DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Zakon o Šumama .


nim privremenim zakonima o agrarnoj reformi i to upravo tako nezdravo,
da našim nacrtom dolazi u tome ne samo toli poželjna i potrebna
pravilna organizacija, već i veliko i stalno razbremenjenje naših velikih
privatnih šuma u svakom pogledu a naročito od svih obaveza i davanja,
koja nisu u saglasnosti sa Zakonom o Šumama, bolje: sa fundamentalnim
interesima šumarstva. — To je put, a kakva da bude stilizacija, kakav
rasporedjaj, kakva, konačno, i sadržina, o tome debatujemo.


No »u temelju je pogrešno shvatanje«, da je p´tanje o snabdjevanju
zemljoradnika bilo prije bilo posle ekspropriacije privremeno g karaktera.
* Sve su državne šume i šume samoupravnih tela danas već po
zakonima definitivno tome podvrgnute, bez obzira, da li se to provodi ili
se ne provodi, a one šume, koje se imaju tek da ekspropriišu u korist države
i samoupravnih tela, jednako tako definitivno posredstvom na osnovu
Ustava uzakonjenih prethodnih Zakona o agrarnoj reformi, samo
s tom razlikom, da još nije odredjeno, koji su to veliki šumski kompleksi,
odnosno koji će, odozdo, od toga na osnovu definitivnog Zakona


o eksproprijaciji ispasti. To snabdevanje po zadnjem stavu čl. 41. Ustava
ne samo da mora, već i s formalnog stanovišta može već danas da uredi
definitivni Zakon o Šumama, pogotovo kad je to u prilog šumarstvu
i općenitosti. To je nag nacrt i uradio u najširem smislu reci. Nije dakle
autor manjinskog nacrta u toj glavi »posve izgubio orijentaciju«, kako
navodi kritika, već ju je tek kušao naći ili bar pokazati put, kako je možemo
naći, a da ujedno za sva vremena zaštitimo vitalne interese sadašnjih
državnih i samoupravnih šuma kaošto i onh, koje treba jednom to
da postanu. Pogotovo je neispravan u tome sledeći navod kritike, da
»mu se (at.ivitl n´anjinskog l.acrta) to ne bi desilo (da izgubi svu orijentaciju),
da je proučio i uvažio posve stvarni i opravdani prigovor dobrog
slovenačkogpravnika dra Trstenjaka,** koji je — kako priznaje autor
sam — pokušao, da pisca skrene na pravi put u izlaganju intencija U*
Kritika je rekla doslovce ovo (Š. L. 1925./396) :
„Pitanje o snabdjevanju zemljoradnika prije eksproprijacije privremenog
je karaktera. Njegovo regulisanje kao takovo ne može se unositi u Zakon o Sumama.
U njega u pravilu mogu da udju u prvom redu ona naređenja, koja su
trajnog karaktera. To privremeno uređenje pitanja o snabdjevanju zemljoradnika
stvar je agrarne reforme, dakle stvar onih privremenih i prelaznih naređenja, što
ih — do konačnog regulisanja ovog pitanja donosi Ministar za Agrarnu Reformu
i Ministar Šuma i Rudnika." Pitanje snabdijevanje zemljoradnika poslije eksproprijacije
— prema Ustavu je ono, koje treba riješiti Zakonom o Šumama.


Uredništvo.
** Mi smo taj prigovor čuli i lično od g. Dr. Trstenjaka prilikom posljednje
ankete o Zakonu o Šumama održane mjeseca marta i aprila 1925. u Beogradu.
Uredništvo.