DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ha), već letimo za idealnom slikom, koja se kao duga za svakoga nalazi
na drugom mestu (»normalna šuma), onda mora ovakav rad da ispadne
promašen i neplodan. Reči, koje važe i danas. Svekolike misli i dela odgajivača
odnose se na priraštaj i zalihu; pod »normalnim« stanjem šume
podraizumeva Biolley takvo stanje, u kome šuma daje najviše mogućipriraštaj u materijalu od vrednosti sa u koliko je mogućom većom u´štednjom
zalihe; u službu ovoga programa stavio je Biolley potpuno i svojsistemi


Napadi protivnika sistema rašestarenja po površini bili su upravljeni
od prvih početaka poglavito na pojam odeljenja kao gospodarske jedinice,
koji je vodio ka velikoplošnom gospodarstvu sa svima njegovim posledicama,
Ovim naporima nije mogao sistem površinskog rašestarenja
stalno da odoljeva, nemajući za odbranu odeljenja kao prirodne sečine,
jednostranog tog pronalaska vremenskog uredjenja, nikakvih prirodnih
razloga, I tako pomiče ovaj sistem ostvarenje svojih prvobitnih ciljeva,
koje je prvobitno hteo da ima ostvarene u toku jedne ophodnje, stalno u
dalju budućnost, i to u toliko pre, što je se u toku vremena promenio po
obliku u t. zv. sistem rašestarenja komibinovan, — koji ostajući u osnovi
sistem površinskog rašestarenja — pokušao je da ee oslobodi bar u dvema
ili trima prvim periodama isto tako podjednakim masama, što se bez
mnogih kompromisa nije moglo izvesti. U koliko je u ostalom više ovaj
sistem pravio ustupaka u pogledu principa sistema površinskog rašestarenja.,
da bi se prilagodio promenjenim shvatanjima, u toliko više je na
niže padala njegova prvobitno toliko hvaljena »preglednoet« i njegove
»velike konture«, dok najzad sistemi rašestarenja, kako kaže Chr. Wagner,
žrtvovavši najveći deo svojih ciljeva, žrtvovali su posle 100 godišnje
vladavine i sami sebe. Kada se prestalo smatrati odeljenje kao periodna
sečina, laknulo je donekle šumskoj proizvodnji; duh oslobodjeirih sistema
rašestarenja vlada sugestivno u znatnoj meri i na dalje samo pod
drugom zastavom.


(Svršiće se)


L´aménagement en relation avee la produetion des forets. L´auteur, professeur


a l´Ecole des Forets a Brno, donne un aperçu sur les mouvements contemporains dans
le domaine de l´aménagement des forets.


Rédaction


178