DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 47     <-- 47 -->        PDF

A. Področje ljubljanske oblasti.
Iz občeupravnih gozdnih drevesnic se je dalo brezplačno na razpolago:
iz ljubljanske drevesnice :
49050 smrečic 3, 4 in 5 letnih
6300 gozd. borov 2 in 3 letnih
3800 črnih borov 2 in 3 letnih


iz kočevske drevesnice:
10300 smrečic — 3 letnih
2500 gozd. borov — 2 letnih


iz črnomeljske drevesnice :
1500 smrečic — 3 letnih


iz novomeške drevesnice :
1500 smrečic — 3 letnih


iz sreske gozdne drevesnice v Šmartne m pri Litiji:
3000 smrečic — 3 letnih


Ljubljanski mestni magistrat je dal iz svoje drevesnice:
1000 akacij
500 gozd. borov


Inspektorat v Senju za Kastav:
1880 črnih borov.


Skupaj torej 81.330 gozdnih sadik. Največ sadik je dala ljubljanska gozdna drevesnica,
ki smo jo morali po poteku zakupne dobe spomladi leta 1926 opustiti in izprazniti.


Sadike so se iz drevesnic dostavile po železnici vkraje, kjer je mladina sadila.
Sadilo se je po gozdnih goljavah in sečinah na zemljiščih, ki so jih dali na razpolago
zasebni gozdni posestniki in nekatere občine. Veliko zemljišč je bilo takih, da
je bila pogozditev potrebna ali celo svojčas od oblastev odrejena; med njimi so bila
tudi pogorišča. Šolski učenci so torej, ne le — da so se učili pogozdovanja, napravili dotičnim
posestnikom tudi velekoristno delo. — Pogozdovanje se je vršilo v ljubljanski
oblasti na 27 zemljiških parcelah v davčnih občinah: Črnomelj, Metlika, Dragatuš (črnomeljskega
sreza) ; Mekinje (kamniški srez) ; Livold, Novi lazi (kočevski srez) ;
Pupaliče, Škof ja Loka (kranjski srez) ; Krško, Sitarjevec (litijski srez) ; Ljubljana, Jezica,
Zgornja Šiška, (ljubljanski srez) ; Cerkovska vas, Blekova vas (logaški srez) ;
Stranska vas (Novo mesto) ; Eateče, Kranjska Gora, Dovje, Zgornje Gorje, Bohinjska
Bela, Cešnjica, Bohinjska Bistrica, Srednja vas, Rečica, Kamna Gorica, Begunje (radovljiški
srez) ; Kastav, Pogozdena ploskev znaša skupno 35.95 hektarov.
Pogozdovanja so na posameznih mestih strokovno vodili okrajni gozdarji: iz Črnomlja,
Kamnika, Škofje Loke, Krškega, Litije, Ljubljane, Logatca, Radovljice, odnosno
«reski gozdarski referenti v Kočevju, Kranju, Novem mestu, — dalje ljubljanski
mestni gozdar, 9 državnih gozdarjev iz Kranjske Gore, odnosno Bohinjske Bistrice in
Bleda, gozdarski upravitelj na Bledu, gozdar Kranjske industrijske družbe, 2 državna
gozdna čuvaja in 2 občinska logarja v Kastvu. Vodstvo otrok so imeli učitelji 48 osnovnih
šol, ki so pripeljali k pogozdovanja 3440 otrok, med njimi tudi nekoliko deklic od
rodbin kmetskih posestnikov. Ponekod so pomagali tudi lastniki pogozdovalnih
objektov.
Pogozdovanje je leta 1926 prav dobro uspelo, k čemur je pripomoglo stalno deževje.
Prijelo se je povprečno 80% in več posajenih sadik. Le v Kastavskem srezu je
bil uspeh manj povoljen; v enem kraju je ostalo 60%, na drugem pa so vse poruvali


45