DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ing. ANTON Š1V1C:


POPLAVE V LJUBLJANSKI OBLASTI
IN GOZDARSTVO


(Konec)


Restavracijska dela; podpore.


P
P
oškodbe vsled poplav so tako ogromne, da jih posameznik brez
pomoči države in drugih faktorjev ne bo mogel sam popolnoma
popraviti. Trajalo bo gotovo leta in leta, preden se bodo mogle
gotove naprave in kulturna zemljišča spraviti kolikor toliko v
prejšnji stan.
Po dolinah, koder ©o divjale poplave, je treba odpeljati naplavljeni
grušč in gramoz s poljedelskih zemljišč, popraviti odnosno znova zgraditi
raztrgane, porušene1 ali odnesene poti, ceete in moetove; popraviti ali
znova postaviti razdrte ali odplavljene jezove, odkopati zasute vodne
struge, določne kanale, popraviti žage in druge industrijske naprave oib
potokih in rekah, popraviti odnosno zgraditi poškodovane hiše in gospodarska
poslopja, izčistiti po hribih jarke in izkopati zasute hlode in cela
izruvana drevesa, kolikor bo mogoče, i t. d.


Kar je državnih ustanov, se je takoj lotila dela državna železnica,
ki je v kratkem času popravila razdrto progo v gornji Savski dolini. Tudi
deloma porušeni most preko Sore pri Medvodah in poškodovani most
preko Save pri Tacnu se je končno popravil z državnimi sredstvi. Za druge
poprave pa ni bilo javnih denarnih sredstev in je vsak po poplavah
nesrečno prizadeti ostal skoro le sam na.se navezan. Med njimi je nekaj
takih, ki jim je poplava uničila skoro vse, kar potrebujejo za svojo
eksistenco.


Toda težko prizadeti niso samo navezani na popravo lastne škode,
temveč eo morali zasebniki celo sami zgraditi vsaj za silo nekaj takih
naprav, ki so povsem javnega značaja, tako na ,pr. državno cesto in nekatere
mostove v Kokrski dolini, da so čimprej odprli prometno zvezo, brez
koje bi imeli še večjo škodo, zvezo, ki je za preživljanje prebivalcev in
industrijskih delavcev v Kokri in na Jezerskem prepotrebna. Tudi nekateri
glavni mostovi preko Save so bili popravljeni od zasebnikov na ta način,
da je država prispevala samo z dobavo lesa.


Dosedanje podpore v denarju so v primeri s škodo malenkostne. Državne
v denarju do konca februarja 1927 menda sploh ni bilo, pač pa je
dala državna gozdna uprava 2577 plm smrekovega in 85 plm mecesnovega
lesa po znižani ceni in sicer:


184