DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagoðeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ta. ....... ........ :


......... .... ...... ...........
. ......... . ..........


.
.
....... ......... .... je ........, ........ ...... .......


Q. pedunculata. ... .. ......... .. ....... ..... ....... ......:
....., ....., ...., ...., ...., ...... . ... .. .. no .....
......... ..... . ......... .... y ......... ......., .....
.... .... ......... ........., ... ..... ...... ..... .. ..... ........
........ ...... ......... ........., .. .... ..... ...... ..........
......... ....., ....... . ......


..... ........ ........ .... .. .. ......, . ..... ..... ....
.... ........ ........, . ... .... .... ..... .. .........., ......
... ...........


....., .. ...., ... ............. .... .... ...... ..........,
.......... ......... ce ....... . y ....... ........., .. .........
..... ........ .......... ....., ........ . ......., .... .. je .......
...... ..... ........ .. ..... .. ........ ........ .........
......... .......


..... .... y ....... ....... . ... ....... ........ .....^., ....
je ....... .. ......., ....... .., .. ce ......... .... .. ......
......... ..........., .. . ..... ... ... .... ....... .... .........
.... ........ . ........ ...... ........ ce ..........


...... ........ ...... ........... .. ... ........ .... ....
......... ....., a y ......... ........... ......... ......., ...
y ...... ....... ....... a ........ .. ........ ...............
...... ........, .... je .... .......... ......... ....., ... ....^
...., ....... ......-....... ..............


... . ... ...... . ... ...... ...... .......... ........ je
..;... ....; ... ......... .......... ...... ce ........ .. .....
........ ........., a ... ......... ´.......... .......... ...........
......


.... .......... ... .... ........ .... .. ....., .. ce .. ......
......... .... ... upe, ... ce ... .......... .... .. .... ....., ..
je ... ... y ...... ......... ......... .. ...... ... ...... npope...,
.. . . y .... ...... 40—no ...... ......... ... ce ..... .... ..
..... ......... ......... ...., ... .. .1... ... 20 ...... .... ........
.........: ..... 0.7, ..... 0.1, ..... 0.1. . .... 0.1. a .....
..... 2—3 ....... ..... je ........ .. 0.9 a ...... ..... ....... .....
.. o.i.


179


;
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 22     <-- 22 -->        PDF

... ce ......., .. je .... .... y ..... .......... ......, ....
...... ..... .... ..... ...., . .. ...... ......, .... .. ... ............
......, ..... ..... .... y ......., a y ..... .... .....
......; ..... .. je .. .... ......, .... je .... ...... ....... . ..
.. ..... ....... ..... . .... ........., ... ........ .. .. ......
.......


..... ........... ........ ..... ...... y .......... ......
.... je . ..... ... y ..... . .. ce ...... ...... ...... ........, .. ..
....... ..... ....... . ........... .. ce .........


...... .... . ........... ......, ... ......... ........... .........,
....... ....., ....... .........., .. je ...... .........,
a ... .... ..... ...... .... ...... ..........; .... ..... .. .!.
....... .... ... .... ..... .......?!


C .... . ........ .. ..?;... .. ce ......... ...... ...... ....
............, .. .... .. ...... ...., . .... .. ...... .... .....,
.... je ..... ......... .... ....... .. ........, a ....... .......
.. ..... .. .....; ...... .. y .... ..... ........ .......


.. .. .. ..... ..... ...... .......... .. ..... ... . ....., ..
.. .... .... ..... ........ ......, . .. .. ...... .... ... ..
... .......... .......


.. ....... ...... (1909. ....) .. ... .. ....., .... ........
.......... .... . ........... ...... .. y ......, .. y ...... ..........
...... ........ ......, . .... ce ....... ......... .......
....., .... .. ...... ........ ....., ... y ......... ...........
.......... ...... je ........


.... ....... .............. ...... .......... ...... ..... ce
.......^. ......: »... .... ....... .. .... .......... ......«; .
..... .. .... .... ............... .... .......... ........ . ...........,
... je ...... .......... ...... .... ...........


......... . .... .... ....... ...... .. ...., .. ........ .....
.... .... . no .... ....... ......, .. ... .. ......... ....., .. ..
ce ....... ........... ...., ...... y ..... ........, ..... ......
........ .... . ...... ........, .. .. ...... ... ......... ........
.... ........ .. .......... ......... .......


... .......... . ......... ...... .......... ........ .......
.. ....... ...... y ..... ........, ... .... .... y ......
...... ......, ..... je y ........, ... .. ....., ....... ...... ..
....... ........, y ......., . .. ..1\,.... .. ... .... .... ....., ..
.. ..... . ........)..., na .... .... ........., . a . . . o p a . o . a ..
. . . . o . . o . a p . . . ..... . p a . . o . . . o . o . . . . . . . .


o . . a . p a .> . . a, . . . o . a . a . . p . . . . . . . a.
... ...... ....... . ............ .......... ...... je .... ........
......, .. .... .... .. ...... ........, .. ... ....... .......
....... ...., ... ....... .... ...... ...... ... ...........
.... .... ....., a ..... ...... .......... .......... ..... .....
y ........ .......... ......
...... .... je ...... . ............, ... ........... ......
.... ......, .... ....... ... ........ . .].... .... ..... ... ........
............. ....., .... .... .. ....... ... ... ... .... ..


180
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 23     <-- 23 -->        PDF

.... .. .... ..... — .. ... ... .... .. ........ .. .................
.......


.. je y ....... ......... ........ .......... .... .... ....
«>... ......., ......., ......., ...... . ... ....... .. .... ... ...
...... .............. ...... ... ...., .... .. . ..... na ....., ...
....... ...... ........., a ........ je ...... ......... .. oirac
....... — ...... ...... ......., ... ..... ......... ......, ....
...... .... . .... . . . .... ..... . ....... ......, ......... .....
......, a ... .... ........ ........ ......, .;... ce .... .. .........,
........ .. ce .... ....... . ......., ...... . ......., ... .....^...
....., .... .. .. .. .......... ... ...... .... .. ........ .... ....
.. ce .. .. ...... .... je .... . ........ ........ ..... ... no .......
........... ..... ...... y .......... .......


. ........... ... je .... ....... ..... ......... .. .... ........-
........ ... ...... ..... . ..... .. ce ...... o ........., a ..nac
ce ... ... ........ ...;...... .. ..... . ........ y .......
»...)...... .....«.


........ .... .. ........ .......... .......... ........ .....
ce .. .... ........ ... ... ......... y ...... je .......... .....
..... ........, .... ce ......... ........ y ... ...... . .. ........
..........


......... ......., .. .... ........., .... .. ..... ...... ...........
..... je ... .............. ..... ......... ..... ......
je .... ......... . .. je ...... .. ...... ........., .... . .... .....
.... ce no ............... ........ .... ... .........


.. ...... ......... ce .... ........, ..... ce .......... ....
...... ......., .... he .......... ......... ..... ... ....., .. . .
..... ce ....... ........ ........ . ....... ......, a .. ..........
......... ......., .. ..... ....... ......... . ........ .........
.......


..... ......... ........ ......... .... .... ........ .. .......,
.. .. .... ...., .. ...... ce ..... ........ ......., y ......
......... ........ ........ ........., ... .. ..... ....... ......
..... .. ..... ........


..... .. ....... ......... ......., ..... ... o ....... ...........
......, ..... ....... ....... ......, ^....... . ....., ....
ce ..,.... y .......... ....... .... .... ..... ......... .. ..... ..
.... ...... .\´...... ....... ............. ........, ....... ...,
.... ..... ..... .. ..... ......, .... ce ........ ..., a ... ce .....
.... ....... ........... ......., ... .. .. ..... ........, ... .....1....
...... ..... ..... ..... .... y ..... ....... ..... .......
....., .. ..... .. ..... ............ y ...... ........., a .. ce ......
y ..... ......, ... ce ....... . ........... ...... ...., .....
....... .... ....... .. ce .. ...... ......, ... .. ............ ..];
.... ..... ........., ... je ...... ...... ... ....... .... .....
...., .. ...... . ............ ..., a .. .. ....... ..... ... ..
...... .. ........


..... ......... ......... (sous-bois) je ...^..... . ..... ......
.... .. ..... ........ . ....]>.... .......... ......, a ...., .... ..
...., .... je . .... ....., ......, ............. . .... ...... ..
..... . ......, .... .. ...... ...... y .....


181
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 24     <-- 24 -->        PDF

... ......... ... .. ... ....... ........ .. ..... ........ .....
......, ... ce ........ .......... .........., ........... . ............
......, ...... . ....., ...... .... ...... .. ..... .... ......
......


....... je, .. ....... ... .... ..... .. ........ ......, .... ..
.... ........ ........ ........., .. .. ce ........ ........... ....
y ..... . .... ....., .. ce ........ ......, .... .......... ......
....... .... ......... . ...... ......., .. ....... .. ....... ....,
... .. .. ...... ... ...... .. ......., a ..... ....... ........ ........
....... ...... .........


..... ......., ..... ........., ..... .. ce ...... .... .... y
....... ........., ........ ........... . .......... .......... .......,
.. ......... ......., .. ce . ....... ..... ........, y ........
...., ....... ...... ........., ... y ..... ...... ...... .......
... ........ ........


.... .... y ...... je ........ .. .. .... ......... ......... ..
........ ....... . .. je ...... y ...... ........... ...., .. ..
........ ......... .............. .... ..... .......... ...... ......
.... ....... y .......... ...........


.. ... ... ........., ... je y .... ....... 18 ...... .... ......
..... ....., .. ce ..... ...... y ..... ...... .........., ....... ce
.. ..... .......... . .. .. ....... ... .. ..... ........., ... ce ..
.... ..... ........ ..........., ......... ....... .... .. .................
........, .. ce ..... ... he ..... .... ... ce .... ....
...... .... y ......., a ..... ..... .... ....... ......, .... ...
...... ... .. ......... ..... ........ ........, .. ce y ....... .........
..... ........ ......., a y .......... .... ...., ... .. ......
.... .... ........ .. ...... ......... — ..... .. ...... ..........
..... .... ...... ... ........ ..... ....... ...., .. ce .... .
...... ....... ..... ........... .......


... ... ........., .... .... ..... ......... ..... ..... y ....
......, .. ce ....... ..... .........., .. ce ...... ........., .. ce
........ ........ ...... ........... ........., .... .. .... . ..
...... ...... ......... ...... ......... .......


.... ......... ..... .......... ........ ......... ...... ...
..... ........ ......., .... .. y ...... ...... . y .... .......
...... . y ....... ......, .. .......... ...... .... ........ .........,
.... ... je ..., .. .. ... ......, .... ce je ....... .....
.... ............. ....... ......., ........ y ...... ..... .......,
.... je ....... ....... .. ............ ...... ..... na . ...........


...... ......... ....... ...... ...... ........, y ...........
...... .... ... .... ........ ..... ......... ......, a .. .. .......
. ...... ...., .... he ... .... .........., ..... .... ..... ........
..... ........ . ......... ...., na he ..... ..... ...... ....
.... ..... ...... ..... ......, . y .... ..... ....... ....., .......
ce. ......... .. ........ ......... . ..... ....... ... ..... ...........
. ...... ... .....


.. ........ ... ........... .... ce ... ..... ....... y ........
..........


182
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.... ....... ca no ..... ......., ....... . .......... ...... .
...... .... ... .... .. ... ... ....... .... ......... y .... ..
140—200 ......, a ... .... ........ ..........


Traitement des i´erôts de Slavonie dans le passé et dans l´avenir.
Les forets de Slavonie, par lo méthodes existantes des coupes et d´éclaircics,
sont presque des peuplements purs de chene. Ces forets sont a présent dans un état
ou le dépérissement de chene donne des grandes inquiétudes a tout forestier yougoslave,
les méthodes en usage y sont pour une grande partie.
L´auteur en désignant ces faits recommande de changer du traitement en abandonnant
lo rajenuieeement artificiel, tandis que dans les peuplements déja crées, introduire
des éclaircies, qui favoriseront les autres essences sociales (frene, orme,
charme, érable champetre otc), afin que ces peuplements redeviennent mélangés.
Dans les éclaircies a suivre le sous-étage doit etre maintenu n´y coupant que
les bois morte, et n´agir que dans le peuplement principal en faveur du mélange.


L´auteur


183