DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.... ........ C. ........:


.......... . .... . ......
.........*


.
.
....... .... ......... ... ..... .... . ....... ......... ...... .. ..., .... ..
... .... ..... ........-. ........ ....... ...... .... y ............, .... .
........ ... ....... ........ ...... .. ...., .... ...... o ..........
........, 0 ...... ...... ....... ......., .... .... ............», .... .. ....<
..., .... ca ...... ..... .. ..... .... ce .&... ...., «oje ce .........., ..........
. ... ....... ........ .......


... ....\.. .... ..... .. .... ........, ... .. ..... ... Miy ce ........» ..
....... .. .... ....... .. ........ ......., unio ...... .. ............, .. ....
......... ......, .... .. ............ . ... .... je .. .... ..... ... ... ce .....
...... ..... ...... o ..., ..... .... ..... ... ..... ...... .... ce ....... o ..........
............ y ......... ....... ......... .. ........ ...... ......
y ........


Ha ........ ... ...... .... .. ...... ....... .< ..... ........ . .......
..... ... je ....... ........ ...... ..... ......... ........ ...... ........ ........
... ...... ....... ..........., .. ..... .... ...... .... ....... he ce
...... 1.. ............. .......


..... .......... ......... ...... .. ...... . ............. .........
...... ...... je ..... ......., ..... ce . ..... .... ........ y ....... ....... Aip.....
. ..... ...... .. ce ......... .. ..... ...... .... .. ............. ..
..... ...... ....., .... .. ............ .. ce .... ..... .......... .......
.. «... 1...0 je . .......... ...... ..... .. ...... ..... ,....... ... ....
Dope, ..........., ........., ......... . ....., ..... ....... ... «......... je
....... ..........., .. je ......... ....... .... ... ....... ....«., ...... .... ....
je .. .... .... .... .... ......... .... .. .......... ........ ............, ..
ce .. manoiiiTO ...... .... ..... ... y 1912. ...... .»...&.. ......... y ........
...... To je ......... ...... .. «............ ..... ........ . seiMfijHiiwa, .....
.. -.... ... ....., ... no ......... miyina . y ..... ..... ........, .... ..
ce .10... ...... ......... ............. ....; .. ....... ......... ino .........
......., .....1....;. . ....... .... ... .......... .... ce «..... y ........
...., ... ce mopeifl ....... .......... .......... .. no .... .......... ..........


...... .......... .. ........ .. ......... ........ ...... ...... o


........... . .......... ......... ...... ce, .. ......... .......... ..... ..


..... ........


* ........ .... ...... .. ......... ..... ...... .. ........., ..... ...........
...... . ......... .. ........ .. ....... ........... .. ........ .....1..
........... ...... ............
191
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 34     <-- 34 -->        PDF

.. ...... ......... pura, a ........ ..... ...., .... ce ... ..... .... ..........
..... je .... ....... ....... ........ ..... . ......... ....... y ......


.. TO ´.. ce ..... ....... ... |.. ....... ..... ....... y .... .........>.
....... je ..... ..........., .. je ono ....... ..... ........ ... .. ........ ....
. ywieiny, .. .. .. .... ´.... ....... ... >mpe .......... . ......... ........ ........
....... ......, ........ .. ......... .........., ....... .........., .......
y ....... .... ....... ;. .........., ... ....... ........! . .......... ....
..... ..... no .... ....... ...., .. .. .... ...... ...... 1...,...; ...., .........
y ...© ..... ......, a .......1 . ..... 0,.. ce ......... . ......... ce ....
..... ... .. .... .... .. ....... To ce ....... .... .. ...., ... .. .... ®e;h ....
.... ......., ...... ....... ....... ...... ....... .. ......... ..... .... ..
. ..... .. ....... ...... .. ...... ........ .. ..... ... ..... ........ .. .......
.... ........ ....... .... ......... ... ..... »na .......«, ... ce .. .......
... ......, .. ........ .... ... ....., ....... ..... ...... .. ../..... .
.. ... y ..... ........ .....!


..... ... ..... ... ........., To,je ........, .. ... .........., iitamo no
..... ......., .. ..... .... ...... ...... ........, ,.´<...... ..... ...... .. ..
...... (....... To ce .... no ...., ..© ....... ...... ..... ...... .........., itioje
.. ..... ...... .... ......... .......... . ... ...... ... y .... ..... ....
y ...... ...... ... ..... .......... ....., . .. ..... .... .. ........... .... .....1.1..
.. ........ ..... .. ... ... ..... ..... ...... ..... ........ .. .......
..... ´...... ......, «....... .. .........: .........., .. je ... ....... ....,
....... .... .. .. ©....... .. ......, ........ .. ...... .. ....... ..... .......
........., IHOJH ce ...... ..... ......, .......... ...... ............ .........
a HCiBopiHnjjhaiBaijyhn! . ......... ...... ...... ........ o´praHa, .......
.. ... ... .... ...... ......., ........ ...... . ... .... ...., itoja je ...... ...
...... ......., ....... .... .. .... ...... Ha .... ..... ....... ...... ......
.. ...... CBIOOH ..... ..... .......... ........ . .... ........... OIBO je
......, IKOJIH ce .. .... ......... y ...... .. ....., .......... . ...........
......... . ´........ ....!.., ... ce y ...... ...... ..... ... .. .. ..... .........


.... je .......... ..... he .... ..... ...., aiBo ce ... ....... .. ......
... je ....: ........ ...., ..... ........ . ...... ........... ..... ....
...... ...... ... ........, na he .. ... ........1. ... .... .... ..... ..... ......
..... ..... ...>. y ......... ...... ......... . 1...... ........ ......., .......
(........ . .......,..:... (........., ,»... he ..... .. .... . ..... ... ...
......... ........ .... ... ..... ....... . ........


...... .......... .. .10.. ce ...... ....,..... ... .... ce ... IMOMTO ........
... .......... IBO ......... ..... ........ .... .... ......., a ......
.. ©...... ....... ........ .. ......, .... icy ........ ..... ....... .........
....... .(.... ....... .. ....... ... ... .... y .... ......, ,.... je ... .....
...... ....... . moju je MMiao .. .)... ..... ..... ....... .... ..... .... .. je
.... ....... ............ ..... .... .... .......... . ....... ........ .....
.. ...., .. ce ... .... ...... ..... ........ mo ...... .....», ... ... .....
.......... ..... . ........., .... .. .... icoey ......, ...... ... .. ..........
... .... .... ce ....... .... ........ .... ..«.. ....». .... ... ....
... je ..., a ... he y ........ . ........... ..... ..... ...........


.... ........... .......... ..!.. ...... .. ... ..... .... .... (... 120)
.... ... .... .... y ... ... ........ ..... oeojy ..........., a .........., ....
...... ........ ... .........., ............ ........ . ........... ........
......., a ..... ..:.. . ... ........ ........


192
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 35     <-- 35 -->        PDF

..... Moje .... ... ......... ........ ....:


1. .......... ....... .... .... ce .......... ..... ....... .....
2. Kaimo je ........ ....... .......... .. ............, no he .........
..... ......., .. he ce ..... ........ ............, ......... ....... je ......
804 ....., a, .......... 1131 ....., ©a ..... CTJUMIBIM ......... Amo ce ... xohe ..
......, .... .. .... ....... ........ .... ............^ ... he ...... .....
........ ........ ..........
3. ....... «....... y ......, ... he ce ...., .... je ........ ......, ....
.........


4. ........ aaso .. . ........ ..... :. ............ ......, ,... ..... .... .
..... .. ..... ...... .. ....... .. ..... .&.... .: ...... ...... . ............
5. .... ...... .. .............. ....... :. ......... ......
...... .. ... ... ...... .... ......... .......... ....:
1. ...... ynpaiBa y ........, .... je (tara ............., a . .... je, .. ...
...... .... . ....., ....» je ..´ .. ....... IH ....... ......... ........ .. ... 20.
....... .. ........ ...... ....... je .... ....., !.. ..... ...... ...... ......
.. ..... ... ...... . .. .. «..... y ..... ...... ....... ..... ...» .......
..... .... y ..... ..> ... ......, ©.... je ...... ......., . ...... ... ce ...... ......./
.. «peea, .. .... ..> ............. ... ....... .. ........ .......1, ... .....,
a, ...... ....... ........ ...... ce ....... ............ .. npeato ...... ...&..
caiMO ........ ... ........... .........., ........ ........ .. ....., ........, .....^
.. na . ....... ....... -...... ....... ... je ........., .. je ......., ... ..
...... «......., ...... .. ........ ..... ...... ...... ...... Je ....... .:........
........... ......... ...., ..... je ´.... .. ..... ...... .´............. ..-
Bieae ......... .1....... .... :. ....... o .......... ..... ........, moja ..
..... ... ....... .. .......: .. .... ..... a. ..... .. ..... ....... .. ............
....... ....... ........ .. .... ......, ........ ....... . .......... .....
........... ...´. ce «... .. ..... ..1....!...„ .... je ma .... ni-Do ......, .. ... je .......´
o .... ...... y ........ 1923. ......, a ........ ;...... ....... .... ........
To je .... ..... ...... ......, a .... -.... :. ............ .... ,.: ......«,
moje ce .... ...;..«.> o ´........ ....... ......... A ..... ..... ......? .... o TOMe
.... .... .......
a. ............ ..... ..........., .... je ........ ........ ..... ..........,
.... ......´ ............ . ........ ....... ...... . ....... .. ... 136. 8.iKoaa
>. ...... ........... ..... je ..... .. ....... y .... .. ... .... .......
........ ..... «....... ...^.......... ..... 0,.. ce y .:... ....... ...... ...*......
iHlBJe ...1..., a ... ..., .. .. je . .... ...«>....
8. .......... ........... ..., «... .. ....... ........ .. ... .. ......
.1 ...... .... .... ...«), .. ......... .... ......... ....... ... ..|.. ..... ..
.... .;. .... .....: »Ko <... «......., ..... y .... «........ ...., ... ...., ....; .
...... ........, ........ .. .. je ...... .... ´..... . ....... ce .. 1 .© 12 ......
.......; a ..... .... ´....... ce |.. ......... ....... ........ .......... ......
no ... 104., 105. u 106. .... ......«. ....´ ... ......, ........... ... ..... ....
no ......... .. ......!...(, .... ......... ...... ....., ... je ....., ..... je Aine........
... ..... ...... ....... ......, a ..... ............ .....;..;
4. IOBH ... ..10.....1.!.. ......., Kojin .... ...... .......... ... ...... .......1
«... ... ........ ....... . ........ ........... .., ..... ..) ..... .......,
.,.... ;. ....... ..... ..... ....
....... je, .. iy ........ .......... ..... ..... IMIHOPO ..... ....... .....!.
y ... ..... inirpajy ..... ......... ....., ...... .. ;..... .......... ......... ..


193
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 36     <-- 36 -->        PDF

.. ... . ne .. .... ..., .... -ce y TIOMC .. .. ..... ....., .... oe .. .. .....© no
...>., .... . »......... .......... ..... . ....... .......... ....... ........
je ....... ..... y ... -....., ...... ..... .. . .. .... ....« ...... ..... .....
.. ..... Ha raj ce ..... .. ......... ... ....... ..... ........ ........ ..... .
.... .... .. .... .©. ... ce ..... ..... je ..... . y ..... .. .. ....... ........i
p ...... ... ......., ... .. ....,, ... .. ........... ...... je .. ..., .....«
...... ..... je ..., ..... .... .......... y ....... ......... ...... ... ... .... ......
..... ...... ......., ....... ......>.. ..... ....... ......... ....... y
.... ... .. ..........., ........, .. ........ ...... ......... ...... ».......«,
... .. je .... ........, .......... . ............. ..... .. ce ...... .... ........
. ..... ....... ...... ........ ... .. ........ ......, .... je y ..... ...........,
.. .. ..... ..... ...... ... .. ............,, ... ..... ...... ..... ....
je . ... ce .... ...... .... y ....... ..... .... .... .......


.. ..... ..... .... .......?! ....... je .© ..... Orao ... ....... . ........., ..M´O
ce .... ....-... ...... ... ...... .... .. ..... ...... ... ......, ... ......
....... y ............ .... . ......., .... ...´... .... .. ............© ....
.... ..., .... ......, ......... .. ... ...... ..... .... ......», ..., .......... .
...... ....... .... ...... ......&... ... ....´.. ...>... ytpaBprrai .... .. .......:
....... .. .... ´........ ma ....... ...... ......


1. .. ce ...... ..... ........, .... he ira ....... ..... ........ .... crnaip, a.
y ...... .......... ..... .......... ..........´ . ....... ......... .........
jiiyM´CiKioj 1.....|... ...... ........ .. .... ..... .. ce ....... 1........ . .......
........... ........ ........ m. .. ce ......... ............ .. ...... .......
itoMHioHje. .. ..... ....... ,.... .... nornaiBaip ..... . «..... ....... ........
.......... .. ce ..... ......... . ....... y ...., .....1...|... .... ...».....)...
2. ...... ...... ..!...... .. .... ......... ........ .. no ...... o .......,
.... no ......... ....... .. ....... ....... ........ ...... «........ ..........
........ .......... . ...... ..... .. . ... >..... ...... ... ....., ... imj...
... .... no ..... y .... ce .... . ..... ..... ...... ........ je, .. .....
...... ...... ...... ....., na .. ce ... y ....... .......
3. ..... «........ ......... ............. .. .......... . ...... ..... ....
... ...... ;. ........ »eh ........ .......
4. ...... ..... .......... .......... ..... ........ ..... ........ .. ....,
..1... cmpoiro ......... ... 20. ....... .. ........ ....... ............. ... ..........
..... ...... ....... yimpaBiH y ........... ..... ... 20.
5. ........ ,.... .. ... ....... ..>... ».... .. ...... ....., na . ... .....
.. ....... .. ........ ..... ........ y ..... ... ..... ...» .. saiBOiHH ...........
.. ..... Tiora ........ je, ... .. ........., ...... .. ............... .........
. na «..... ......... . ........ ...... ... ......, jop he. ce .... . .....
....... ...... ... ...... .. .... ......... ...... ....-...


194