DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 48     <-- 48 -->        PDF

zlikovci. V Pupaličah so sadili tudi v gozdu naruvane sadike, od kojih pa se je prijelo
samo 50%.
Na več mestih so gozdarski organi mladini razdelili nekoliko sadik, da jih posadi
blizu svojega doma.
V nekaterih šolah so po »decinem dnevu« pisali šolsko nalogo: »Kako smo sa^
dili gozdne sadike?«


B. Področje mariborske oblasti.
V kolikor so mi bili dostopni podatki za to oblast, sledijo v nastopnem:
Posadilo se je približno 50.000 gozdnih sadik, ki so se vzele iz drevesnic obče
uprave in iz drevesnice J. S. U. — Podružnice Ljubljana — v Slivnici.
Sadilo se je v bližini gozdnih drevesnic na gozdnih parcelah zasebnikov in sicer
v srezih Maribor desni in levi breg, Ptuj, Šmarje, Murska Sobota, Celje, Konjice, Slovenjgradec,
Prevalje, Gornji Grad in Ljutomer.
Pogozdovanje so vodili gazdareki organi obče uprave, udeležile pa so se ljudske
šole v Slivnici, v Sv. Križu pri Mariboru, v Ptuju, Šmarju pri Jelšah, Murski Soboti,
Kupšmcih, Celju, Konjicah, Tepanju, Čadrancu, Slovenjgradcu, Dravogradu, Gornji
Radgoni. Otroci so dobili tudi nekaj sadik, da jih posadijo blizu domačije.
Gozdarsko osoblje je polagalo največ važnosti na pouk mladine o pomenu gozda
v splošnem in o temeljnih načelih pri zareji gozda.


Poleg dobrih in koristnih strani je pokazal decin dan tudi nekaj nedostatkov. Izkazalo
se je, da ni dobro, »ko pride na posameznega učenca več, kakor 10 do 15 sadik.
Namen akcije ni, da bi se nekaterim gozdnim posestnikom pogozdili vsi nepogozdeni
prostori in zasfcanki, temveč da se otroci — bodoči posestniki — priučijo pravilnemu
pogozdovanju in negovanju izvršene nasadbe. Treba bo torej določiti posameznim šolam
manjše prostore. K pogozdovanju naj pridejo le starejši, resnejši otroci predvsem kmetskih
staršev, nekaj naj jih prinese s seboj tudi orodje (krampe, motike) za kopanje
jamic. Mlajši otroci bi prišli na vreto poznejša leta, ko bo učitelj, ki je letos sodeloval,
lahko sam — brez gozdarskih organov, ki jih ni veliko — vodil delo. K šolam pa, ki
sedaj niso prišle na vrsto, bi se zopet pritegnil gozdar. — Skrbi naj se, da imajo otroci
na razpolago nekaj pitne vode, da si pogasijo vročino (na solnčnih posekah).


Pogozdovalni prostori naj ne bodo preoddaljeni od šol in ne smejo biti prestrmi
in skalnati, da se ne zgodi kaka nesreča.
Ker se drevesnice odslej vzdržujejo večinoma iz lastnih dohodkov, ne bodo mogle


— dokler njih premoženje ne naraste, oddajati sadik brezplačno. Državna gozdna uprava
bi morala za nabavo sadik dati — pravočasno — na razpolago nekaj podpore iz
fondov, namenjenih za pogozdovanja.
Ing. Anton Šivic


%A—


46