DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.... .... .... ..... ... ...., a ........ ...... ...........; 2. ........
...... .. ..... .... je ...., a .......... je ....... .... ...........
(...... y ........) ....... .. ..... ...... .... .. 38—39° ..
AKO ... ...... ..... . .... ......., ......... je .. ce ........
..... .. ..... ....... ......, .. ......, a ..... ......


Ha, ...... ....... ....... ....., .... ..... ... ....... y ....
..... ....... ..... ....... .. ....... ...... (19. .....) . ..... .........
.. 1. ..... .. .... ..... ....... ... ....... ........ ...
....., .... je ......... ...... .. ......... . ....... ......, a .........
........ je .. ...., .... .. .... .. ... .....; y .... .....
.... ...... ....... . ..... .... .. .....


..... ....... ...... .. i. .... . ..... .. l. ......., (... iro....
. .. 20. .......). ... je ....... .............. .... .. ....
.... . ..... .. ... ..... ...... ....... na — ..... ..... .... ....
. .......... .... .. ........ .. ... .....: 1.) .. ....... ..........
na .. 1. .... . 2.) .. 1. .... .. 20. ........


......... ....... I. .... ....... ..... ........ ....., .... ..
.... .......... ... ......... ......... .. ... ....... ce .... ..
.. ..... ........ .. .... ....., ...... . ......., ..... .......
..... . .. .. ... 1. .... . .. ... 20. ........


.... ............ ........ ...... .... .. ............ y
..... .... .... y .... ....... ..... .. ........ .. ... .....: ..
.... . ........


Ha .... ... ...... (19. ..... 1926. ....) ........ .... .....
....... ........ ....., ..... .. ..... .... . ...... (.. .........
.. .....! ........ 1925. ....) — .... je ......... ...... — 189,9 m/m.
a .. ......, ....... . .. 19. ..... 1926. .... .... je 70.5 mm, ....
... .... ........ .... ..... .. ...... .. .... .... .......... ...
......, ..... je ..... ..... .... 63° a ........ je .... ......, .......
. ........... .. ..... .. 19. ..... .. 1. .... ......... ......
.... je 146.4 m/m (..... je ......... ....... ...... 29. ....,
.... je .... 67.3 m/m ....... ....... .... ....... ....... .. .........
...... ..... .. ..... ........, jep .. ......´ ...... .... ..
........ y ...... .... . ......., .... .. ........... ....).


.. ..... ..... ......., .... ...... .. 1. .... . ..... ...... ..


20. ....... (... ...... ...... .. je ......... ... .. 20. .........
jep .. 20. ....... .. 20. ........ .... .... .... . .... je .....
.....), .... je ......... ...... ..... 41.2 m/m.
. .... ... ..... ....... .... je 11 ...... ...., ..... ........
je ........ no 3.75 m/m ....... ...... ...... ...., a ... ........


(3.75 m/m) ...... ..... je .. ...... ........ .... .. ...... 3—4
cm., a .. ..... .. .... ..... ..... .. .... .......
.. ..... ..... ...... .. .. .... .... ......... ...... .. .......
......, ... ... ..... .... ........ ....... ......... . no
....... ........ .......... . ...... ............ ..... ......, jep
. ... .... .......... ........ ..... je ..... ......... .........
.. he ....... .... ... .... ........ ... ........... ...... no
....... .. ....... .......


359