DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 30     <-- 30 -->        PDF

110 Zdkon o S imama


kona o Šumama odnosno po životnim interesima našega šumarstva, a ne
više po zahtevima kroničke demagogije. — Tako i samo tako ima da se
shvati i onaj možda malo suviše nečedan izraz »nepokolebljivi kodeks«,


o koji je zapelo oko kritike. Tražimo dakle, da se eksproprijacija nikako
ne srne izvršiti prije donošenja jedinstvenog Zakona o Šumama i da se
to stanje svuda tamo, gde je to iz opštih interesa iole moguće, odloži,
zategne, perenizira, jer smatramo, da je to životni interes naših šuma
i našeg šumarstva uopšte.
Analogno tome držimo da je kritičarevo tumačenje alineje 3. 51.


41. Ustava tek formalno ispravno, jer nešto, što nije moguće, ni Ustav
nije mogao propisati. A nemoguće je i, kako rekosmo, vrlo nezdravo za
šume i šumarstvo dakle za celokupnost, da se eksproprijacija tako naprečac
i bez svakog jedinstvenog temeljnog šumarskog načela provede
Taj član Ustava veli: »Privatni veliki šumski kompleski ekspropriišu se
po zakonu i prelaze u svojinu države ili samoupravnih tela«. Dalje:
»Pravo šumsko zemljište, čije pošumljivanje traže klimatski i kulturni
obziri, prelazi isto tako, po Zakonu o eksproprijaciji, u svojinu države
ili samoupravnih tela, ukoliko se pošumljavanje ne može drugim načinom
postići.« Konačno: »Zakon o Šumama odrediće uslove pod kojima
se zemljoradnici i oni, koji se uzgred bave zemljoradnjom, mogu koriš
titi sečom drva za gradju i ogrev, kao i za ispašu stoke, u državnim i
samoupravnim šumama«.
Ono »ekspropriišu se« i »prelaze u svojinu« bez sumnje ima da se
shvati kao trajno i u budućnosti, dakle »ekspropriisaće se« i »prelaziće«
i taj je izražaj još jači za budućnost nego onaj u zadnjem stavu: »odrediće
uslove«. Ta sve se to ima da izvrši tek po zakonu, kojega tek predvidja
za budućnost taj isti Ustav. No čitavi se taj član nalazi u poglavlju
Ustava »Socijalne i ekonomske odredbe«, zbog čega i treba da tražimo
njegovo težište u zadnjem stavu, u onom snabdevanju. A to se snabdevanje
ima da protegne na sve državne i samoupravne šume, koje su to
već sada, kaošto i na one, koje to imaju da postanu, dakle na sve one
velike šumske komplekse. Držimo da to logično proizlazi i iz same
ovakve stilizacije ovoga člana, jer bi inače na prvi pogled bio nelogičan
No kad znamo, da u današnjim prilikama nikako ne bi bilo niti moguće
a niti dobro, da mi eksproprijaciju naprečac izvršimo, a još manje, da
čekamo sa donošenjem Zakona o Šumama sve dok ne bude sva eksproprijacija
svršena, dakle najbrže do sudnjega dana, to ćemo protegnuti
već sada ono snabdevanje na sve velike šumske komplekse, koji postepeno
i po potrebi treba da se ekspropriišu, i time stabilizovati i uiedif; to
pitanje kako treba te omogućiti donošenje Zakona o Šumama. No nama
toga »snabdjevanja« ne treba tek »zavadjati«, postoje već zavedeno raz