DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ta. ....... ........ :


......... .... ...... ...........
. ......... . ..........


.
.
....... ......... .... je ........, ........ ...... .......


Q. pedunculata. ... .. ......... .. ....... ..... ....... ......:
....., ....., ...., ...., ...., ...... . ... .. .. no .....
......... ..... . ......... .... y ......... ......., .....
.... .... ......... ........., ... ..... ...... ..... .. ..... ........
........ ...... ......... ........., .. .... ..... ...... ..........
......... ....., ....... . ......


..... ........ ........ .... .. .. ......, . ..... ..... ....
.... ........ ........, . ... .... .... ..... .. .........., ......
... ...........


....., .. ...., ... ............. .... .... ...... ..........,
.......... ......... ce ....... . y ....... ........., .. .........
..... ........ .......... ....., ........ . ......., .... .. je .......
...... ..... ........ .. ..... .. ........ ........ .........
......... .......


..... .... y ....... ....... . ... ....... ........ .....^., ....
je ....... .. ......., ....... .., .. ce ......... .... .. ......
......... ..........., .. . ..... ... ... .... ....... .... .........
.... ........ . ........ ...... ........ ce ..........


...... ........ ...... ........... .. ... ........ .... ....
......... ....., a y ......... ........... ......... ......., ...
y ...... ....... ....... a ........ .. ........ ...............
...... ........, .... je .... .......... ......... ....., ... ....^
...., ....... ......-....... ..............


... . ... ...... . ... ...... ...... .......... ........ je
..;... ....; ... ......... .......... ...... ce ........ .. .....
........ ........., a ... ......... ´.......... .......... ...........
......


.... .......... ... .... ........ .... .. ....., .. ce .. ......
......... .... ... upe, ... ce ... .......... .... .. .... ....., ..
je ... ... y ...... ......... ......... .. ...... ... ...... npope...,
.. . . y .... ...... 40—no ...... ......... ... ce ..... .... ..
..... ......... ......... ...., ... .. .1... ... 20 ...... .... ........
.........: ..... 0.7, ..... 0.1, ..... 0.1. . .... 0.1. a .....
..... 2—3 ....... ..... je ........ .. 0.9 a ...... ..... ....... .....
.. o.i.


179


;