DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1927 str. 22     <-- 22 -->        PDF

.... ..... .........:


.......... . ... ..... ........
............


.
.
.... ......... ...., y .... ..... .......... ........... . ..........
........, ........ ce ..... . y ........ ..... ......
..... .. ... ....., ... ..... . ............ ..............
... .... ..... ...... je y ....... .. ......., .. ......
.... .......... ........... — ... .. ..... no ....... ..... .........
...... ......... ...... . ........... — .... .... ..........
.............. .... ce ..... ... .. ....... ............ ........
...... ....... .........., .. ce .... ........ no ............,
.. ...... .... .... ...... ...... . ........


....... Ha .......... ......... ...... ........ .. ce ...... .......
........, .... .... ..... ....... ... .. 1889.—90. ......, ...
.........., ............, ....., ........ . .. .. ..... ........
........ ......... ...... ....... je 1889. ...... .. ....... ........
......... y .... ...... ».....«, ..... ........, y .... .........
....... ...... ......... .. y ...... ..... ........ 30. .........
.... ...... ... ... 22.644. .. ..... ........... ...... .......
je ....... ......... ...... ...... ....... ...... ........
.. .. ......... 14. ......... 1902. ...... y ........ . ......... ...
....... ......... ........... ... ... 17.013. .. 1. ........ 1902. r.
(..... je ..... y ....... ...... ... .... 20—30 ........ ........,
..... .... ce ...... ..... .. 80. ..... ..... 58 ........ ........
..... 5000 ........ ........ ........ ...... ..... ...... ........
........ ..... ce, .. ... ...... ..... ... .. ..... .... ..............,
.... ...... ........ ....... . ......... .. .... .... ....
y ... ....., .. ce ...... ......, .. he ce ....... .... ...... ......
... .. .... ...... ........ ........


......... Ha .......... ........ . ......... ...... .......
.......... ... y .... 1881., ... .. .... ....... ».......... .......
......« ......... 22. ......... 1881. ...... ... .... 31.080. y ........
... ...... ......., 1883. ...... ........ je ».... ........ .......
....... .. ....... ....«, ... je . ... ......., ... . ...., .....
....... ....... ......... Ha ..... 24. ........ 1890. ...... .......
ce y ....... 30 ....... ......... ......, .... .. ........ ...
.............. .... ..... .......... ........... »........ ...niTBO
.. ...... .... . .........«. .. ....... ..... ....... .. ........


520
ŠUMARSKI LIST 11-12/1927 str. 23     <-- 23 -->        PDF

30. .... 1891. .... ... ... 21.086. ...... 1892. ..... je ........ ».......
........ .......«, .... je ...... ... .... .. .... ..... .. ........
. ........., .... . ..... ......... ....... . ......... .. .....1...
. ....... ...... . ............ ......... .. .... ..... ..
... ..... ....... ....... ......., ... .. ... ..... .... ........
... ............ ........ ........ ........ y ............. ........
. ......... ...... je ... ..... ........., na ce ..... ....
.......... ........ ...... ... 8. ......... 1925. .... ....... ....
...... ........ .. 4. ....... 1926. .... ... 97.415.—1925. y ........
,.... ..... ........ ..... 33 ....... ....... .. 1791 ....... ..........
... .... ...... ........ ..... .... ........ ..... . no .......
........ ....... y ....... 1925. .... ..... ..... ...... je.
........... . ........... .......... je »......... ...... ....«
1907. ......, .... ce 1911. ...... ......... y »......... ...... .......
«. ... je ..... .... ..... ............ ........ .. ... ....... ..........
. ......... ........ 31. ........ 1925. ...... ....... je
....... 2042 ....., .... ....... ... ......... ....... ....... ....
».....«, .... ..... .. ......... ......... . ........ ....... . .....
»....... .......« .......... .. ....... ........ ...... ............-
....., . ...... ........ ....; ........... .. ......... ........,
....... ......., ..... .... . ....., .... »....... .....« ..
........... ...... ...... ...., ....... ..... . ......; na . ».......
.......«, .... ... y ........ ..... ......... y ....... ».......
...«. .. ......... ........... ....... ....... je ...... ..............
..... ..... ........., ............ ........., ....... ........
......., ........ ......... ......., ......... ...... . ..
.., .... .. .. ....... ..... ....... ..... y ....... ....... .........
y ......... ..... . .. ....... ....... .. ..... ....... .......
... ...... ...... .. .......... ...., .... ..... .... ..........
.. ......, ......... . ..... ..... ....... ......... . ......
......


.......... .... .... .. ce .. ........ ......... ..... ..... ....
...... ..... .......... y ...... ....... ......... ... 10. ........
1922. .... ....... je ..... y ..... ...., .. 45 ........ .........
..... ce je ... ...... ..... ........ .. ...... .... .. 204 ........
........ ........ .. ..... 4000 ........ ........ »....... .......
«, ....... ...... ............ ......, ...... y ....... .......
.. 5000 ...... ........ ..... je ........ ...... ....... ........ y
........ ........ ..... 1925. ...... . ....... ...... . ..............
............ ..... ..... ..... . ...... ..... ...........


...... .......... ....... ......... .... .. ...... ....... y Boemi
. ........... .... ....... ...... ...... ..... .. .... y .......,
. ..... y ........ .......... ......., ....... je .... je .. ......
.... y ......... ....... ........ .... .. .... . .. .... ......
.. .. ..... .... ... ........ ........ ..... ........ ...... .
...., . ...... . ...... ...... ... ...... ........ ......... ........
......., . ......... ..... .. ...... je .. 396 ....... .. ......
...... ....... .... 1924., ....... 195 .. ....... ....., ... je ......
.... 80 ...... ....... .. 473 ........... ........ .......


521
ŠUMARSKI LIST 11-12/1927 str. 24     <-- 24 -->        PDF

....... ........ y ...... 1924., .... .. 24 ....... je .......... .
.... y 1. ......... je ........ ....., ... no 449 ....... ......
.... ........... ... ........ ...... ..... ...... ...... ..... .....
.... .. ...... ..... ..... ..... .... .......... ............ ........
...... . .. ... ..... y ........, ..... ...., ....... . .. .. .. 30.
....... 1924. .... ........ »..... ........ ........« .. ..... .
..........., .... ..... 21 ........ .. ... 3000 ........ ...... ...
..... ...... 5000 ...... .. ..... ... 4000 ......... y 51 ........,
...... .... .... ...... .... .... ........ .......... ....... — .........
y ..... .... .. 21 ......... ... ce .... ..... y ...........
......... .. ....... ...... ....., .. ........... ... ... ........
.... ...... ........ Kao ....... ......... ......... ....... ...
....... ....... .... »........ .....«, ........... ........ .. ...,
........., .........., .......... . ..........., .... ....... ... ........
...... .... ......... ........ ... y ..... .........


.......... ......... y ......... . .... ... .... ....... ....,
... ... ce ......, ... .. .... ........ .... ........ .. ..... ..... .
..... ..... .... ce . .... .... ....... ....... ....... no ..... ...........
...... . ....., ... ce .... . .. ........, .. .... ..... ..........
....... ......... ...... ......... .......... ...... .
......., .... ..... . ........... ...... y ........ .... . ..........
....., . ...., ... . y ...... ..........., .... ..... ...... .
........ .... ....... . ......... ... ...... ........... ......
.... .. ..... ......... ...... .. ..... .... ....... .... ......
..... ....... ..... ..... ......., .... ce .... ........ ... .....
....... y ..... ...... To je ........ ....... .. .......... .. ......;
.. ....... ......... ... je .... ....... .. ..... ......, .........,
...... . .... . .. ......... ....... ........, ... .......
...., ...... ...... . ........ ..... .........., ...... ..... ....
.. ....... ...... ....... .. .. ... ... ....... ...... ..... ... ..
..... .. ....... ... ce .... ............ ...... y ........., .....
je .. .... .. ..... ............ ... 20 ........ ........ ....^.....
.... .. .. ... 1200 ....... ......... y ......... .......


.... ..... ...... ........ y ..... ....., .... ... .... ............
..... ....... ......, .. je ...... .... ..... ... je . y ... ......,
.... .. ...... ........ ......, ... . .. ...... ......... ............
.... . ....... ......... ...... ..... ............
..... . ....... ...... y ...... y .... ......, .. ce . .... ....
... ....... .. ............ ........ ........ ........ . .. ......
.. .... .....


...... ..... ........ .. .... ........., ... ....... .........
.... . ... ........... ............, ......... je ... .. ...... 1924.


........ ... .. ....... .... ....., .. ... .. ............, ........
.. p., .. ........ ....... ........ ... .... ......, .. ........
..... ........, r. ..... ....., .. ... .. ...... .. .... ..... .........,
.. .... ......, .. ... ........, .. .. .. ......, .. .. ........ . ......
........... .. ... .. ......... . ... .. ....... ....... .. y
.... no ........ .......... . ........ y ..... ........ ...........
..........-..., ... y ..... ........ ..... ..........


522
ŠUMARSKI LIST 11-12/1927 str. 25     <-- 25 -->        PDF

... ... ............ y .... 1924. .... y ........ .. ..... je .....
.. ......... ............ ........ no ...... . ........ ......
.......... .... . ...... ....... ...... .......... ..... ............
........ ............, .... je .... ......... ..... .. ....
......


Ha ..... ........ ...... .. .... ....., ........ .. ... ......
...... ....... ....... y ....... 9. . 10. ......... 1925. ...., .... ...
je ..... ... y ..... ........, ......... je ........... y ........
..... ...... .........., .. ce .. 18. ........ 1925. .... ...... .... y
........, .. .... he ... ......... ...... ........ ........ y .....
........ no ... ........ y ..... ............. ..... .........
....... 18. ....... 1925. .... ...... y ........ je ....... .............
......... ........ ...... ...... ........ ........ y .........
.. X. ., .. ........... ..... .......... ......, .... je .......
..... ....... ......., ........ ....... ......... ........
.......... .... ....: 31.025 .. 28. .... 1926. ......,


.... je ....... ..... .. ... ........... ............. ...... y
....... ......... y .... ......... ........ ....... . .. ..........
........ ..........


.. ......... ......... ... ....., .. .... .. ...... ...... .... .
.. ...... ....... ....... ......, ........ ....... .... .. ....
....... ........, ..... ce .... .. ...... y ...... ......... ... ....
. ......... ...... ....... ...... .... ..... .... .. ....... ...


300.000 .. y ......... .. 6.5 ........ ......, a ..>.. .. ....... ...
200.000 .. y ......... .. 155 ....... ...... ... ..... ... ce .....
y ...... .... ......... .... ........ .... y ...... .. 7.3 .......
....... ........ . 11.3 ....... .. ...., ...... . ....... Harne
......... ....... .. .... .. 250 ....... ......, ... .......
.......... .......... ....... ..........., ........., ........ ......
. ........ ..... .......
......... ............ ....... ...... . y ....... ....... .........
........ . ........ ........ y ..... ......... .. ..... .
...... ....... ....., .. ..... ........ ...... . .. ......... ....,
.......... .... . ..... ..... ....... ......


....... ....., .. je 6 ...... .. 335 ........ . ... 17 ......
......., .. ...... ..... ........ y .... ........ ...... .... Harnoj
........ .... ......., .. he ....... ............ .. ....... ......
. .... .. .......... ......... y ..... . .. .. y ........ .....
........ ..... ... ..... ............, .... .. .... ..... ....... .
......... . ........... ......... .........., . .... .. .......
.......... .. ....... ...... .......... ...... . ..... .... .... ....
.... .. ....... ....... ........ ...... .......... .........., .........
.... ...... .... ....... ........., .... ..... ... ..... ......,
.. ...... ......., .. ...... ......., .. ...... ........ no ......
. ......... ........ ........... ...... ........... .......
. ........... ........ ....... To je ...... ..., .... . ...... ...->
.... ............ ...... y ......... ...., ...... . ..........


L´histoire et le but des organisations de chasse en Yougoslavie.


Rédaction


523