DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 8     <-- 8 -->        PDF

..... ......... ....... .. ...... ....... ........ ............ .......
..... — ... ... je ........, ... upe ... ce ...... .... . ......
.......... ......... ........, ......-.......... . .......
.... .... y ......... ............ — .. ........... .. ce ....
...... .. ...... ..... y .... ..... 4 .......


Kao ........ ....: ......... (........) .. ... ........ ..... 4
......, a .. ..... ......... ..... 15 .......
......... . ..... . ..... ........ — .. . . ... ........ .......
.. ..... .... .... .. 25—30 (....), a ......... .... .. 15 ......


— je .. .. ......... ........ ........ .... — ...... .. ... ....
.... .. 250—300 .......3)
.......... ...... ... .......... ...... ......... je ......
....., .... je ........ .. ...... ..... .... ......... .......... y
..... .... (...... 5 cm), ..... .... ce .... ........ ... ..... ......
........ .... ce ... ........ .. ..... ..... ... .... ce .....
..... .... ...., ... .... .. ....... ...... ... ........ ......
......... ......., .. ..... ... ........


.. .... .......... ........., y ...... he ce ..... .... .........
y .... ... .. ce ..... ...... ........ ........ ....... ... .. ce
.... ...... ....... ..... ...... .... .......


....... .. ... ....... ...... ....... ... ........... ......
........4)


....... ..... ...... ......... je (.. ..... .... .......) . .......
.. ..... .... ....... ....... .. ... y ...... ......... y ripe......
...... . ....... .. ...... ......... ........... . .........
........., ......... . .......... y ....... ......, .........,
IL — ... je ... ....... y ....... ......... ...... .......... ........


......... ..... ...... ...... .......... .. ...... ......., .....
.. .. ........ .......... y .........., a y ..... ..........
......... ...... ....... .... .. .... y ........ . ....... .. ......
.......... ......, a ......... . ......... ......, ... .. ... ......
y ...... ..............


.... ... ... ....... ..... .... ......... ...... . ..........
...., a .......... .... ......... ....... .. ...... y ....... .. ........
........ ....... ..... .... ... .. .... ... ......., .........
ce .. .. ... .... ........ ........ . .......... ..... ....
..... ..... ...... .........


. ....... ...... ....... ..... ....... je .......... —. ........
.. ..... ..... ...... ce .......... .. ..... ....... ..... ......,
.... je ........ .. .... .....


Taj ....... ..... ...... ....... ce .. ...... ...... .........


— .. ce .. ... ..... ...... ....., .... ..... ....... ... .. .........
.. ..... ..... ..........
.... ..... ......... .... .... ...... .... .... ..... .... .........
..... ... .... .... ...... . .......... ........ .. ce y onime
...... .......... .... . ......... ........, ......... ..... ..


3) . ...... ce ....... — .. .... ©... ipenK´O ........ ........ .. 400 ha.
4) .... ......... Huffel .. F. ......... .....


33d