DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.... ..... ..........-.


...... ...... ..... .........
....


.
.
.. .... ......., y ........... ..... ......... ....., Up.
.... ........, ........ .. .............. ......... y ........,
...... ..... ......., .-.... ....... .. ....... .......
...... ...... ..... ......... ......... ..... ......
.. ........, .. .. ......... o ... ...... ....... ...... .... ..
....... ......., a ..... ..... .........
.... ce, y ......., y ... ...... ........ .. ..... ........1) o
... ...... ....... ce . ........, .. .... ....... .. ... ......
..... ... ......., .. .. y ..... ........ ........ »..... .........
. .... ............ ........... ...... o ..... ...... ......
......... .... y .........«, .. ....... ....... y ....... .....
... ...... y .......... ...... o ...... ..... ......, a .. ...., ...
.... »...... .......«.


.... ... ....., ..... .. .... ......... ...... ......... . ....
............, ...., ..... ..... ....., ........ . ........, .... ce
.... .. .... ........, ...... ....... ........... .. .... ......,


o .... ce ...., .. j . o ..... ......... ...... ... ...... .........
.....
..... ....: »....... ... ........ .......... ...... .......
.. ...... ......... ......... ......... ......, .. .... ..... .....
.. ......, .. .. je .........., a JOHI ...., .. .. je ....... ..........
«.


Ta .... ........, .. .... ..... .... .. ........, .... je .....
.. .... ..... o ... ......, .... je ..... ..... .. ...... y ......
......, y ...... ............ .... . ........ . ... .. .... ........
... .. ........., .... y ........ ......, .... y ....... ........
. .. ..............., ........ ....., .... .. .. ......... .
......... ... ... ......... ....... ... . ... .. .... ....... ......
.. 1909. .. na .. .......... ....... o ... ......., .... ...... ........,
... . .......... ..........., ... .... ......... .........
...... ......, .. .. .. ..... ........ ........... . ...........
........


Ta ......... . ........ ......... ... .... ......., ... ..
... .. ....... . ..... ......, .. ..... ....... ...... .........
.... na ...>.. .... ce ...... y ......... ......... .... ............
... ...., .. ... .. ......, na .... ona . .. ........ .....


l) ...... ...... ......... .... y .......... .... ....... ......... 1920. ..


231
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 26     <-- 26 -->        PDF

.... ....... ... .. ... ..... ........ .......... .... .. ce ....


.... no ....... . ......


..... ...., ..... je ......... .. ...... ........ o .... ...........,
... ... .. .... ......., .... .. ..... .. ..... y ......
a ......., .. ......... .. ....... ......... ...... ....... ..........
....... .., .. ........ ......... . .. ....... .. ......
......... . ..... ........ ........, ........ . .......... ce ....
.. ..... ...... .......


...... ......... ......... .... ...... .. 1909. .., ..... .....
.......... ....... O .... ...... ........ ... ....... ...........
........ ... ......., .... ce ...... .. .... ...... ........., ... .
..., .. ...... ..... ........, a .... ce ...... .. .... ........... Ha
...... ... ........ ....... ... ....... ........ . ........ ........,
a .. .. ...... .... ....... ........., .... .. ..... ..........
......... ............ .. ......... ........... a ne ............
.. ...... .... 200 ...... y ......., o ...... ..... ......, .... ...
......... y .... 1925. .., .. .. .... ......... .... ....... . ......
........, ........ ... ........ ....., .. ...... ... ...... .........
. ....., .......... ce . .. ...... ......... .......... o
......... ........, ......... ce . .. ........ ..... ..... o ......,
...... .... .... ........ ....... ..... ......... .......... na
je ..... ... .. ..... .... .......... .... ... y ........ ........
... ..... ...., .... ........... .... y ......... »... ...... .......«.


....., .. .., y ....., ....... ........... ......, ».... ....pajy
.... .. ........... .. .... ......... .........«, ...... ce
.. ........ .... ........., ...... .... .... .... y ........ o
7 ......... ...... y .... ....., ......... y 1926. ...., .. ...., ..
je .. ........, .. .. ce ....... ......., ......... . ...... .......
y ......, .. .... .. .. ....... ...., .. je .... 1925. y .... .......
..... ........, a ....... .. ............ ......... .... 1926. .. je
....... »...... .....« ........, a ..... . ........ .... ......, ..
.. ........ ........ ....., no .... ...... . ....., ... je no ... .....
..., .... ..... ;... je ..... .. ..... ....... ...... .......... ....
........: »Ha .... ......... ........ ...... ...... je .......
....... . .. ....... .. ..... ..... .. ..... ........ ... je .....,
..... ..... .. .... ..... ...... ......!« ..... je ........ ........
. ........... ........ ... ..... o ...... ........ .. je ....
... ........ .. ........... ......, ... ce .. ..... .. je .......
.... .. ......, a .... .. ...... ......


.. .. .... .. ...... ...... .... ... .. 20. ......... 1926. r.
... .......... 7 ....... .. ..... ........, ... ... .... .... .......
...., .... .... ... ......, a ...... .. ..... .... ... .... cn.....
..... ... ....... .. ..... ..... ,.. .. ...... ....... .. .......
...... . ....... je, .... .. ... .... .......... ... ......, ..
.... .... ......... ..... ... ........ ....... ........ ...........
.. je ... ..... ........, a .... .... ......., .. je ... ..... ......
..... ......., ..., .. ..... .. ....., y ......... ...... ....
..... 1926. .. .... ..... ..... ........ ... je ........., a .....
......., ....... y ..... y ..... .....


.. ....... ......... ........ je .....: .. ce ....... ......
.......... .... y .......... ......... ..... ..... na .. .... ....


232
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 27     <-- 27 -->        PDF

......... ....... ..... ........ ...... . ......., . .... y .....


..... .. . .... ......... .... ...... .. je ... ........ .....
....., .... .. je .. ......... ....... .......... .... ........ ....
... ............ .... .. .... ......., a .... ... . ....... .........,
.. ...... ........ ...... .. .......... y ........ ...........
.. je ........ ........, ......... ... .... ......... ....... .....


......., ... 7 ......, .. . .... . ...., .... ....... ....., ..
......... ...., y ...... je ...... y ........ ........ .........
.... ......, .. .... ..... ....... ....... .. ...... ...... .........
...... ......... ..........


..... ..., y ......., ......, .. ... ... ......... ......, ..
je ....... ...... . ........ ........ ...... ......... ...., ....
........ ....... ..... ..... ........., .... .. joiu . .... .....
....., ..., ». ....... .... .... ......, .... ... ........«.


......, .. je ....... ....... ..... ......., a ......., .. ce .
.. ... ..... .... ........., ...... .... .......... .... .......
.... je ...... o ...... ......... ......... — .......
. o ... ce .... ...... ........., ... . .... ......... .........
.. .... ..... ......., .. ... ce ......... . o ...... ..........:
.........., ....... ... . o ......... ............ .........


.. ..... ..... ..... ....... ........ ....., a no ..... ........
........... ..... .. ...., .. .... ...... ......., .. .......
.... ..... ........ ........ ......, .... .... joj ...... .......
....... ...... ... ...., o ... y ...... ........ . .. ....... ..
.., .. ... ....., .... ...... ...... ... ......., na .. .......
....... . ..... ...... a ..... .... ........ .....


H a . y . . p . . y . a . . . . y . . ce . a . . . . e . . . e, . o j .
.......... .. ........ ....... ......... . ........
...... ........ .. .. .......... ... ........
......, .. ....... .......... .. .... ......... ......, a ... ......
y .........


.. ........... ...... ... na ... . ........... .......... .....
...... ..... . .... .. .......... ..... ......, ... ........., ..
...... ..... ..... ... .... ........ . .... ..... .. ........ ....
..... ... ...., ... ... .. ... ......... ...... .. .. .... .. ........


..... ...... ........, .. je ....... (Armillaria mellea) ......
. ........ ........ ...... ......... ......... ..... .. .... ..
....... .... ......... ..........., ....... .. ...... ........,
.... ....... y ..... ....... .. ........, .. ..... ... ..... .. .....
........ ....... ;


.... . ......, . . . . a . a . . j . . . . . a . o . o. ... je y ....
......, .... . ... ......., na ...., .. ce .... ...... ...... ..
..... ......


....... iraje ....... .......... ....... .... .. ........ ......,
.... . .. ...... ..... ........ . ......., na ...., .. ce ..
..... ..... ..... .. ..... ...... .. ..... .... .... ......


..... je ..... ...... ........ .. ...... ........... ....... y.... ....... .. .. ......2) .............. ... .. je ... ... ....


2) ...... ......... .... y .......... ... ..... ........ .... 6.


233
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 28     <-- 28 -->        PDF

......, na ....: »...... ce .. .... ............. .. .. ........ .
....... ..... .... ......, ... ce ... .. .. .......... .. ..... 3
..... .. ......... ........ ... .....«. .. ... ........, .. je ... ..
... ..... ... ......, ... ...... ..... ........ . ....... 1923. ....,
... ... . .... ......, na ... . ...... ...... ........., .........
.. ...... ........ ........., ....... ........, .. ce ......
....... ............ . .. ....... ........, ... ..... .. .... .......
... mije ... y .. ......, .... je ..... ........ ...... .......
......, ..... ......, ...... je ......... y ........ .... .. ...
..... ......... ......, .... .. ..... ...... ......, .... .. .....
........ . ......, .. .... ce ........., .. y ......... ........ ..
.... .... ......... .... ....... .... .. ....... .... ........ ......
.. ... ..... ........, .. ..... je ...... .... ........ ......
.. ........ ........ ......., .. .. .. ........ .... ......... ......
......... . ...... ......., .... .. ..... ...... .........
. ... ........ ......,, .. . ... ....... ..... ...... ... ..... ........
. ...... ........ .. ... ........ ......., ..... ...........
.. ...... .. .... .......... ..... .........., ....... ... .....
.... ........., a ..... ... .... ... ..... ..........


. .... ....... ..... .... ........., .. ce .. ........ ......
. .. ...............


..... ...., .. je .... ........., .. ..... ....... .... y .....
........ .... .... ...... ....... ....., .. .. ...... ....... .......
........ ......... ........., ... .. ....... .... ........,
..... .. ...... ......, y ... ....... . ..... .. .......


Kao ...... .............. ...... .. ...... .. ....., ..... ......,
...... ...... .. .... ...., ........ .. y ...., .... je .... ...
...... .. ..... ......., ...;. ce .... . ...... ....., .... .. . ...
y .... .. .. , .... .. .... ........ ...... ....... .... je ..... ....,
.. .. ..... .......... ....... ... ....... ....... . ......, a ....
...... ....., .. ..... .. 1 .. . ...., ......... .. ... ..... ....
(Platypus cylindrus), .... ... .... .. ... ......, .... ce ...., ....
je .. ........ ....., .. ce ...... .... . .. ..... ...., a .. .... ..
.... ......


Kao ... ..... .............., .. je ....... ...... . .........
........ ...... ......... ........., ..... ......: ».. je ......
......... ....... ..... .... .. ....... ........ .. .. ..... .......
«, ............. TO ...., .. ce y ....... ........ .....
..... ..... .... ......., na ..... .... je ....... .., y ......, .........
. .. .. .......... ....., .... .. .. ........., a .. .. je .......
.. .... ..... ...., ....... je, .. je ...... .. .......... ...........
..... .... ..... ....., .... .. ......., . a . o j . . . a . o
TI .. ..... ............


........ ... ....., y .... ..... ...... ...... ......... ......
..... y .... .. .......... ........ ...... .. ......., ...
...... ........ ...... . y ..... ...... ......, ............ ... ..
....... ............. y ..... ........


......... ....., .. .. ...... ........ ........ ......, a ..
.... .. ..... ..... ....... . ... ..... .. .... ....., ... .. ...
........ ......., .... ... .........., ........ ... .. ...... ....


234
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 29     <-- 29 -->        PDF

... ... ..... ....... ...... .. ........... ......., ..
.. ....... .... .. ... ........


... ........., .. ........ ......, ......... .. ......., ......
... ..., .... .. ....... . ........, a .... ...... ...... ........
........ — .. .... ce. A ...... je .... ...... ......... ...... ..
no ..... ..... ......, ..., ..... ....., ....., . .. ........ .....
......, .. ...... ...... ........ ....... .... . .. .... ce. ......,
...... ce ...... y .... ... ....., ... ..... . y ..... ...... ..
...... ..... .. ......, a ...... ... ...... ....... je ......


..... ........ ........ .. .... ... 200 .... . ....... ...........
... .. ...... .. ..... ........, ... .. ... 30 . .... ......, na je
..... ......., .. .. ...... ..... ....... ...... . .... ..... ..........
......


..... ....... ... ..... .... .. ....... ........ ...... .....
........, .... y ..... ... ..... .... ...... ......, a ..... .. ..
....... ...... .´ .......


0 .......... ... ...... ........ .. ..... ......... ...... ......
...... ....... no ........ .......... ...... ........ ......
To ...... ......, .. .. ....... ..... ........ .. ...... ...., ....
...... ........, a ... ...., ... ce ..... ............ ........
..., .. ce .. ..... .......... ....... ...... ......., a . ......
...... ... ...... .......


......., ..... ... .... .. ....... ....... .. ... ....... .......
y ..... ......... ..... je ......., .. ce ... ..... ...... ....
na ...>... ......., a ...... ......, ..., .. joj y ......... ...........
........ ......... ....... ......, a ..... ...., y ...... ......,
.. ........ ....... ...... ..... ..... ........ ...., ...... ce ......,
. a . a . . . . . . o . . o . . . o . p . . a . a . . . . y . . . a o . .....
..... .... y ....: 1924., 1911., 1923., 1912. . 1916. A ....
.. .. ..... ........, . a . a . . . . . . o . . o . . . o . p . . a . a ..
. h . . u p o . e . . y a . . o . . y . . . y IV. . V. ...... p a . p ...
......... ........., a .... .... . . p . . a o . . . a I.
...... ......., .... ce ....... ...., a .... .., ... ..... ....
......., .. .. ......, ..... .... ......, ...... .... .........


To .. .. .... ...... ........ .. ..... ........, .. ...... ce,
no ..... ........ ....... ... ...... . ........ ........ ......,
ne .. ...... ....... y ........... .... ..... ..... ... ...., ........
. ...... .... ........ . ........, .... ........... .. ........,
......... .. ........ ....... ........ ........ cacTojniîa .


1.750.000. .3 ....... ..... ...., .. ce ......... ....... ...... o
.......; .., ... ce ... ... .......... ...... na ..... .........,
.. ..... .... .. ........... M . . . o . p a . . . . o . . . . . y ..
o . n . . a . y ni . . a . p a . . o . . . .......... ........ .... ..
je ..... ...... ......... ....... .......... ....... ....... .. ..
ne .... ......., .. je ...... .... y ..... ......... ... .....
.......
..... .... ...... ....... ........ ........ .... ......: »on
.. y ... ....... ne .. ..... ..... ..... ... ......... ........ ..
...... ...... ...... . a je ......... . a . a y . . a . y y . . ..
. . . . p a . . o B a ........ y . n o . e c . e y . e . e, ... .. ....
mije ......... .... ce ... . a . . y . . . . . a j . . . a . o ........


235
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 30     <-- 30 -->        PDF

. c . e . a c . a p e x p a c . o . e, . e . o p a . o ........., . a je y.... .... ....... .....«.3) ... ...., .. je . .. .... .....
y ...... ........ o ...... ...... ......... .... ».. .. .......
.... y ..... ......... ......... ......, ... ..... ........ .... ......
..... .... .......«.


.. ...., ..... ..... ......, ...... ... ce .... y .........,
....... ..... ..... .... ..... ...: »...... ........ ..... ........
........ ........ ......... .. ..... ........, .. .. ...., ...
..... ............., .. ...... ......... . . .«


.... je ......., ... ...... ......... je ........ ..... ........
....., ......... .. ........ . ... .. ........ .... ce .... .. .........
...;..., ....... je .......... y ......., ...... je ....... .......
.. ....... ........ ....... ... ...... . .... .... .... y ........


.. ..... ce ...., .. .. ....... ........ .... ....... ........
........, ... ..... ...... .. ....: ».. ...... .........«, na ...
je ......., .... ... ..... ........, .. ... .. ...... ..... ........
........, ...., i;ai;o je ... ........., ...... .....


...... he ........., .. . ........ ......... .... .. .........
......, ....... y .... . ... ..... ........., .... .. .. ....... .....
...., a ... ... ...... y ..... ........ ....... ......... ......
....., y ......., .. .... ... .. ........


........ .. ....... .. ....., .. .... .... ...... .. .......
o ......., ... .. .... .... ........ . ..... ..... y .........
......... ....... ..... je ...... .. .... ......, .. ..... ......
......, ... ..... ..... ......, a .. .. ..... .. .. ...., .... ....
.. ..... ........ ........ ..... ........ y ...... je .. ..... ..
..... ........, .... .... . ....... .... ..... ..... .. ....., ..
.... . .... ........ ........ .. .... ..... ....... .. .... ........
....., .. ce ........ .......... ..... ......... ......... ....,
......... ...... ..... ........... a .... .. .. .... .... y .........
........ .......


. ....... . .. ... ........... ........., y ...... ....... ....
y ..... ......... ......... ........ ........, a ........ ..., . .........,
.... .. ........


......., ... .. ... .... ...... . ........ ........ .. ........


o ....... ....... ....... je ........: .. .......... ....... .. .........
. ...... ......., .. ........ ....... ....., ........... .
....... ......, ... ...... ......... ............ ...... .. ......
........ ....... ce .. ....... ...... .. ......... ......... ........,
na je ....... .........., .... .. ...... .. ........ .. ........
. ... ...... — IV. . V. ...... ....... ......... ......... —
ona, y ..... ........ .. ... ....... ........ .. ......... ..... . ......,
....... ....... ...... .. ...... ....>.1;.. To .. ce ...... ...........
........... .. ... ..... .........., y ..... .... ..... .......
...... ....... ....... na ..... ..... ......... .. je .... .......
...., na .... .... .......... .... .... .. .. .. no ..... ......
.... ....., ....... .. .. ....... . ........... a ....... .... .. he
ce . ... ..... ......... ........ . ........ ......... .. .......
») Dr. Skorić. Glasnik za Sum. Pokuse I. 1926. str. 237.


2H6
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 31     <-- 31 -->        PDF

.. ... .. ............ ........ ......... ......, .. ... ....
........ ......, .......... .. .. ......... ..... ... .........
......... ... ...... ......, na .. ce ......... ........
...... ....... ........, ..... ......... .......
.... . .... ......, ....... ......... .. .....
.......... ....... ........ ....., .. je ..... .... ...
.........


..... ...... ........ ....... .. ...... .... .. .% .. 1 ...,
.. ...... .. ...., .. .... ....: »........ je .. ..... ...... ......
....... .... .......« ..... ce .......... .... ........... ......
... .... ... ...... . ..... .... ....... ..... je .. ........, ..
..... ...... ...., .. ...... he ... ........., na . ........ ....
... je ......... ......... .... ...: ... he ...., .... ce .......
ne ...... ... .. ... ....... ...., .... .. ..... ...... ..... ....,
..... .. ........ ................ ........ ...... ce ... ....
.......... ....., .. ...... .... ... .... .. .... ........ .... ..
. . ... ... ......, .. .... ...... ....... ........ ...., .... je .......,
.. ce .. ... ....... .... . ...... .... .... .. ...., ..
.... ......... ........ ......... ........., a ......., .. ... .....
........ ........ .... ..... ..... ....... .. .... ...........


...... . o . a .. .... .......... .. ........ ......,
.... ......., ...... ...... ........ .. .....
. . . o . . . a. To je .... ........ . .... ........


.... je ... ........., .... ........ ........ .. ... ........
.. ........ ......... .........., .. ..... .. ....... .... ... .........
. .... ............, a .... .... ......., .. .. ... .... ........
.. ..... ........, .. ...... .. ........ ...... .......


.... ..... ..... .. .... ».. .. je ...... ..., ... . ... .....
....... ....... .......... ........ ......... .. Armillaria mellea,
.... ......... .. ....., .. ....... ......., .. ....... ....
.... ....... ...... ......, ........ .... . ...... ....... .......
je. .. ce .... . ........... ...... y ......... ......., .. .........
..... .... ... ..... ........ ..... y .... ......, .. ....
..... a . ...., ....... ........ ..., .. ....... ......., ... .... ....
........ ..... .. ...... ........ ... ............, ......., ..
....... .........., ........ ....... .........., .. .... ......
.... y ..... ... ........ ....... ......, .. .. ...... ....., ..
..... ...... ...... ..... ......... ...., ..... ....... .


.... ... ......, ..... ....... ..... ..... ..... ........ .
......... ........ .. ce ...... .. .... ....... ...... ..., .... .........
..... ...... ... ..... .......... — ......-... .... .........
..... .. he ... ........, ... ....... ........, .. ..... .........
... .. ... .... ......, .. .. .... ....... Armillaria mellea,
.... .. ...... ......... ......... y ....... .... ........ —
...... . .. je ..... — .... je ..... .. .... ........., ... ...
........ .. ...... ....... ..^ ... je . ........, .. y .. ...... .....
....., ......... ce .... .. ........ ...... ......... ........ ..
... ....... —


. ..... ..... ..... ..... ... .... ......... .... ........ ..


... ...... ».......... ...... . Trombididae«4). Te .. ........


4) ..1...... JI´ifCT 1926. .. .... 60S.


237
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 32     <-- 32 -->        PDF

.... ......., a .... ....... ..... ...., .. ce .. ...... ...... y
...... ..... ...... .. Trombidiuma. ......., .. ... ...... ...:
»....... ..., .. ce . ... ....... ........ .... .........., . a . .
y . . p . . ... .... .........., . a o . .... ....... .....
.. .......... ......... ........, .... .. . . . . . . a
..... .. ............ ......... ........... ..... .......« .. ... ....
........ .... ..... ......, ..... je. ..... ..., .. ce ......, a .....
........


....., ... ....... ........... ........, ...... ... ........
...... y .... .. ...... ........, .. ..... .. ce ..... . ... ......
..... .......... .. ... ........., .. he ..... ........ ....... .....
.............. ce .. ........ ...... .. .... .... ..... ........
......., .. ce ......., .... ..... .. ........ .. .........., a
...... ..... ........ ..... ............, .. .... »........« .....
...., .... je ....... ...... ...... ............ .. .... ...... ....
........ ........, .... ...... y ........


.... je ....., .. ce .... ... .... ......... ........... ......,
jep ........ ...., .. .... ce .... ......... ..... ......, .........
.... .... ........, ... .. ...... ...... ........ ........ .. ........
— ....... .......... .^....... ........ ....... .. .......
...... ......, a ..... .. ...... ......., ... .. ce ..... ........,
a ...... ...., .... .... ......... y ....... .........., ..
..... ....... .. ...... ......, ........ .. . o .... ce, upe ........,
.... ...... ....... ..., joni, ... .. .. ... .... ....... .....,
..., .. .. ... ........ .......... . ......., .... .. ......., a y .....
........ . .... ...... .. .... ......, a .. je . ...........
.........., ........


.... ce ...., .. je .... .............. ......, .... ........ ..
.... ........ ..... ....... .., .... .. ..... ......, a ....., .. ..
...., .... .. ....... ............. ..... .. ... .., na .. ce joui .........
.. ...... ............ ....... ........... je .......


... ........ .... ....... .. ...... ........., .... .. ........
...... y ........ ......... .. ......... ....... ........ ....
y ...... .......,, ..... .... .. ...... y ....... ....... . ..
........ .......... ......, na .... y .... .... ......, a ....
.. .... ...... .... . ..... nape .. .......... ....... ....., a
........ ... .... ........ ..... .. .......... ........ ..... .......
....., na je ........., .. ce .... .. ... ......., ... ......
.. ..... ....., .... .... .. ........ o ..... ........, .... ... y
...... ........ ........ . .. ......... y ....... .......... .....
... ........ ne .... ce ..... ..........


.. ce .... .. ...... ........, .... ce ..... ........ .........
...... ........ . .. ..... .... .......... .... ... ...... .....
........ ...... ......... ......... ... .......... ...... .........
............ .... ....... ..... ....., na ce . ..... .. ..... ........
A ... je ...., .... .. ........: ». na ...... a .... ... ....«.


Les causes du dépérissement des chenaies de Slavonie. Une réplique sur l´étude
de Monsieur le professeur Pierre Gyorgyevitch (voir page 117—121).
Rédaction


238