DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 24     <-- 24 -->        PDF

548 Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


„......... o ....... ....." ... je ..... ..... . a . . . . . a . a, ...
.. ...... y ......... ....... .. .... ........ .. ...... ........ .. .........
..... y ......... ..... ...... 156 ...., ........... .. 24 ..... .
3 ....., ........ je .......... ....... je .......... na: 1. ....... .....
........... ......., 2. ..... ......... ....... . 3. ..... ....... .... ......
..... ....... .......... ........... ........ ....... ce ... ......
(........, ........ ....., ........ ... ... 13) .. ..... ... ..... .........


„...... ...... y ......... ........." .. ..... .. ......-.. .
... je ....... ...... y ......... ....... ......... ...... ...... ........
... ...... ...... .. ......... .. 6 ..... . ...... ........ .. ........
......... ........ ...... je ....... 15 ... ... ........., a ........
ce ... ......


„.......... ........" .. ... ..... .. .......... ..... ......
...... ...... . .......... ........ y ......... .... (....... .......
......, ........, ......., ........, ....., ........ ......., ........ ........,
........ .......), ...... .........., ....... ....... y ............
.. ......... . ........ ......... ....... ...... .......


Internacionalni Institut´ za Agrikulturu u Rimu pismom iod 6. septembra oba
vijestio nas je, da će koncem ove godine izaći štampom Akta Prvog Internacionalnog
Šumarskog Kongresa u Rimu (Actes du premier Congres International de
Sylviculture). Akta će sadržavati 3.500 stranica^ uvezana u 5 svezaka. Cijena .
slobodnoj prodaji bit će 300 tal. lira, u pretplati (do 30. oktobra o. g.) 250 lira, za
redovile članove i članove-dopisnike 175 lira. Fretplatiti se može kod »Bureai1
de vente des publications. Institut International d´ Agriculture. Villa Umberto
I-Roma (10).


»Na obranu naših narodnih šuma. Proti predlogu gosp. Viktora Boenela za
provedbu revizija segregacija«. Napisao Josip Majnarić, inspektor ministarstva z;i
agr. reformu u. m. Knjižica od 64 stranice. Nabavlja se uz cijenu od 8 dinara u
knjižari Štipan u Ogulinu.


1 Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


UČESNICIMA SKUPŠTINE !


Ove godine slavi Jugoslovensko Šumarsko Udruženje 50-godišnjicu
svojeg opstanka i rada na stručnom polju, kao i 50-godišnjic!i
izlaženja svojega organa »Šumarskog Lista«.


Ovu proslavu vezalo je Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, sa
svojom redovitom godišnjom skupštinom, koja će se ođiržavati 10, 11
i 12 oktobra 1926 u Zagrebu.