DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1927 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


O SMRTI JOVANA CVIJIĆA


Wy^ad se na nebu naših velikih narodnih radenika ugasi svjetlo


.\ jedne zvijezde, treba da se zavijemo u crno.


Kad na nebu naših velikih narodnih radenika zauvjek
zadje jedna sjajna zvijezda-prethodnica, treba da proplačemo
gorko.


O smrti Jovana Cvijića treba i da se u crno zavijemo i da
gorko proplačemo svi bez razlike imena, plemena i struke.


U nas nije bilo, nema a možda neće ni biti čovjeka, koji
bi obuhvatio tolikom dubinom i širinom sav naš narod kao
Jovan Cvijić. U nas nije bilo, nema i neće tako skoro biti čovjeka,
koji je tako istinski pripadao svima trima plemenima
kao Jovan Cvijić.


Na tu su ga neobičnu visinu izdigle njegove vanredne vrline.
Fanatična vjera u sposobnost i budućnost našega naroda bila
mu je pokretačem. No on nije zapadao u našu običnu grješku,
da samo vjeruje u tu sposobnost i da se fatalistički prepusti samo
vjeri. Pored tvrde vjere on je i žilavo radio — do posljednjega
daha. Bio je to rad, koji je u sebi ujedinjavao širinu koncepcije,
dubinu duha i — za nas rijetke odlike — organizatornu
sposobnost i nevidjenu radinost.


Cvijić je bio izraziti narodni čovjek, a ipak nije bio ni
političar ni partizan. Za jake naučničke individualitete to i jest
jedina mogućnost. Traženje naučne istine i prinašanje te istine
na oltar širokih narodnih potreba i ideala, nikada ne zastaje na


57
ŠUMARSKI LIST 2/1927 str. 4     <-- 4 -->        PDF

niskim i uzanim stepenicama, sa kojih se zlatnom teletu kadi
partijskim tamjanom.


Coijić, kao skromni narodni naučnik i nepolitičar, bio je
slabije popularan od prosječnog političara sadašnjice. Ali zato će
veličina njegova duha i tragovi njegova rada preživjeti slavu
naših političara-partizana. Ona će živjeti u dalekoj budućnosti
i onda, kad ne bude više ni krstača ni grobova sitnih partijskih
ljudi današnjice.


Kadgod je trebalo pred velikim svijetom odlučno braniti
našu narodnu stvar, Coijić je stao na taj branik sa plamenom
vjere i ljubavi za narod u srcu a sa mačem svijetlih naučnih
istina u ruci.


Kao naučnik on je tvorac naše geomorfologije i antropogeografije.
Za taj njegov rad dugujemo mu i mi šumari golemu
blagodarnost. Svojim plodnim i dubokim naučnim radom postao
je kapacitet svjetskoga glasa. Sve su ga kulturne nacije
obasute najvišim priznanjima i odličjima.


Kao univerzitetski nastavnik ostavio je za sobom duboke
brazde, koje će se prepoznavati još i nakon stoljeća. Za njime
je ostala čitava škola mladih naučnih radnika.


Smrt Jovana Cvijića znači golem gubitak za čitav naš narod
— gubitak, koji se ne da ni izreći ni preboljeti a kamo li
naknaditi.


SLAVA JOVANU CVLJIĆU!


ugrenović


A l´occasion de la mort du Jovan Cvijić.


Sermon funebre a l´occasion de la mort du plus grand savant itragoslave Jovan
Cvijić.


Rédaction


58