DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Bolest bresta. Britansko Ministarstvo Poljoprivrede i Ribolov« uzelo je u razmatranje
način da epreči unošenje u Veliku Britaniju bolesti, koja do sada nije bila poznata
u Britaniji, ali koja izgleda da je zadnjih četiri do pet godina uništila veliki
broj brestova na kontinentu Evrope, a naročito u llolandiji, Belgiji i Njemačkoj.


Preduzeta istraživanja o prirodi ove bolesti od strane nekih evropskih naučnika,
ne izgleda da su imala do sada pozitivnih rezultata. Nema sumnje da je ova bolest
imala uništavajući}] posledica i dok ispitivanja o pravoj prirodi budu dala bolje rezultate,
Ministar nadležnog dopartmana radi važnosti ove stvari preduzeo je mere
saobrazne zakonima od 1877. i 1907., odnosno škodljivih insekata i kuge, u cilju da
spreči unošenje bolesti u Englesku pomoću uvezenih stabala.


Ministarstvo Poljoprivrede spremilo je zato zakon nazvan Prohibitivni zakon
uvoza brestova. Od 1926. god., koji će stupiti na .snagu 15. januara 1927. g., i koji u
cilju sprečavanja unošenja kuge brestova zabranjuje iskrcavanje svih živih brestova
u Engleskoj i u Volsu iz evropskih zemalja sem Školske, Irske, Kanadskih oetrva i
o-slrva Man.


Mi donosimo ovo naredjenje britanske vlade te primjećujemo, da se ova zabrana
odnosi na uvoz živih brestovih, stabalaca (biljki, sadnica), a ne na uvoz breetovino,
kako su to krivo doneli neki listovi.


Primorska Industrija Drva poslala je putom Direkcijo svoje pilane u Mrkoplju
Zavodu Za Uporabu Šuma, Zagreb, jednu veliku zbirku grješaka drve t a
specijaln o jelovine . Direkcija pomemitog preduzeća svojom nais je pažnjom
uvelike zadužila i dokazala da spoznaje i cijeni potrebu saradnje izmedju praktičnog
tehničkog rada na jednoj a nastave i nauke na, drugoj strani. Usrdno blagodarimo
Upravi Primorske Industrijo Drva, odnosno Direkciji Pilano u Mrkoplju na ovoj
pošiljci.


Zagreb , dne 2. marta 1927. Zavod Za Uporabu Šuma:
Starješina: Ugrcnović s. r.


..........


»....... y .........« .. .......-..... .... y ....... ..... .. .............
irwxwpam, 1926. ......... ... je ´......, .... ..... <..... .. ......... Aiyrop .........
......., o ...... oe y ......... .... ..... ...... a ......... .... <..> ....
To .. .......: ......´, .... ............ ......, «ivpc ...... . ......, ....., .....,
........ ......, ..... ......., ............ ....... !.... ........ ..... ....
....... .... «.......... .......... ..... ....... ...... . "........... ........ .
........... je ...... ...... ..... .. .. ...... .... ... .....


........ je .......... .......... . ....... .....© ...... ..... ..... .. .....
.......... ..... ........ nem ce .. ..... ........ ..... .. .... ..&...... ......
.... ......... ....... ... .. .... .. .... ........ . .......... .. ........
.. ..... ..... ......... ............. ... .. ..... .. ......... ........: ... ........ ..
....... . .. ........... ............ ..... ....... .......... ce ....... ......
y ... ......... a .. y ..... ....... .......... je ....... ce . ..........
...... :... ...... ©......... ............ y ....... -......, ....., ... ......, ai»o
ce .. ........... .. ......... .. ............. . ´.........., ..... je ... ....


.. ..., ... ... ...., ...... ....... .......... .... ..... ........». — .....
.... — ....... ............ ....... .. ........ ......, .......... ......201
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 44     <-- 44 -->        PDF

....... ...... m ........« (......... ».... ce ..... ......... .. ..... .........
.... ...... ..... .. .... .... ......... ...........«.
........... je ... ........ ... .. ......... ......... a ... .....«,, ... ce


....


.. y ... ..... ........ »... .. .......... ......... ........ ´»...... .......
..... ......... ......... a ..... hie ....... .... «aute aro .....«


...... je ....., .... .......... .... .. ... ....... ...... ......... .....
..... .... ......... . ........... ........, ....... na ....... ......... .... ..
... ..... .. ........ .... (.......... ......... ....... . ...... ...... ....´. ..
y ...1. ... .. ce ...... ........ ... ......, y ..... .. ... ce ....» ....... ... ...
.... ........ .. .... ......... . ......... .........


.........


»Bosanski Šumar« donosi u broju za mart: »Duga, podvale i šubije«, >Lov i današnji
šumari« (preštampano iz »Posavskog lovca«).


»Lesnickâ Prâcc« Čislo 2 — 1927. — Dr. A. Pilât a j . Macal: »Cytospora taxi-
folia Cooke et Massée, nova sypavkovâ neinoc na tisech v Ceehâch« (Cytospora taxi-
folia, nova parazitarna bolest na tisi u Češkoj). — Dr. K. Kvapil: »O vlivu pokiyvâni
kleetem na stav lesni pudy ve smrkovych kulturâeh ohrozenych vresemc (Upliv pokrivanja
granjem na stanje šumskog tla u smrekovim kulturama, ugroženima od vrijeska).


La Suisse Forestiere, ouvrage publié par la Société forestiere Suisse. Deuxieme
édition, revue et augmentée, Avec 5 cartes, 10 planches hors texte et 24 illustrations
dans le texte. Lausanne, Librairie Payot & Co., I. rue de Bourg, 1, 1926.


Pod ovim naslovom izašlo je drugo prošireno izdanje djela, što ga je god. 1911.
izdalo švajcarsko Šumarsko Udruženje. Mi ćemo se na interesantnoj i obilnoj sadržmi
ovoga djela zadržati u posebnom članku. Učinit ćemo to iz razloga što eu šumarstvo
Švajcarske kao i rad Svajcarskog Šumarskog Udruženja skrenuli na sebe pažnju čitave
Evrope pa je potrebno da i mi o tom pitanju vodimo računa. Zasad ćemo prikazati
samo najhitnije iz ove odlične publikacije.


Švajcaroi su oduvjek polagali veliku važnost ua pitanje unapredjivanja šumarstva
uopće a njegovog popularizovanja napose. Ta njihova težnja posve je razumljiva
iz njihovih osnovnih osobina kao naroda d države. Kao vrijedan narod, koji je
istorija prikovala o apsolutno šumsko tlo, oni su vrlo rano shvatili, kako je sva njihova
budućnost na tome tlu vezana baš o šumu. Već pred sto godina izašla je knjiga
>D e r L e h r e r im W a 1 d e« von Kari K a s t h o f e r, Bern 1828., kojoj jo cilj bio
popularizovanje. Da je ovo djelo bilo u svoje vrijeme od vrijednosti zaključujemo iz
činjenice, da je ono u prvoj polovini 19. stoljeća dospjelo i k nama, (Našli smo ga u
knjižnici jednog šumarskog radenika stare naše križevačke garde). Švajcarsko Šumarsko
Udruženje god. 1866. izdalo je u cilju popularizovanja jedno djelo profesora
El. L a n d o 11 a. Ono je još i danas mnogo čitano. No pola stoljeća iza toga švajcarsko
šumarstvo rapidno se počinje razvijati. Naročito je novije šumarsko zakonodavstvo
Švajcaiske dalo jak zamah njenoj šumarskoj privredi. Razvijanje saobraćaja
pokrenulo je industriju. Važnost šume poskočila je ne samo u ekonomskom već i u
estetskom smislu (turizam).


Razumljivo je da se nakon pola stoljeća takova razvoja svajcarskog šumarstva
morala javiti potreba iznošenja njegova stanja. Pa i ovaj put u cilju njegova daljnjeg
unapredjivanja.


Tako je došlo da je god. 1914. Švajcarsko Šumarsko Udruženje izdalo na njemačkom
i francuskom jeziku prvo izdanje knjige, o kojoj je ovdje riječ. To prvo izdanje


202