DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1926 str. 67     <-- 67 -->        PDF

..... .......POSTAYLJENI 8. :


Leoflid Kolomiscey, za šum. inž. asistenta 1. kat. 9. grupe pri dir. šuma na Sušaku.
JUdolf Hajdu, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe pri dir. šuma u Vinkovcima.
Josip Biondić, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe kod pogl. sreza u Jasrebarskom.
Zvonimir Zemljak, za rač. pripravnika II. kat. 5. grupe pri dir. šuma u Vinkovcima,


UNAPREDJENI SU :


Vasiljevski Dragutin, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Sarajevu.
Spjevak Todor, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Olovu.
Vidman Radovan, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Sarajevu.


Stejanović Risto. za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Zavidoviću.
Lokraser Alfred, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Busovači.
Cfrbac Ivan, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Fojnici.
Forkapié Alfred, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Varešu.
Marek Jaroslav, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Sarajevu.
Bojić Stojko, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Ključu.
Premnžić Andrija, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Sarajevu.
Kafadarević Fehim, za šum- savetnika I, kat. 6. grupe u Nemiloj.
Savili Jovan, za šum. savetnika 1. kat 6. grupe u Sipovu.
Kajtaz Omer, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Tešnju.
Radimir Dragutin, za šum. savetnika 1. kat. 6. grupe u Sarajevu.
Ualut Dane, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe n Konjicu.
Babić Marko, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Mostaru.
Strapajević Đuro, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Vinkovcima.
Bilinski Stanko, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Zagrebu.
Kopf Stjepan, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe na Sušaku.
Streh .´.lojzije, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Sarajevu.
Šrajner leopolđ, za šum. savetnika 1. kat. 6. grupe u Bihaću.
Fremužić Andrija, za šum. nadsavetnika I. kat. 5. grupe u Sarajevu.
Jovanović Lazar, za okruž. šumara I.^kat. 6. grupe u Bajinoj-Bašti.
Siijdl Oskar, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Plaškom.
Balić Ivan, za šum. savetnika I. kat. 6. grupe u Vinkovcima.
Preuiužić Ante, za inspektora I. kat. 6. grupe u Beogradu.
Oršić Stjep.ni, za šum. nadsavetnika II. kat. 1. grupe u Zagrebu.
Pađjen Iran, za šum. inž. I. kat. 8. grupe u Novskoj.
Nikolić Burislav, za okr. šumara I. kat. 6. grupe u Vranji.
Levi Mark», za šum. nadinžinjera i. kat. 8. grupe u Sjetlinama.
Korać Ljubomir, za nadoficijala I. kat. 2. grupe u Sr. Mitrovici.
Busiljčić Hlagoje, za šum. kancelistu III. kat. 3. grupe u Sarajevu.
Dožić Danica, za admin. činovnika li. kat 5. grupe u Beogradu.
€}raf Josi. za šum. oficijala 111. kat. ., grupe u Apatinu.
Dogan Marku, za pis. oficijala III. kat. 2. grupe na Sušaku.
Tomcanji Irena1, za pis. oficijala III. kat. 3. grupe u Apatinu.
Breljaković Marko, za kancelistu III. kat. 2. grupe u Sjetlinama.
Donadini Fanika, za pis. oficijala .. kat. 2. grupe u Zagrebu.


Plumenae Ljnbomir, za okružnog šumara 1. kat. 6. grupe u Andrijevici
Mijušković Petar, za okružnog šumara II. kat. 3. grupe u Plevlju.


5