DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 59     <-- 59 -->        PDF

........
.... .... ........


...... ...... .....»..


... 1. ligrehovie: „Iz istofije naSeg šuiparstva" . . . Din 10´*—
... 2. Perušić: „^rajiške Imovne Općine" . ,.. . . „ 10´-^
..... ........: „.... . ...... ........ y


.........." .. . . . . . . . . . . . fym 15 —
... 4. Hufhagt-Veseli-Hiletić: „Praktično uređivanje
šuma´´ . . . . . ... . . . . . . . Din 20*—


... 5.1 .......... .|..... : „...... ......>." . ... 10´—


. ....... ....... ...... ........ ........:


Ružić: „Zakon o šumama* . Din 50"-*-
SJvic: »Gozdarstvo v Sloveniji", za članove . . , . . ´» ´ .. —


za


;.´"» » v, ´»´,´.1-,- nečlanove . . . 45


" t


Levaković : „Dendrometrija" (za djake) . . ., . . *"" 70´—
„ „z a članove ´. ., . . .. 1 * 78 —
„ „ za nečlanove . . . . » 100 —


Nenadić: „Računanje vrijednosti šuma (za djake) . . . 70 —
„ » . » ´ » za Članove . . r-78"´„,
´ „ „ < „ za nečlanove , . ´ 100´—


.........: „.....* o ......" . . , . . . V ... 20 —


Ugrenović : A.Šumarsko-poIitička osnovica Zakona o Šumama"
i . , . .) . ;. . ... . Î Din 30´—
.........: „........... .......^." (... .....) ..« 200*—


Ugrenović : „Pola Stoljeća Šumarstva" (bez poštarine) Din 200"—


..... ce ........ ... „..............
......... ........"
| ......, 8.........*... ..... 6poi 2.