DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Braća Cehoslovaci u našoj otadžbini. Kako smo već javili ovih je dana održana
vrlo uspjela ekskurzija šumarskog Odseka Visoke Škole Zemljodeljstva u Brnu pod
vodstvom g. prof. ing. A. 0 p 1 e t a 1 a. Sa strane Ministarstva Šuma i Rudnika pratio
je ekskurziju u terenu g. ing. dr. M. Mar i no vi ć, inspektor. Za ekskurziju bio je
preliminovan ovaj program, koji je — uz male modifikacije, izvršen.


Prv i dan. Dolazak ladjom iz Bratislave u Vukovar. Doček i pozdrav. Kolima
u šumu Jelaš vlastelinstva grofa Eltza. Pregled kultura amerikanskog oraha, pretvorba
sastojina, šurosko-poljsko gospodarenje itd. Ručak u šumi. U 5.50 č. iz Jelaša
na kolodvor u Ilici, odavle u 6.50 č. vozom za Vinkovce. Večera i konak.


Drugi dan. U 5.25 č. polazak vozom sa stanice Vinkovci na stanicu Drenovci.
Iz Drenovaca kolima u šumu Radiševa i Trizlovi. Pregledanje starih hrastika i mladih
branjevina. U 11 č. ručak u šumi. Iza ručka kolima na stanicu Drenovci, odavle u


13.10 č. vozom za Vinkovce. U 15.37 č. produžuje se put za Beograd kamo se stiže u
21.05 č. Večera i konak.
Treć i dan. Boravak u Beogradu. Pregledavanje Univerziteta i šumarskog
fakulteta. Znamenitosti Beograda. Izlet na Avalu i pohod grobu neznanog junaka.
Večernjim vozom u 23.30 č. odlazak za Kraljevo.


Četvrti dan. U Kraljevo se stiže u 4.53 č. Doručak i razgledanje strugare
Zavoda za impregniranje pragova. U 8 č. odlazak specijalnim vozom za Goč i ondje
razgledanje eksploatacije Direkcije Državnih Željeznica. Ručak na Goču. U 15 č. polazak
sa Goča za Kraljevo kamo se stiže u 17 č. Večera i u 19.16 č. polazak vozom
preko Varđišta za Sarajevo.


Peti dan. Stiže se u Sarajevo u 10 č. Odmor i u 12 č. ručak. U 14 č. počinje
pregledanje znamenitosti grada, lugarske škole, muzeja i eventualno izlet na Uidžu
(uzgoj pastrva). Večera i konak u Sarajevu.


Šesti dan. U 6 č. polazak autima za Han Pijesak kamo se stiže u 9 č. Pregledavanje
Kraljevskog lovačkog dvorca i u 10 č. zakuska. U 11 č. polazak zasebnim
vozom firme do Orlova. Pregledanje šume, eksploatacije, kultura itd. Večera i konak u
Olovu.


Sedm i dan. U 6 č. zajutrak. U 6.30 č. polazak vozom firme prema Zaviđovićima.
Usput pregledanje važnijih šumskih i industrijskih objekata. Ručak u Zavidovićima
i pregled pilane. U 14 č. željeznicom preko Lašve (16.56 č.) do Busovače. (Han
Kumpanije ili Travnika). Ondje noćenje.


Osm i dan. U 5 č. nastavak puta željeznicom do Jajca kamo se stiže do 9.20
č. Ondje odmor i zakuska te u 12 č. specijalnim vozom firme Dobrlin-Drvar do Srnetice.
Večera i konak. Usput pregledanje važnijih šumsko-inđustrijskih objekata.


Devet i dan . U 6 č. polazak zasebnim vozom firme do Drvara. Ondje pregledanje
pilane i fabrike celuloze. U 12 č. posebnim vozom firmine željeznice do Knina
i odanle u 17.38 brzim vozom za Split, kamo se stiže u 22.05 Večera i konak.


Deset i dan . U 7 č. polazak na brdo »Marjan«, pregledanje šume, Kraških
kultura, šetališta i lovišta. Iza toga pregledavanje izvozne luke. U 12 č. ručak. U
13 č. odlazak automobilima u Solin i ondje pregled iskopina i starina. U 18 č. povratak
u Split. U 19 č večera. U 20 č. odlazak ladjom za otok Rab.


Jedan.aj.sti dan, U 7.15 č. dolazak na otok Rab. Ondje razgledanje mediteranskih
šuma.
Dvanajsti dan. U 5 č. polazak ladjom za Senj kamo se stiže u 7.25 č. U


8.30 č. polazak autom do Sv. Mihovila. Ondje razgledanje velikog rasadnika i ručak.
U 11 č. polazak u hrastovu šumu »Senjska Draga« i rasadnik »Kesten« te pješice
preko kraških kultura pregledanje radova oko pošumljavanja goleti i zagradjivanja
bujica do Sv. Križa a odavle u Senj. Pregledanje luke, grada, večera i konak.
386
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 61     <-- 61 -->        PDF

T r i n a j s t i dan. U 7.25 polazak; ladjom za Sušak kamo se stiže u 10.35 .
Pregledanje luke, skladišta za drvo i Direkcije šuma. U 13 č. ručak. U 14.25 č. odlazak
za Zagreb, kamo se stiže u 20.20 č. Večera i konak.


Četrnajst i dan . U 8 č. pregledanje Šumarskog Doma i muzeja, fakulteta,
sveučilišne knjižnice i botaničke bašte, etnografskog muzeja i drugih znamenitosti
grada. U 12 č. ručak. U 14 č. izlet u Maksimir. Pregledanja fakultetskog dobra. Večera
i konak u gradu.


Petnajet i dan. U 5.40 odlazak vozom za Ljubljanu, kamo se stiže u 10 č.
Zakuska i šetnja po gradu. U 11.40 č. odlazak do stanice Dobrava (14.19). Odavde
pješice kroz klanac »Vintgar«. Zakuska u tvornici drvnih proizvoda i odlazak pješice
na Bled. Vožnja po jezeru, večera i konak.


Sesnajst i d n. U 6.30 č. zajutrak i u 7 č. odlazak preko Rečice kolima
do Gorja a odavle pješice na Pokljuku. Pregledanje privatnih i vjersko-zakladnih
šuma. U 12 č. ručak na Mrzlom studencu i odmor. U 15 č. preko šume do šumarske
kuće >Kranjska dolina«. Uz put pregledanje šume, kultura i seče, šumskih vrtova
itd. Povratak do lovačkog dvorca na Mrzlom studencu. Ondje večera i konak.


Sedamnajsti dan. Doručak u 6.50 č. U 7 č. odlazak preko sume i sela
»Gorjuše« do gornje postaje žične uspinjače Mokrilog. Pokraj Uspinjače Soteska, pregled
uspinjače i pilane. Ručak na pilani Soteska. U 13.42 č. odlazak za Ljubljanu kamo
se stiže u 16.40 č. (ili do Bleda i odavle u 18.24 č. za Ljubljanu) odakle se u 22.45 c.
produžuje put za Beč.


Braća Čehoslovaci naišli su na čitavom svom putu na vanredno srdačan prijem.
Na pojedinim točkama puta dočekivani su naši odlični gosti pravim narodnim slavljem.
Mi se nadamo da će ova posjeta ostaviti duboke tragove u vidu trajnih veza koje su.
utvrdjene ličnim uzajamnim upoznavanjem čehoslovačkih i jugoslavenskih šumarskih
krugova.


Sa strane našega Udruženja pozdravio je u prostorijama našega Udruženja čehoslovačku
braću šumare tajnik g. ing. Iva n Č e o v i ć, šumarski nadsavjetnik, srdačnom
dobrodošlicom. Na pozdravu je uzvratio toplim riječima g. ing. prof. Koušel ,
pođpredsjednik Cehoslovačkog Šumarskog Udruženja.


Prijatna posjeta i težak rastanak završen je srdačnim: Do vid jenja «
B r n u<.


387