DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 19     <-- 19 -->        PDF

danas cilj u pogledu uzgojnom. Pod ovakvim okolnostima posve je razumljivo,
ako već Hundeshagen naziva širenje sistema površinskog rašestarenja
»zločinom«, ako ga Kautzsch uporedjuje sa »Prokrustovom
posteljom«, ako piše Ney o »šablonskom gazdovanju u šumi«, Hufnagl
»0 neprirodnosti površinskog gospodarstva« i ako misli Martin, i drugi,
»da ovaj sistem ne odgovara uzgojnim potrebama; šumsko uredjenje kako
ga nalazimo kod starog površinskog sistema, sistema rašestarenja, i
kombinovano, delimično pak i kod sistema dobnih razreda, vladalo je, —


o tome ne može biti spora — a delimično još i danas vlada šumama, ali
je to činilo jedino u toj nameri i sa tom veram, da će po cenu teških žrtava,
koje je iziskivalo, moći da preda budućnosti šumu u svakom pogledu
uredjenu, uzornu šumu. iSamo ispunjenje ove nade je sumnjivo; »normalno
« stanje šume, kako ga sve do skora shvata šumsko uredjenje, rezultanta
je čitavog niza promenljivih faktora kao što su veličina gospodarske
površine, dužina ophodnje, tržišne prilike, namere eopstvenikove,
shvatanja šumskog gospodara; ako se u osnovi svojoj prameni ma i jedan
od njih u toku jedne ili dve ophodnje, onda, će se cela zgrada s mukom
i žrtvama iskupljena srušiti; pošto je dotacija pojedinih eksploatacionih
perioda kod sistema površinskog rašestarenja u smislu formirane
slike vremenski i prostorno uredjene šume u šumi oštro ograničena, nema,
ni najmanje mogućnosti da se prilagodi izmenjenim prilikama. A kad
je već reč o »normalnoj« šumi u gore istaknutom značenju: ne gledajući
na to, što se ovde kao gospodarska »norma« navode i gledaju da se dostignu
prilike, koje se najvećim delom u opšte ne mogu dostići; da mada
»normalni« odnos dobnih -razreda uzimajući u obzir od onih faktora,
koji uslovljavaju priraštaj kao što su: gospodarske plohe, boniteti staništa,
vrsta i uredjenje bioloških zajednica drveća, vodjenje brige o njima,
a do izvesne mere i doba starosti, svega dva koji su više manje mehaničkog
karaktera: plohu i starost, ipak nije tacno merilo i sigurna garancija
za prinos iz šume; da iz predstave šume t. zv. »normalne« u smislu šumskog
uredjenja, isključuju se one uzgojne visoko stojeće formacije, kod
kojih se dobni razredi ne dadu više razdvojiti po površini; — spajanje
oba zadatka, koja je sebi šumsko uredjenje istakle-, uredjenje vremensko
i prostorno, koje do bi ja svoga izraza i u slici t. zv. »normalne« šume,
mora imati kao posledicu, da doklegod prostorno uredjenje, naročito unutrašnje,
nije potpuno zasebno postavljeno na svoje prirodne, u prvomredu produkciono-tehničke osnove, doklegod je prosto sredstvo vremenskog
uredjenja, kao što je za to postupak sistema rašestarenja po površini
direktno školski primer, sve dotle da i u unutrašnjoj gradji ove
formacije mora biti diferencija razmimoilaženja: Suma sa gledišta taksaciono-
tehničkog« pa ma bila i »normalno« uredjena ne može dati »normalan
« priraštaj; jednostrana, veštačka shema »normalne« šume šumskoguredjenja ne podudara se već odavna — a u pitanju prostornog uredjenja
leži glavni izvor ovog nepodudaranja — sa predstavom »normalne« šume
šumske proizvodnje. U ovakvim okolnostima, izgleda veoma sumnjivo,
da se u realizovanju prividnog ideala šumskog uredjenja ide suviše
daleko naime u koliko se tiče prostorne strane; uzalud dolaze na pamet
reči, koje je još pre 25 godina izgovorio L. Hufnagl u svome delu: Dio
Grundziige der »wahren« Bestandeswirtsehaft: Ako upotrebimo za šumu
veslačko merilo, koje nije izvedeno iz elemenata šume (ophodnja),
ako ne gazdujemo sa onim, što u šumi stvarno imamo (priraštaj, zali177