DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 33     <-- 33 -->        PDF

...... ........ :


....... .... . ..... ....


Ko
Ko
je .. ......... ........ .......... »...... o ...... ...
2404 .. 16. ...... 1909. ...„ .... ... . .... .... ... ..... ,
.... ce ........ ........., y ......... ..... ce ..... .........
......... ...... ......... .. ........ ....... ..........


...... ....., ... .........., ........ ...... ..... ce ........
y ........., ... ce .. .... .... ...... ........ ...... o ...... .
....... .........., .... ... je ... . ..... ......... y .... . .......
...... ... ............


.. ....... . y ..... ... je ........... ........ ...... (1909. ..)
........ ........ ......... y ..... .... . .... ..... .... je
.... y ....... ... .. ........ .. .......... ... . .... ... .. ....
...... ......... .............. ........, .. .. .... . ..........
.........


.... ...., ....... ...... ......... .... ...... ........ .. .......
........, .... ce .... ...... no ......... . ........ ......
.. ..... y ..... . ...... Joui . ..... .. .... ....... .... »........
« . »........«.


.. .. .... ........ ... ......... .... ce .. .... ....., ... ....
..... ..... .......... ...... ....... ............. .......
. .... .... ....... . ....... ....... o ......., .. ..... ...... ..
.. ..... ........ ...... ..... ....... no 3—4 . .... ..........
... ......... .............


..... ce .... ....... ............. y ......, .. ..... ... ...
...... ....., a ........... ...... o ....... (......, ..........) ......
....... ;


... .. .. ....... ....... ......... . .... .... ......... je
......, .. ce .... .......... . ........... .. ...... .........
.........., a . .... ......... . ...... .......... ......... ........


......., .. ce ... ........ ... ....... . ..... ........ p a . . . .


o ..... . . .. 2404/1909. ...... .... ....... . .. ......., .......
..........., . .. ... .......... .......... ..... .. ......... .......
....... .... ce ..... ..... ...: .... .... ......... .... ..
....... .........
..... y .. ..... y ..... .... .... .... ......... ......, .....
ce y ....... .... . .. ......., .... ce ..... o ...... ........
.......... . a . . . a . ., .... . ......... ...... y .........
..... ........... . .. ..... .. ........ y ...... ....... ....... no


239
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 34     <-- 34 -->        PDF

..... . y . . . y ........ (... 2. paon.) .. »... ....... . .......
.........«, ..... je »...... ....... .. ce .... ...... .... . ......,
. .. y ......... .... ....... .... ...... ... ........, ..........,
.........., ......., ........ . ......... ......, ........... .....
he ........... no ...........«. ....., ..... .... .... ce .......
.. ...... . ........ »....... ........ . ........ .......«, ...
. »...........« ....... ............ ........ ce »..........« ...........
. ».......« ....... ........ ..... ce ........., ... ...
.. .. »..... ....«, .... .. ......... ....... . ..... ......., .. je
. ...... y ....... ........... ....... ..... .... ´............
....... ........ no ....... ....... ..... ce .... .......... ..........
...... ». ......«, ........ ce .. ..... ..... . .... ...
..... ....... .......... .... .... .... ...... ........ »..... ....«.


....... je ........ .... ......... y ........ .. ....... .....
.......... (...........) ....... .......... .......... y ... ......
........ ce ....... ........... .. ............. ...... ..............
...... .... je ........ .... ..... ............ .... — .. ..
.... .. ....... .... je ... ..... . .... ......... Ha ... ..... ..........
.... ......, ..... ... ....... y ..... ...., . ....... .. .........
. ............


O ......... (......) ....... ....... .... .... ..... ....... A
. ... 41. ....... ...:.. ............. ..... »............. ...........
« .. ...... .. ..... ........., .... je .... ..... .... ........
»........« ...... ......... ............ je ............, .. ..
... ........ ...... ....... ......... .... .... .. ... ....... .......,
... je .... .. .... ... ..... ....., ...... .... je ..... ......


o ............ .......... ...... ......... ... ........... ........
..... ....... .. ........... ........: ».... je .. ... ....., a .....
... . ..... .. .....!«
...... ...... y ...... ........... .... ......... ce ... je ......
....... .... ........ ............ ......, .. ...... .......
...... ..... y ........ ...... ...... . ... ..... ...... y .........
........ ....... .. .. .. ...... .......... ...... ..... y .......
....... ....... (... 4. . 46. ...). .... .... .. .., ...........
... ...... ........, . ....... ....... ...... ........... .......
......... y ..... .....


.. ... ....... na ... .. 1923. .... .......... .. .... .........
..... no .... ........ ........... ........ ...: ..., .............
.........., ......... ....... y ...... ......., ...... ........ . .. ..
... .. .. ........., .... .. ....... ....... .. ....... ... ce ......
........ ..... ... ......, ........ . ..... .. .......... . y
... .......... ........ .. ....... .......... . ........... ..........


.... 1923. .......... ...... ...... ...... .. .. ......... .
........ y ....... .......... . .. ...... ..... .... ...... .....
.... .. ....... ..... O ».......« .... .... .. ..., ... .. .. .....
. .... ..... .... .. ........ .. je ..... .. je .. ..... ........ ........
... ...... . ... ...... ......... y ...... ... ........
....... .. ...... ...... ........ .......... ...... .......... ..
..... ...... ...... ...... je y ....... ...... .... .......... ..
............... .... y ...... ....... ... ........ ...... .. ..


240
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 35     <-- 35 -->        PDF

..... ....... ...... ............. ........... .. ...... ...... ..
......., .. .. .... .... .... .... .. .......


........ ...... ....... .. .... ... .... ...... ......... ...it.
e ......... . ....... ........, .......... .. je .. ...... .....
............. ...... ........ .......... ....., .... je ........ ....
...... ....... . ........ ......... .......... ........, ...... je
.... ... ....... ..... . ... .......... ....... . . p . . y . . .......
........ .... ..... ..... ...... ....... .... ..... .......
.... ...., ....... ..... ........ ... je ....... ....... ...........
.. ...... ........., ......... .......... ..... ........ .
.......... ........ je .. ..... ....: ».... ... ......«.


..... .... . ......... ....... ........ .... .... ... .. 1924.
.... ... .. .......... ....... ...... ..... ....... ........., ......
.......... .... ... .........., a .... . ... ...... ........ ..
.......... .... ...... .....


...... ...... ..... . ..... ...... .... .. ....... (...... ..
...... ... - ... ....... .. ....... ......... .. 25.000—40.000 .......),
a .... ...... ....... y ...... .... .. ....... .........., jep
..... ....... .........


... ....... ....... ........ ...... . .. .... ........ .....
je ...... ..........., jep: 1. ........ .. ...... ..... je ...., jep je
...... ..... ....; 2. ...... ........ .. ...... .......... . 3. ........
...... ........ .... .......... ...... 0 ....... ........ .
....... ........ y ....... .. ....... ce ......


...... ....... .... . .... .... y ...... ...... ......... .....
.... . a . . . . a ...., jep ... .... ......... .. »... ....... .
.!...... ....1;.«, .... .......... ...... ........?


A ..... ... ... .... ....... .. ..... ...... ....... .. .....
.... ....... ... ......... ....... . ........ ....... .. ......
....... ......... ...... ........ .... .... ........... ......
......., ...... .;......... ......., ........... ....., ..........
...... ..... .. ...... ...., ...... . ......... (... 54. .......).
..... ....... ....... ..... ...... ........ ............ .. ce .........
.....:: ....... ........ ........... ... y ´....... ......
..... ... y .... ..... . ...... .. ...... ......... .... .......
.......... ....... o ....... ............ .... ....... 1. ......
... ....... .. .... ..... .... ......., 2. ......... .......... ........
......., 3. ......... ...... ..... y ..... (... 38. . 47. .......´),


4. ......... ......... ...... ... ... ........, a .......... . .......,
5. ........ ...... ..... y ..... ..... ........ ......« y ......
....... .... (... 46. .....) . 6. ...... ........ ......., ....
......... .......... — ... ... ...........
... . ..... ..... ......... ....... ........ ... .... .......,
jep no ........ ........ ......... ... ..... ..... (.........) ...........
......, .. ... — ....... ...... . ........ ..........
.... (... .... III. . ....). ... y ....... ... ce .. .... y .... .. 5
.... no ........., ... ... ..... .... ........ .. .... .............
....... ........ ....... ....... . .......... ..... .... .........
...... . ..... (... 55. .....).


....., ...... .... ....... ........ ....... no ...... .......
....... ..... .. ............ . ........ (..... .. ..... ........


241
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 36     <-- 36 -->        PDF

......) ............ ....... ........ . ......... ..... ........
......... ...... ........ .. ... .... ..... ....... .... ..... ..
.... ...., ...: 1. y ...... .... ......... ... ........ ............
.. .......... 2. ...... ........ .. ..... ....... ....... .. ....
...., ... ........... ........ .. ...... . 3. y ....... .... ..........
..... ....... ........ y ....... ....... n ........ .....


....... ...... ........ .... .... ........ .. ..... ........
.......... ....., ... .. ce ...... .... .. ....... ....., ... ......
»....« na ... .........., .... .. ....... ....... ...., .... ....
...., .. .. ..... y ...... ........ ... ...... ....... ........
..... ..... — .... ...... ........ .... .... .... ...... .........
.... .... .... y ..... ... je ........ .. ...... ....... ........


......, .... .. ....... ...... .... ...... ...... ......, ....
......... ...... ....... . no ....... .......... ...... ........
.... ... ....... ... je ....... .... ...... ..... ....... ........
..... .. ....... . ..... .........., ..... .............. ..........
. ..... .............. ......... ..... .... .... ce ..... ..... .....
....... ..... .... .......... ......... .........., ....... . .. ..


........ .. ............ ... ........ ........ .. .........
...... .... .. ........, .... ......., ... ... ce ......... ....
(. ...... .........), ..... .. ..... .......... .... ......... .......,
a . ... . ........, ... ce ....... y ....... ..... .... ......
............ ......... ....... .. ........ .... ..... ........
..1..)....


... .... ............... ....... ........ . ....... .. .........,
............. . ..... .... ....... ........ .. ........ .. ....
........... ......... . ........ ..... ..... y ...... ...... .........


... .... ........ ......... y ...... ......... ...... ........
.. .. ..... ....... »..... .... .....«. ........ y »........« .......
......... .. .......... ......


... ..... ........ ..... y ....... ......... .......... ........
..... je ...... .. ....... ........... ...... .. ....... ......
......


.... .. ce ..... ......... .... ..... ....... .. ...... .... ..
..... no ....... .......... ..... je .. ........ .... .......
.......... ..... . ..... ........ .... ...... .... .... .... .........,
... ........ ...... .. .. .. .... ... ce ...... ...........
.. .........


.......... ..... ..... .. ..... .... ........, .... ...... .......
... .... .... .. .. .... ...... ... ..........


.... ...... .... .... .......... ........ ........, ... ....
...... .... ..... ....... ......... ..... .... ....... .........
....... .... . .... .... ....... .... .. ....... ... .. ... . ....
........... .. ....... »......«.


... ce .... ....... . ....... ....... ... ....... ».........«
.........?!


... .... ce .... . ..... je ....... no .... ....... .........
y ..... ..... ... je ....... ........ .. .... ..... .... y .....;.
...... ...... i;ao ... je ....... .... .. ........... ........ ....


2.2
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 37     <-- 37 -->        PDF

.... ....... ....., ... je ....... y ...... »....... ........ . ........
......«!


... .... .... .......... ........ . ........... ......., o ......
je ... y ......., ... ce .... ......... ......... ....... ........?


AKO ........ .......... ........ .... ........ ..... . .......
........ ......... (..... ....) ...... ......., ..... .. .....
. ....... .... ....... y. .......... ......? .... ce .. ......
....... ......, .... ...... ........... y .... ....... ..... .................
....... ........ ........ ...... ........ ce y ....
... ..........., ... ....... ... .... .. ..... .... . ....... .....


.... .... ...... ....... ........ ...., ... ...... .......
.... ........., ... ...... ........ ...., .. ...., .. ..... . ......
.. .......... .. ... ....


.... ..... ..... .. ........ ........... .... .. ........ . ..
...... . ...... ........ ...... (a ..... ....... . ..........!)
..... ..... . ....... .... .. ......... ...... .......... .......
........! ........ ce, ..... ........ ... ... .... ... ...... . ........
... je ......... ....... je ....., .. ce ..... ... ........ .......
........ ....... .. ...... ...... . ....... ........ .....
...... ........... ... ce ... .... .. ...... .. ..... .......


Protection des forets en Monténégro. L´état actuel de la protection des forets en
Monténégro. Les causes de cet état et les remedes.


Rédaction


243