DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj 8965—1926.


OBJAVA LICITACIJE


Dne 15. januara 1927. prodavače ee kod potpisane kr. Direkcije Šuma u 11 sati
pre podne javnom ofertalnom licitacijom sledeči izradjeni drvni materijal radjen ođ
sušaca u erezu Cvetni Vir ... šumske uprave jasenovačke:


I. skupina. Na etovarištu kod željezničko stanice u Dubici. 250 akova hrastove
dužice, 80 m3 ja.senove kolanake gradje, 298 kom. hrastovih hmeljskih stubova i 758
komada hrastovih željezničkih pragova od 1.80 i 2.20 m.
II. skupina. U Sumi kod panja i na šumskim stovarištima: Oko 9.500 akova
hrastove dužice, 145 kom. hrastovih željezničkih pragova od 1.80, 2.20 1 2.50 m, 422
komada hrastovih brzojavnih stubova sposobnih za hmeljske štange, 169 m3 jasenovih
i hrastovih trupaca i 315 pr. m. hrastovog, jasenovog i brestovog ogrevnog drveta.
Isklične cijene, opći i detaljni uslovi licitacije o prodaji mogu se saznati za
vreme uredovnih -sati kod potpisane Direkcije u Vinkovcima il kod kr. šumske
uprave u Jasenovcu.


Vinkovci, dne 28. decembra 1926. god, Kr. Direkcija Suma.


M. Šebetić
OGLAS
Državna sjemenara u Pribiniću prodaje prvovrsno crnoborovo (Pinus austriaca)
sjeme bez krila, provenijense iz brdovitih predjela Bosne u svakoj količini dokle zaliha
teče, za 65.— Dinara po kilogramu, a isto tako manju količinu sjemena od munike
(Pinus leucodermis) za 200 Dinara po kilogramu, loko sjeme Pribinić. vreće i otpreme
računaće se po režijskoj cijeni. Narudžbe treba slati na Kr. šumsku upravu u Teslicu,
Bosna.
Sarajevo , 30. oktobra 1926. Direkcija Suma


INZINJER SU MAE


apsolvirao 1924. god. u Beču traži bilo kafcovo nameštenje u šumarskoj
struci. Ponude slati na upravu lista.


. _ .
i Sto neznašrplfaj Univerzalni informativni Biro „A. R G U S" .
. Knez Mihailova ul. 35. Tel. 6-25 — Beograd — (Pasaž Akademije Nauka) .


Ikiffi ..&*.*.&..^.. .&....»«»»^
f0.is»s! sio«»»^^^ ..&.......&.!...


INDUSTRIJA DRVA D D |


DRACH il


rt Središte: SISAK: — Podružnica: VIROVITICA ff


PILANA: CAPRAG i VIROVITIČKI ANTUNOVAC


l| Telefon: Sisak broj 14. — Telefon Virovitica broj 15. Î*


fi É1


. Proizvodnja svakovrsnog hrastovog, bukovog jasenovog i b´e- j?
V stovog materijala, gradje za željeznice i dužica V


0 0


54