DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 40     <-- 40 -->        PDF

........... .. .. ...&.... .... ........ ... ... he .... ...... ea ....... .....,
.. ........ .......... y ... . .. ............


.. .... ......... .... je ...... a . p o- . o . .-. .. .. . m j a, . ..........
........-......... ............ ....... .... .. ...... ......... ...... ...........
.... .... y .... ......2 ... ... ... .. ......, — ...... .... ..... . ............
he ....-....-......... .... ... .......... ...» .. y ....... ....... .. .....
...... ....-....-.......... y ....... 1:10.000, — .... ....... .. ... .........,
— inehe éwsa ...... .. 2)4 ....... .... je´ ..... ........ ........., ... ....
......... ........ ....... ......... — .............. — ......, . ...... . y ......
... ..... .. ........ . ......... ........... .. ........ ... ........ ........
..... je .. ..... ..... ..... ..... ....-........... ......... .... .....
............ y ...., a ..... he ... .... .............: .. . .. ......... y ....
...... . ....... y ....... .. 125—130 ....... 0 .... ...... . ..... .....


... ... ... ...... ja ..... .. ....-.............. . «. .... ce .........
... ....... ......... . ......... ..... ...... .. je ......... ... ......
...... . .. he ce ... .- y ........... ...© ............. Amo ...... ja ... ....
....... ....... ......... o ....-....-...........


... ..... .... ........ .......... .... .......... :. ......... ...... y
iBoj´Biia. .. ...... ..... .... ........ ...., .... .. ........ .......... .......
....... . ....... ........ ..... ........... ..... .... .. je .... ... y .......´.
....... .......... ..........., ,.... .... ...... ......, ....... ....... (......)
3 ........ ....., ........ ....... ,. ...1.|..... ....... (..........), .........
...... ......... .... . .. .. ...... ce, .. ......... .......... ´.... ..........
......, no .... ce ... ....... ..,.-. .........


........ ...........


Uništavanje gubarovih jajašaca.* U Šumanskom Listu broj 12. od 1. decembra 1926.
u članku g. ing. Ljubomira Markovića iz Morovića, kojim on opisuje kalamitet gubara,
čitam medju ostalim ovo: »Iz podataka prošlosti ne vidimo da se je obrani posvećivala
ikakva pažnja«.


Kao tadanji upravitelj šumarije morovićke smatram za svoju dužnost da na to
tvrđjenje odgovorim.


Gubar se u morovićkoj šumariji javio najprije i to u srezu Blata, koliko se ja
sjećam, godine 1912. Izvješće o tom podnio sam pretpostavljenom uredu. Poslije toga
dobili smo naređjenje da imademo motriti gubarov život i djelovanje, što sam ja i
činio.


Gubar je najveću štetu prouzročio na hrastovim sastojinama god. 1916. Jedan dio
Blata bio je onda već proređjen a najljepša hrastova stabla su se osušila. Još je sreća
da sam kod prorede u pojedinim okružjima sačuvao jasen, brest t. zv. bijelo drvo,
inače bi i tamo bilo golo.


Ako se ne varam, bila je godine 1915. ili 1916. ondje jedna velika komisdja stručnjaka
iz ministarstva, koja je pregledala i proučila osušene hrastove eastojine. I ja
kao upravitelj dao sam svoje mišljenje. Bitnost toga miišljenja bila je ovo.


Gubar se prve godine pokazao samo gdjegdje. Šteta je bila neznatna. Druge godine
gubar se javio u većoj mjeri i obrstio list. Hrane je imao dovoljno dok se zaku


2 ».. ........ »...-....-........«. ...... ........., 1926. Ho. 5., 6, 7. ..........
..........
3 .......... y ...... .......... »........ ....« 1927. ,.... 224.


* Donosimo ovaj članak na naročitu želju gospodina ing. Ladislav a Hama r
a, šumarskog savjetnika u Banskoj Šćavnici, negdanjega upravitelja šumarije morovićke.
Uredništvo
246