DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1927 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ing. ........ .........:


............. .... . ......
. ..... ....*


........ .........., ......... . ........ ...... ......... .........
.... ......, ............. ..... ... . ...... ........ .
.......... .... ce ......... .......... ...... ......... ....... ..
.... ......... . ... .. ..... ........... ......... ...... ........
. ........... ... .. .. ...... ..... .... . ..... .. .. .........
......... ... ... ...... .......... ... ..... ........... ..... je
...... ... ...... y ......, .......... . y ..... ..... a .. .......
..... ... . y ..... . ............


.. ..... ...... ......... y ...... ce .... .. ....... .. ....
........ ............. ...., a ... .... .. ...... .......... .
......... .. .......... ... .. ....... ....., y .......... ........
....... ........ na . y .......... ...... 1891. ..... je ..... o ......,
.... je ....... .. ......... .. ....... ........ ....... ...
....... ........ je ...... ........... .. ... 33., 65. . 80. .... ......
............. no ........ ............ . .......... ...... ...
ce ...... no .......... ......... .... ce ...... ......... .......
... je ..... .... ........., y ...... ce .. .... ....... .............
ce ... .... . ...., na no ... ... ce ... ... . ..... .... ... .......
....., ... no ......... .. .... .......... ....... .... ..... ..
....., na ce ..... .... .. .... ...... ........ o ..... .........
........... ......... .. ....... ........ ... ...... .........
......... ............. ..... . ...... ........ . .......... ......
.. .......... ........ ...... .. .... ...... ....... ..... ........
......, na ... . ..... .. .... .......... ... ...., ......... .....
........., .. ...... y ...... ......... je ........... na ..... n
......... .... .. ..... ..... ...... ......... ....., a ..... .....?
na ......!;. . ...... ...... .... .. ..... . ....... .. ...... n ....,
... ce . ..... ...., a ... je ..... ....... Ha ........... .........
....... .... ce ..... ........ To je ......^... ..... .......
.. ce .... ....... . .. ... .. ....... ......., ......... .... .. ona
........... ....... . ..... ..... y ...... ... je ..... .... .... ....
. ... je ....... ........... ....... ... ce .... ........... .... ..
ce je ....... .... ... .... .. ce ....... ....... ....... .... .....
.... .. ..... ..... .. . ....... .... ... ..!? ...... .. je ....:


*) ....... .. ....: ».............. ..... ....«, «oje .. ...... y .-........
.....


86
ŠUMARSKI LIST 2/1927 str. 33     <-- 33 -->        PDF

»..... .... .....«. .. ..... ........ ....... ... ..... ..... . ....
..... .. .......... . ........ y ..... ............ .... .........,
... ce .... ... .. .... ........ ..., .... ....... .. ......... ......
......... ..... . ..... ..... .. ...... o ...... .... je ......
y ........ ...... .. 1. ........ .. 1. ......, a y ........... .. 1.
....... .. 1. ..... ........ .. .... .... ce ..... ...... .... y....... ........., .... .. ....... .... .. ........ ...., .. .......
.. .... . .. .. ........ .... ........... je .... .. ...........
...... ....... je ............. .... .. ....... . ......... ... je ....
.......... . ........, ..... .... .... ... .. ..... .. ..... ............
je .... ...... .. ...... ...., ..... je y ...... ....... y ......
.... ..... ..... ...... .. ..... ...., ... ce je ....... ... ...1.......
......... ... .......... ..... .......—... ... ......
........ .... ........ .. .. .......... ........ .. ......... .......
........... ..... .. je .... .... ..... ..... je ...... .....
.......... .. ...... ....... .. ......... ...... .... je .. ......
1900. ....... .. ......... ..... ......... ........ ........ 92.000
........ ..... .. y ..... ....... ........ ........ ....... . ........
. .. ........ ..... .. ......... .... je ........ ..... . ........
......., .... je ............., .. ........ ..... ........ ...
........... ...... .......... ..... ....... je ... .... ...... ........
je . ...... ........ .......... .. ........., a .... ..... .
.. ......-....... .......... ......., ... ......... ...... .........
je ....^.. . .. ....... .. ......... .... .... je .... ........ .......
.......... .... ..... .... .. .... ........ ..... .... je .....
...... . ..... 1897. . 1898. ...... ..... .......:


...... ..... ....
1897 596.040 1,682.612 I -r
1898 494.958 2,407.423 j ......


..... ... ... ce .... ...... .......... .... ....... .... .....
..... y ......, ... je . .... ...... ...... .. ce .... ... .... ........
........ .... .. ........ y ............. .... .. ....... ........
....... .. ........ .... .......... . ...... .. .... .. ..
.... ...... ....... ......, ... .. je ... .... ...... . ..........
.... je ....... ........ ........ .... .. ...... .. ....... . .........;
......... ....... .. ........; .... .... ...... .. ........ .
....... ........ .. ......-....... ..........


.... .. ... ...... ...... y .... je ...... ........ ........
....... ...... ...... ......, y ...... je ...... .. ......... .........
.......... na . ....... .... je ...... ...... . ........ .....
... .... ce ..... .... .. .... .. ....... .... ............ .........
.......... ...... .. .... .......... . ....... .... .... ...... ......
..... .... 25%, a .... .. ..... ...... ...... no .... .......
.. ........ ......... Ha ... ..... . y .. .... ...... je ..... ..........
y ....... .. .... je ... ........ ... .... .... ..... ........
........, a y .. -.... .... . ........ ..... ........ ........ .. ......
........ .......... ... .......... ....... je ........ .. ........
........... ....... . ......... ........ ......... ..... ..
.... ...... .......... . .. ce .. ....... ......., .. .... ........ . ..
..... ......... ......... ...... 1900. ...... ..... .. ..........>.


87
ŠUMARSKI LIST 2/1927 str. 34     <-- 34 -->        PDF

...... y ....... . ..... y ............. ... ...... .... ».......«
. »....« y ........ .. 2930 .., .... .. .. ........ ....... ...... ......
.......... ......., a ...... .... ........... .. ...... ... . ..
...... ....... ..... ....... je .... ..... ......... .. ........ .....
je ..... y ............. ....... .... ».........«. .... ..... ..
............ ....... ....... je ....... ......... .. ..... ........
na ... .. ....., a ......... .. he . y ...... .......... ...... ..........


Jla .... .. .. je ...... y ...... .. ......... ....... .............
......... ... .... je ......... ......... y ....... ..........
...... . .. ........ .. ......... .. ...... je ........: .......
....; ........... .......... ........ ........ ......, ......... .
.... .. ....... ....... ....... je ... ....... ........ .... (.. ..
je 1908. .... ... .... 5 ........ ........ .. ...... ........), ....
...... .... .. .......... . ......... ........ .. ......... ......,
............ ...... .... . .. ..


..... ... ......... ... ............. ......... ....... je ...
.... ..........>. ..... ..... .. ..... ono ... je .... ........ 6e;s
...... ... je . ...... je ........ .......... Ha ... ..... ...... je
..... .... ...... ... ....., .. je ......... ..... .......... .....
.... je .... . ......... .... ............ ......... .. ....... .....
je ..... .......... A .. ..: ....... ........... . .......... .... .
......... .... ....... .. ...... . .......... ...... ...... ce .. je
.... ... 550.000 .. ........ ...... . ...... ..... .......... ........
....... ... ..... ...... .... ...... ....... ....... .. ....
..... ........ 1....... ...... ........... .... .. y ........ ........
.... ... .......:


^..... ...... ...... ...... .... ......
1900 362.000 196.026 166.574]
1901 409.375 290.094 1 10.203
1902 369.875 363.466 6.409...... .
1903 628.767 290.118 324.651
1904 549.805 330.568 210.237 !


.... .......... ........ . ...... .. ............ . .... ......
........ ....... ........... .... .. ..... ...... . y .... ..........
.. .. ce ... .... ......... ........ ........... ........ .....
.. 1860. .... ... 58. . 59. .......... je ........... ......... ...........
.. .... ... ........ ...... ......... .. ........ .... . ..
.......... Ha ... ..... .... .. ......... na ....... ...... .........
.... .... .. .......... .......... ..... . ............. ... ......
....... . ... ...... ............. Ha ............ .... .. .......
.. .. .. .... ........ .. .... ....... ... ... ......... .............
.... ....... je ... 48. ...... o ...... .. 1898. .... Ha
... ..... ....... .. ........ ...... ......... ... . ...... .............
...., .. .. .. je .... ....... ..... ..... a .. je .. ........
.... no ....... ..........


... ce .... ......... ..... ...... .......... ... .. ce ...... ...
....... . ......... .. ce ......... .. ........... .......... ........
... ....... ...... .......... .... ..... .. ..... .. ..... ...
..... .......... ..... ce . ona ca ....... .......... ......... ....


88
ŠUMARSKI LIST 2/1927 str. 35     <-- 35 -->        PDF

je .... ..... y (...... ........ ...... .... .. ............. (.......
ce je .. ».....« .... .. ce ...... ......, a ..... ........... ...... 1850.
...... ... .... .. ce ..... ........, a ...... .......... . ... ...
.. ce ..... ........ ce ... .... . .... ..... .. ........ ..... je
on ....... ........ .. .. ... ..... je ..... ...... a .... .........
.. .... .... .. ...... .... ........ ....... ..... ......... ......
1854. .... .... ....... ...... .. ..... .. ........ ..... je ......
...... .......... ... ....... ....... ...... je .... .... .. ......
..... ...... .. ......... To je ....... ... .... .. ce ........ ...
.... ..... . .. .. .... .. ce ........ ... .... ... ..... ..... ... ..
1906. .... .... ..... y ..... .... ........ ...... .. 31. ..... 1904.
.... ..... .. .......... ...... ...... na ....... ......... ..... ....
........ .. ............ ... je ..... .... ...., .. je .... .... .....
.. ce .... ..... ..... y .......


... ce .... ....... ... .. ....... ....... .. ........, .....
...... .......... .. .. ......... ....... .... ...... .. ... ......
.... .. ce ..... .. .... je ......, ... y .... ..... ........... ..
1881. .... ...... .. y ....... ..... ... ... ...... ....... .... je ......
..... ... .. ......... .... ......... ............ .. ..... ...1..
....... ...... ...... ....... ......... ....... ... . .......
.......... ........ ....... ...... ča ....... ....... ......., a
.... .... . .. ........ ..... .. ........... ...... .. 190 L ...: ......
...... ...... ......... ..... .. ......... ..... .. ... .....
...... ...... ..... . .. ...... .. .......... . ......... ..........
.......... . .......... ...... ...... .. 1890. .... .... ce ... ........
... .... ..........


.. .............. .... y ..... .... .... je ... ..... .... ....,
...... ...... ............ ......, ..... je ..... ..... .... . ......
...... ..... .... ...... Ha .......... ......... .. ...... y
..... .... ...... ce .... .. ........ .... .. ..... ..... ..........


........... ....... .... .... ........ .... ce je .... ..... ......
.... ..... ..., ...., ..... ce .... .. ........ ........ .............
je ....... ... ....... .... . ....... .. ......... ... .....
..... .. ....... .. .... . ......., .. .. .. ....... ..... .......
A . ... ..... je ...... ..... ...... »... he ... .... .... .. .. ...?«


— ..... ce je! . .... .. .... ......., .. je .... ...... ... .... ........
..... .... je ..... .... ».... Kpni«. ...... ........ .............
.... ....... ... ........ ... ........ ....... ...... ....
.. ........ -no ...-.... ......., ... ..... ... ........... ...... ....
......, ... .. .... ... ce .... ....., ... ... ce .... ...... ..... .....
... ... ..... y ..... .... . ...... .. ... .. .... ce no ..........
. no ......... ......... .. ..... ....... ........... ....... ......
........ . .......... ...... je y ..... .... ... .... .... ........
.... ....., .... je . .. .... .... ..... ........-........, ...
.... .. ... .... ... ..... ... ..... .... ......... y ..............
......... ..... ......... ... . ...... ..... ........ ....... ..
....... .. ........ . ....... . .. ..... ...... .. .......
L´utilisation des forets on Serbie et Monténégro.
Rédaction


89