DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1926 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Zakon o Šumama 113


hi stvari jednostavno brisali. Hteli smo naime, da ništa, što bi u toj ili
drugoj kakvoj formi, sa stanovišta općih interesa, moglo biti od koristi
po naše šumarstvo, ne izostavimo, i nismo se mogli odvažiti da bi predložili
takoreći minimum, koji mora da se prihvati. Jasno je da bi se, kad
bi to naše »gradivo« bilo prihvaćeno za osnovu rasprave, što bi inače
bez sumnje bilo i opravdano, jer je to najšira baza od svih, — borili za
svaku ideju, koju sadržaje, i puštali je pasti tek na osnovu nepobitnih i
svestrano ocenjenih argumenata.


Na koncu da spomenemo još nekoje stvari u nadi, da time ne poči
njamo nikakve indiskretnosti. Nije to prvi zakon ni naredba, kod koje
je pisac možda inicijativno i bar vrlo intenzivno saradjivao, sa devizom:
kuj željezo dok je vruće. Za to je bio najzgodniji čas iza oslobodjenja
Naš se je ideal i studij konačno svom silom koncentrisao u smer, da čim
prije dobijemo valjan Zakon o Šumama za čitavu našu državu. Po pozivu
izradili smo kritikovani nacrt u nadi, »da ovaj rad ne će biti bez
koristi za ideale, koji su nas vodili, bez svake dalje namere i ambicije. A
kad smo videli, da je taj rad bio isključen iz rasprave — on ni do danas
nije bio ni od koga raspravljen, — u najkritičnijem smo trenutku predložili,
da uopšte odustajemo od njega, ako se samo komparativno uzme u
pretres. Vrlo je dobro znano, kako je i taj predlog, stavljen u cilju, da
dobijemo sam jedan nacrt, bio u žurbi, bar kako smo mi to shvatili, na
slepo zabačen.


I naš je nacrt čisto subjektivan rad. Nekoje smo manje pogreške ispravili
kod konačne redakcije, a druge opet nismo hteli eliminirati, da ne
trpi celina. A kako nam kažu, više ih ima, kojih nismo ni opazili´-Važna
je n. pr. ta, da smo pored mnogih stvari i formula predzadnjeg člana,
za obezvaženje dosadanjih zakona, koju su izradili odlični pravnici, bez
izmene preuzeli u naš nacrt te smo tako zaboravili na ukinuće svih onih
prethodnih agrarnoreformnih zakona, koji su u našem, nacrtu po čl- 4L
Ustava nagli svoje definitivno rešenje. — Nego, dovoljno smo naglasili,
da smo postavili svo težište u obradu, odbranu i objašnjenje stručnoga
dela, dok pravni deo sa toga stanovišta smatramo više formalnim i taj
nek poprave i doteraju naši pravnici.


* Objektivnosti radi potrebno je ovdje citirati i mišljenje odličnog slovenačkog
pravnika dr. Metoda Dolenca, profesora univerziteta u
Ljubjani , koji je takodjer napisao prikaz i ocjenu knjige Ružica (vidi „Slovenski
Pravnik", od 1. XII. 1925. str. 236) i koji doslovce kaže : „če pravi avtor
nacrta, da je nacrt „premišlen in izveden dosledno do kraja", izrekel je sodbo in
ipsa causa in že to kot nepristojen sodnik". („Ako autor kaže, da je nacrt „smišljen
i izveden dosledno do kraja", izrekao je sud u svojoj vlastitoj stvari i to
kao nekompetentni sudija"). Uredništvo .