drveća baviti.


Spomenuo sam, da u Americi pa i u Evropi crni orah najbolje uspijeva
u lugovima i na pogodnim mjestima u porječjima, koja su izvrgnuta
kratkim proljetnim poplavama. Zato držim, da bi i u Posavini dobro
uspijevao, osobito u smjesi sa domaćim ili amerikanskim jasenom. Slavonski
hrastići propadaju pa nema izgleda, da će se to propadanje moći
potpuno zaustaviti. Bilo bi možda umjesno, da se na posebnim mjestima
pokuša zamijeniti hrast sa navedenim skupocjenim vrstama drveća i da
se počne sa pokusima u ovom smjeru.


„La culture de Juglans nigra en Slavonie´.


Un compte rendu sur les essais faites en Slavonie.
Les photos démontrent les jeunes peuplement de Juglans nigra.


Rédaction.