DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Zakon o Sumama


cli 37. Ustava potrebno. A svako ima pravo tužbe najpre na višu vlast
a onda i upravnome sudu i time mu je dana potpuna garancija, da mu se
ne desi krivica. Gotovo svi takvi gospodarstveni ili gospodarstvenopolicijski
propisi u manjinskom nacrtu jesu fakultativni . Državna
vlast t. j . stručnjak, mož e ih propisati, i da u većini slučajeva bez
takvog propisa nisu obavezni. Dosadanji naši zakoni šuma, a ni većinski
predlog, toga ne predvide, i u tome je pogreška.


Načelo čl. 37. Ustava po našem shvatanju, preneseno na gume znači:
nitko ne srne upotrebljavati svoju gumu (t. j. ni zemljište ni
sastojinu) tako, da nastane (ili bi neminovno morala nastati) šteta po općenitost.
Po našem dubokom uvjerenju to ne samo da nije protivno Ustavu,
već je to i njegov zahtev. Mnenja mogu biti različita o tome, koliki
opseg moramo da dademo toj potrebi ograničenja slobodnog raspolaganja
sa svojinom — šumom, a da još uvek ostanemo u saglasnosti s
Ustavom. No objekat, šuma, traži proširenje toga posega čak do samog
»preuzimanja šume u državnu upravu« (vidi 2. stav čl. 41. Ustava,
zatim str. 109. manj. nacrta za Dalmaciju i dr.), dok bi subjekat, i kao
njena egzekutivna državna vlast trebala da bude što manje toga, obzirem
na mogućnosti provedbe. Zanimljivo je to, kako su nestručnjaci,
koji su radili Ustav, bili konzervativniji u šumarstvu dakle bolji nego li
mi sami.


No očito je kritika nažalost najmanje smatrala potrebnim da obuhvati
sav problem vlasništva, kako je dosledno obradjen u našem nacrtu,
u nužnoj i toli aktuelnoj vezi sa agrarnom reformom, premda je po našem
mnenju i u tekstu i u obrazloženju dosta jasno izražen.Mi´ računamo
time i predvidjamo u svome nacrtu, da do izvršenja eksproprijacije za
mnoge velike šumske komplekse ne će dugo vremena, a čak možda i nikada
doći. Mi naprotiv lučimo vrlo tačno kompetenciju Zakona o Šumama
od kompetencije Zakona o eksproprijaciji, koji će trajati vrlo dugo,
— a da bi to polučili i potpuno računali sa realnošću: upotpunjujemo,
sredjujemo, reorganizujemo i pretvaramo u stalne te odredjujemo
pravilnu kompetenciju, predajemo isključivo u ruke stručnjaku sve bitne
delove t. zv. privremenih odredaba o agrarnoj reformi, ukoliko se imaju
da rese Zakonom o Šumama po zadnjem stavu čl. 41. Ustava.


Velikoj Francuskoj niko ne osporava, a najmanje pisac ovih redaka,
da je demokratska, nacijonalna i da nastoji unaprediti svoje šumarstvo.
Dapače, Francuska je za vreme svoje velike revolucije i u doba po revoluciji
napravila i u šumarstvu kao i druguda mnogo pogrešaka usled tih
svojih velikih vrlina, kojih, ni danas još nije mogla posve popraviti,
premda je visoko kulturna, šumom neprebogata, uvozna država, tako
da može s pravom nama sada još razmerno bogatim na šumi, mnogo