DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 28     <-- 28 -->        PDF

552 Lične vijesti


.... ........., .. .. ... ....... ........... ....... .. ..... ......
... 18. ...........


........ ce ........... .... .... ..... ..... ........, ............
........ .... ..... .......... ........ ...... .... y ........ .... .........
......... .......


... .. ........ ..... ......, .. .... .. y ... ....... .... .... ..
... .......


Ko .... ..... .. .... ....... y ..... .... .. ...... ....... ... 15.
.......... a ....... .. y .... .. ...... i ..... .. .... ....... y ......,
.... ..... .. ....... ......, ... ... .. ........ .. .... ........ y .....
.......... ......... ........ ..........


... ...::.. ........ ce ......., .. .. ....... ......... . .... ....
........ ...........


.. ... ...... .......... y ....... ........ ......, .... ce .........
........ .. ......... ....... ........ .. ...... .........., ..........
......... ......... .... y .........


Lične vijesti


f ANTE RENNER


(1849.—1926.)


I ionako već jako prcredjeni redovi naših šumarskih veterana izgubili su opet
jednog člana. U Zagrebu, kod svoga zeta prof. dra A. Ugrenovića umro je naglo
dana 14. sept. o. g. An´e Renner, nadšumarnik i upravnik II. Banske Imovne Općine
u penziji. Vazda zdrav i krepak do poslednjih časova doživeo je lepu starost
od 77 godina.


Pokojni Renner spadao je u onu staru generaciju naših šumara, koja je pod
najtežim prilikama imala da probija led i utire puteve razumnom i naprednom
šumskom gospodarstvu kod Imovnih Općina.


Rtadjen g. 1849. u Moravskoj, pokojni je Renner svršio šumarsku školu u
Eulenburgu, a od g. 1869. do 1877. bio je u praksi na velikim priv. šum. dobrima
Batthyania, Belcredia i Thurn-Taxisa. Početkom god. 1877. došao je u
službu II, Banske Imovne Općine i to godinu dana kao upravnik Šumarije u Dvoru,
za tim kroz 20 godina kao upravnik šumarije u Dubici, 13 godina kao taksator
i najzad 8 godina kao upravnik iste Im. Općine u Petrinji, gde je g. 1919., navršivši
kod nje punih 42 g. službe otišao i u penziju.


Na upravu Šumarije u Dubici, došao je pok. Renner u najteže vreme. Kada je
ukinuta Vcjna Krajina i osnovane Imovne Općine, dama je ovima zakonom od g.
1873- najšira autonomija, ali nije istovremeno provedena valjana organizacija šumarske
službe i šumskog gospodarstva. Stručnog osoblja bilo je u to vreme u
opste vrlo malo, a pored toga u stručnim pitanjima šum. gospodarstva imali su
glavnu reč nestručni ekonomni organi. Tu poteškoću šumskog gospodarstva potencirala
je još opšta raspojasanost u pogledu šuma, koja je kao reakcija na voj